News Filters

THÔNG ĐIỆP CỦA THỊ NHÂN MARIJA GỬI CÁC THÂN HỮU TẠI ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ CÁC THIÊN THẦN Ở ABICI, NƯỚC Ý

Thứ sáu, ngày 05 tháng ba năm 2021

THÔNG ĐIỆP CỦA THỊ NHÂN MARIJA GỬI CÁC THÂN HỮU TẠI ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ CÁC THIÊN THẦN Ở ABICI, NƯỚC Ý

KHI TIẾNG CHUÔNG NHÀ THỜ VANG LÊN Ở MỄ DU

Thứ Bảy, ngày 23-01-2021

Các bạn hữu ở Đền Thánh Đức Mẹ Các Thiên Thần thân mến !

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi bước chân vào ngôi thánh đường nhỏ bé này, tôi có thể cảm thấy rất nhiều niềm vui. Trong suốt thời gian từ năm đó đến những năm nay, chúng ta đã ở bên nhau, chúng ta vẫn liên lạc với nhau. Tôi nhớ lúc các bạn gặp động đất và lâm nhiều tình trạng khó khăn, tôi vẫn luôn cố gắng giữ liên lạc với các bạn và giúp đỡ các bạn bằng lời cầu nguyện. Tôi đã giúp đỡ, tôi đã ở đó để lắng nghe các ý chỉ của các bạn thân thưa với Gospa, thân thưa với Đức Mẹ.

Thậm chí ngay trong lúc này đây, chúng ta đã cảm thấy cần phải giúp đỡ nhóm đã được sinh ra : Nhóm Cầu Nguyện. Nhất là thời gian hiện nay, khi chúng ta đang ở vào tình trạng bị phong tỏa, khi con vi-rút đang hạn chế chúng ta. Chúng ta không thể đi ra ngoài và chúng ta cố gắng tìm cách đến với nhau để cùng nhau cầu nguyện. Đối với tôi, thời điểm này thật đẹp và thật đặc biệt. Chúng ta được hiệp nhất trong cầu nguyện. Dù ở xa nhau nhưng chúng ta cùng nhau nguyện cầu.

Có rất nhiều người hỏi thăm tôi : “Chị Marija, chị sẽ nói gì trong lúc này ?” Tôi xin nói : “ Đây là những lúc để chúng ta canh tân đức tin của mình, làm mới lại các Sứ Điệp của Đức Mẹ và đừng sợ.” Có một vị Thánh đã có lời rằng : “Hãy sống như thể đây là ngày cuối cùng của cuộc đời và hãy nghĩ đến cách sẽ được sống mãi mãi.”

Chúng ta phải cố gắng làm việc hết sức mình. Đức Mẹ muốn chúng ta trở thành đôi tay nối dài của Mẹ trong thế gian này. Và rất nhiều lần, Đức Mẹ đã xin các Nhóm Cầu Nguyện : “Hãy là các chứng nhân của Mẹ. Hãy cầu nguyện.” Bởi vì, rất thường tình, mọi người không phải là nhân chứng. Đây là một cơ hội tuyệt vời, phi thường để mỗi người chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.

HiỆn nay chúng ta không có mặt ở Mễ Du, nhưng Thiên Chúa cho phép chúng ta ở cùng nhau, được hiệp cùng lời cầu nguyện theo cách này. Vì thế, khi tôi cầu nguyện trước Đức Mẹ, như tối hôm nay tôi sẽ cầu nguyện trước mặt Mẹ, tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả các bạn, cho mọi ý chỉ của của các bạn. Đức Mẹ sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Mẹ sẽ nhận lời cầu nguyện và các việc cần thiết của chúng ta. Nhưng Mẹ trong đợi nơi chúng ta có đức tin và trông đợi chúng ta tin tưởng.

Tôi nhớ có một lần khi bắt đầu hiện ra ở Mễ Du, Đức Mẹ nói : “Nếu các con không hoán cải, nếu các con không bắt đầu bỏ tội lỗi lại sau lưng, nếu các con không bắt đầu con đường hoán cải, thì các con không thể hoán cải.”

Chúng tôi (các thị nhân) tin rằng trong 40 năm này, thực sự là trong một vài tháng nữa, chúng tôi hy vọng và tin rằng chúng ta sẽ Kỷ Niệm Năm Thứ 40 Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi có trách nhiệm, chúng tôi cảm thấy chúng tôi cần phải làm chứng, cần phải làm chứng ngay trong gia đình mình, trong cộng đoàn mình và bất cứ nơi nao Chúa đưa chúng tôi đến.

Tôi xin mời các bạn hiệp cùng lời cầu nguyện, vì Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Rất thường chúng ta hay hay tự hỏi : “Chúa ơi, Chúa đang ở đâu ?” Chúa đang ở giữa chúng ta, và với sự hiện diện của Đức Mẹ, mẹ vẫn còn hiện ra mỗi ngày, hiện ra hàng ngày, chúng ta hãy hiệp cùng Mẹ trong thời điểm đặc biệt này, bởi vì vào lúc đó là thời điểm của ân sủng. Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên ở Mễ Du, thì các bạn hãy nhớ rằng đó là thời điểm : cùng với Đức Mẹ trong tâm hồn mình mà dâng lời cầu nguyện. Tôi sẽ tiến cử cho Đức Mẹ tất cả các bạn và các ý chỉ của các bạn.

Theo lời Đức Mẹ nói : “Thiên Đàng đang ở cùng chúng ta.” Chính vì thế mà chúng ta không nên sợ. Chúng ta không nên nghĩ đến các thảm kịch bởi vì mọi sự – Sống cũng như Chết – đều nằm trong tay Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên chính vì thề mà Người đã sai phái Đức Mẹ là Mẹ của Người và là Mẹ của chúng ta đến ở giữa chúng ta.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả các bạn !

(Jn. M. Mai Thy Sơn lược dịch theo MaryTv)

back to top
Filters