ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA CHA *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

23 Tháng Mười Một 2020

 

 

ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA CHA

 

 

TRƯỚC MỖI ĐÀNG THÁNH GIÁ

XƯỚNG: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

ĐÁP: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa

                            mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ NHẤT: Quan Philatô lên án tử hình Chúa Giêsu

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Toàn thể cử toạ đứng lên, điệu Đức Giê-su đến ông Phi-la-tô. Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: “Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xê-da, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là Vua nữa.” Họ cứ một mực la lớn: “Đóng đinh ! Đóng đinh nó vào thập giá !” Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn. (Lc 23,1-2.23-25).

Suy niệm (quỳ): Đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư (x. Lc 22,66) cứ một mực la lớn : “Đóng đinh ! Đóng đinh nó vào thập giá !”(x. Lc 23,21). Họ từ chối Đấng Mê-si-a và lên án chết cho Đấng Thiên Sai. Ngày nay con cũng giống đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư xưa kia khi con từ chối sống trong tình yêu Chúa, mà đóng đinh tiếng lương tâm mà buông mình sống trong đam mê dục vọng của con. Con không tin vào tình yêu của Đấng đã chết cho con một cách đau thương trên thập giá. Đời sống tội lỗi của con chính là những tiếng la lớn: Đóng đinh! Đóng đinh Giê-su vào thập giá! (x. Lc 23,21).

Chúa Giê-su đã cho con biết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16). Xin Chúa Cha cho con biết đón nhận Đức Giê-su, vào cuộc sống của con, và xác tín rằng con được trở nên công chính do ân huệ Cha ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su (x. Rm 3,24). Lạy Cha, xin Cha ban cho đời sống của con loan báo những gì Chúa Cha, nhờ Chúa Con, trong Thánh Thần đã thực hiện do tình yêu, do lòng nhân lành và do vẻ đẹp của Cha. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Phi-la-tô lên án Chúa tử hình. Yêu nhân gian Cha đã ban Con-Một-Yêu. Hôm nay con lên án Chúa “tử hình”, khi quay lưng sống mãi trong tội tình.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ HAI: Chúa Giêsu vác thánh giá

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Gio-an thuật lại (đứng): Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: “Đây là vua các người !” Họ liền hô lớn: “Đem đi ! Đem nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !” Ông Phi-la-tô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao ?” Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da.” Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha (Ga 19,2.14-17).

Suy niệm (quỳ): Chúng ta hãy nhìn xem thánh giá đè nặng trên vai Chúa Giê-su, thánh giá nặng nhưng tình yêu của Chúa yêu thương các linh hồn còn nặng hơn bội phần. Lạy Chúa Cha Hằng Sống và nhân hậu từ bi, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã chạy trốn thánh giá. Nhiều khi con đón nhận thánh giá, mà trong thâm tâm hay ngoài miệng lẩm bẩm than trách một cách bực bội với Cha và với anh chị em.

Chúa Giê-su đã yêu thương cho con biết sự sống đời đời đó là con nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giê-su Ki-tô (x. Ga 17,3). Con được Cha yêu thương làm cho nên công chính nhờ con có lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô (x. Rm 3,22). Xin Cha cho con luôn nhớ rằng con đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra (x. Rm 5,9). Con xin ca ngợi Cha, vì Cha cho con được phúc làm con Cha nhờ Đức Ki-tô và vì Người, chiếu theo nhã ý của thánh chỉ của Cha (x. Ep 1,5). Xin Cha ban cho con vượt qua đau khổ trong tình yêu và vâng phục trọn vẹn Thánh Ý Cha. Xin cho con vui nhận Thánh Ý Cha qua thánh giá chính Cha đặt lên vai con. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Giê-su yêu, Chúa vác cây thập tự. Qua Giê-su, Cha cứu rỗi đời con. Xin cho con yêu đón cây thập hình. Luôn “xin vâng” theo Chúa không ngại ngần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ BA: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mát-thêu thuật lại (đứng): Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tuỳ ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Ba-ra-ba. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: “Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Ba-ra-ba hay Giê-su, cũng gọi là Ki-tô?” Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người. Toàn dân đáp lại : “Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi !” Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá (Mt 27,15-18.25-26).

Suy niệm (quỳ): Thánh giá nặng làm Chúa Giê-su ngã xuống đất. Nhưng lòng nhiệt thành cứu các linh hồn nâng Chúa Giê-su dậy, khiến Người thêm can đảm tiến bước. Nhiều lần con cũng quỵ ngã dưới sức nặng của thánh giá, xin cho con tình yêu để con có sức mạnh đứng lên đi tiếp. Xin Chúa Cha dùng Thần Khí của Cha đang ngự trong con mà làm cho thân xác con được sự sống mới (x. Rm 8,11), để con biết đón nhận thánh giá với cõi lòng bình an, và lời xin vâng trong yêu mến.

Chúa Giê-su đã yêu thương kêu gọi con chia sẻ thánh giá của Chúa. Xin cho con lòng sốt sắng cứu các linh hồn, để thêm sức mới cho con tiến thêm trên con đường hy sinh, từ bỏ mình. Xin Chúa Cha ban cho con biết ca ngợi Chúa Ki-tô, vì Cha ban ơn cho con biết để cho Thánh Thần hướng dẫn hầu tiến đi không ngừng trên hành trình thanh luyện, ngày qua ngày, con trở thành con người mang danh Đức Ki-tô, nối dài trong lịch sử sự hiện diện đặc biệt của Chúa Phục Sinh. Xin cho con biết nhìn lên Chúa, đón nhận sức mạnh từ Thánh Tâm Chúa, nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để can đảm đứng lên khi vấp ngã, và vững lòng cậy trông. Amen.

 (Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Ôi Giê-su ! Chúa ngã lăn trên đường. Yêu thương con, Chúa đứng lên gượng đi. Theo Giê-su con ngã trong mê lầm. Xin Cha thương, luôn đỡ nâng con dậy.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ BỐN: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” (Lc 2,25.33-35).

Suy niệm (quỳ): Trên đường lên núi Can-vê chịu khổ nạn, Chúa Giê-su gặp Mẹ Rất Thánh rất yêu mến Chúa. Hãy ngắm nhìn Hai-Trái-Tim-Tử- Đạo đau đớn của hai lòng liên kết làm một, giúp sức lẫn nhau, mặc dầu đau khổ, nhưng tình yêu toàn thắng. Lạy Chúa Cha đầy lòng thương xót (x. 1 Pr 2,10), con xin ca ngợi tình yêu của Cha vì khi thương xót và tha thứ chính là lúc Cha biểu lộ quyền năng tỏ tường hơn cả. Cha đã ban cho con Người-Con-Một yêu dấu đến cứu chuộc con (x. Ga 3,17). Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Chúa Cha đã thi ân giáng phúc cho con hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần (x. Ep 1,3); xin Cha cho con được ân thưởng phúc trường sinh, khi Con Cha trở lại đầy quyền uy rực rỡ.

Con chỉ ưa gặp Chúa Giê-su trên núi Ta-bo-rê, được chìm đắm trong vinh quang; nhưng lại tìm mọi cách tránh né thánh giá Chúa ban trên đường thập giá của con. Xin Chúa Cha cho con được cảm nghiệm, và hiệp thông với niềm đau của Trái Tim Chúa Giê-su và của Mẹ Ma-ri-a, để lòng con thêm hăng hái, mạnh sức khiến tình yêu toàn thắng trên trái tim nhỏ bé và ích kỷ của con. Tình yêu Chúa nâng đỡ con, khiến con vui nhận hết mọi gai góc trên đường đời con đi. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Tim đâm thâu, khi thấy con của mình. Ma-ri-a tim xót xa, lệ rơi. Con dâng lên bao khổ đau nhục nhằn. Dâng Giê-su qua Trái Tim Mẹ hiền.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ NĂM: Ông Si-mon vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn. Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su (Lc 23,22-26).

Suy niệm (quỳ): Chúng ta hãy xem ông Si-mon vác thập giá đỡ cho Chúa Giê-su trên con đường khổ nạn của Chúa. Hãy xem thân xác Chúa Giê-su rã rời kiệt sức. Xin Chúa Cha ban Tình yêu tràn đầy trên con; để trong Chúa Ki-tô, một khi đã tin, con được Cha đóng ấn Thần Khí (x. Ep 1,13). Xin Chúa Cha dẫn con vào sống trong tình yêu dấn thân vác thập giá của Chúa Ki-tô, để con biết chấp nhận vác thập giá của con theo Chúa Giê-su trong Thánh Ý Cha. Con xin ca ngợi Cha, vì Cha cho đời sống Ki-tô hữu của con trở thành việc thờ phượng liên tục trong đức ái qua việc tìm kiếm Cha, một đời sống hiệp thông huynh đệ, và sự phục vụ người khác.

Con sẵn sàng chịu mọi cực khổ để tìm danh vọng, lợi lộc và thú vui xác thịt; nhưng khi Cha mời gọi con cộng tác vào chương trình tình yêu cứu độ của Cha thì con lại ngao ngán và tính toán. Con tránh né hy sinh, và cộng tác một cách tiêu cực cho thánh ý cứu độ của Cha với nhiều lý lẽ có vẻ rất hợp lý, nhưng xét kỹ thì đầy ích kỷ và giả hình. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, xin dạy con biết cảm tạ Cha trong niềm vui (x. Ep 5,20) khi vác đỡ và chia sẻ những gánh nặng của anh chị em. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Gương Si-mon vác đỡ Chúa thập hình. Ông hy sinh, khi thấy Chúa nhọc lao. Con mê say  tìm kiếm danh lợi tình. Theo Giê-su, con ngán ngao tiêu cực.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ SÁU: Bà Vê-rô-ni-ca lau mặt Chúa

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-su, nên lại lên tiếng một lần nữa. Nhưng họ cứ một mực la lớn: “Đóng đinh ! Đóng đinh nó vào thập giá!” Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác ? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. (Lc 23,20-22.24-25.27)

Suy niệm (quỳ): Chúng ta hãy nhìn xem bà Vê-rô-ni-ca cảm thương lau mặt Chúa Giê-su với lòng kính mến sâu sa. Lòng mến của Bà đã thắng vượt được sự sợ hãi trước quyền lực của binh lính Rô-ma, và miệng lưỡi thâm độc của những Người Do-thái ác tâm. Lạy Chúa Cha nhân hậu từ bi, nhiều lần con đã sợ hãi và từ chối giúp đỡ anh chị em, vì con sợ bị phiền hà và liên lụy với những lý do ích kỷ và hèn nhát. Anh chị em đang cần nơi con một nụ cười cảm thông và những cử chỉ khích lệ ủi an; nhưng con lại không biết cảm thương người anh chị em đau khổ với lòng xót thương.

Lạy Chúa Cha toàn năng hằng hữu, mọi sự tốt lành đều bởi Cha mà ra, con xin ca ngợi tình yêu của Cha, Cha muốn mọi người được cứu thoát (x. 1 Tm 2,4). Lạy Chúa Cha toàn năng, ước gì ân sủng Cha mở đường cho con đi, và cho con can đảm vượt qua dư luận, và những tính toán ích kỷ và tầm thường của con. Xin cho con biết sống chan hòa và can đảm trong yêu thương như Vê-rô-ni-ca xưa kia, qua việc con lau vết thương trên mặt Chúa Giê-su ngày nay bằng những việc quảng đại xót thương và giúp đỡ anh chị em đang đau khổ quanh con. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Vê-rô-ni-ca bước đến bên Ngài. Nâng khăn lên, xin Chúa lau mặt đi. Không quan tâm, cho dẫu ai đang cần. Con ung dung, con nhẫn tâm bao lần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ BẢY: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mát-thêu thuật lại (đứng): Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông : “Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.” Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su. Tổng trấn hỏi họ: “Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người?” Họ thưa: “Ba-ra-ba!” Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: “Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây?” Mọi người đồng thanh: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá (Mt 27,19-22.26).

Suy niệm (quỳ): Hãy nhìn xem thánh giá nặng làm hao mòn sức lực của Chúa Giê-su. Đường dài, mệt nhọc do bị đánh đập tàn nhẫn, Chúa Giê-su đã chịu phiền khổ quá mức, và Chúa lại ngã lần thứ hai. Con được Chúa Giê-su yêu thương cho nhìn thấy tội lỗi ở sâu tận gốc rễ nơi con người con, con đối diện với tội lỗi và nhiều lần con vấp ngã trước cám dỗ của thế gian, Xa-tan, và xác thịt. Nhiều lần con quyết tâm, nhưng rồi lại ngã quỵ trước cám dỗ đầy mê hoặc và giả trá của trần thế, xác thịt, và Xa-tan.

Xin Chúa Cha cho con đừng ngã lòng khi phải trải qua thanh luyện của Chúa dành cho con trong đau khổ thể xác và tâm linh. Khi con bước đi trong ánh sáng và quyền năng của Thánh Ý Chúa, con nhận ra rằng nhờ ơn Chúa giúp con trung tín hơn sau những lần vấp ngã, đi trọn con đường thập giá của mình. Vì Chúa Cha là Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Cha đang ngự trong con, mà làm cho thân xác của con được sự sống mới (x. Rm 8,11), và con sẽ có sức mạnh đứng lên trên vấp ngã để vác thập giá của con theo Chúa Giê-su. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Giê-su đi, lê bước trong nhọc nhằn. Ôi đau thương, Chúa ngã đau lần hai. Theo Giê-su, con ngã, Cha nâng dậy. Luôn tin yêu, luôn tín trung theo Ngài.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ TÁM: Chúa Giêsu an ủi phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: “Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!” Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?” Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người (Lc 23,27-32).

Suy niệm (quỳ): Các phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem khóc thương Chúa Giê-su, vì Người phải nhục nhã khổ sở như thế. Chúa Giê-su dừng lại, trông nhìn đến họ, và an ủi họ. Khi con biết cảm thông với nỗi đau của người khác là việc tốt lành. Nhưng biết ủi an họ ngay cả khi mình đang đau thương là tình yêu bởi Thánh Tâm Chúa ban xuống cho con. Lạy Chúa Cha Hằng Sống và nhân từ, con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha cho con được phúc làm con Cha nhờ Đức Giê-su Ki-tô và vì Người, chiếu theo nhã ý của thánh chỉ của Cha (x. Ep 1,5). Chính khi con được sống ở trong phúc làm con của Cha và tình yêu Cha, con mới có khả năng yêu thương và quan tâm tới anh chị em của con.

Lạy Chúa Cha từ bi nhân hậu, xin Cha ban cho con luôn sống trong tình yêu của Giê-su, và để Người ngự trị làm vua tình yêu lòng con. Chính khi con được ở trong tình yêu của Chúa Giê-su, con mới quan tâm và yêu thương anh chị em con. Con xin Cha ban cho con biết chính Đức Giê-su Ki-tô là sự bình an của con (x. Ep 2,14), để con có sức mạnh vượt qua đau khổ trong tình yêu và vâng phục trọn vẹn Thánh Ý Cha. Xin tình yêu Cha cũng nâng đỡ và ủi an con trong đau thương. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Trong đau thương Chúa ủi an những người. Thương Giê-su than khóc trong buồn đau. Xin cho con luôn biết yêu như Ngài; đang đau thương, vẫn ủi an bao người.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ CHÍN: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Bấy giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói: “Các người nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các người, mà không thấy người này có tội gì, như các người tố cáo. Cả vua Hê-rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các người thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. (Lc 23,13-15.23-24.27).

Suy niệm (quỳ): Hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su gần tới núi Sọ, ngã xuống đất lần thứ ba. Yếu đuối vấp ngã trên đường thánh thiện là chuyện thường xảy ra, nhưng với thiện chí và cậy trông ơn Chúa, con sẽ tiến gần với sự thánh thiện hơn khi bước đi trong Thánh Ý Chúa.

Con xin ca ngợi Chúa Cha, vì tình yêu của Cha thật cao cả vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con. Con xin ca ngợi Chúa Cha, vì con đã không lãnh nhận Thần Khí khiến con trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho con nên nghĩa tử, nhờ đó con được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” (x. Rm 8,15). Con xin chúc tụng tình yêu của Cha, vì Cha yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (x. Mt 3,16). Xin Chúa Cha vì công nghiệp của Chúa Giê-su xin thương ban sức mạnh cho các linh hồn tội lỗi sắp chết hư mất đời đời. Vì Máu các thương tích của Chúa Giê-su tuôn ra vì lần ngã này, sẽ rửa sạch tâm hồn họ. Máu Thánh ấy xin ơn cho họ chỗi dậy lần sau hết, hầu đủ sức đi đến chốn đời đời. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây.... và đứng lên hát): Lên Can-vê trong đắng cay nhục nhằn. Bao đau thương, Chúa ngã thêm lần ba. Khi đam mê, con ngã trong lỗi tội. Ngôi Cha thương ban sức thiêng nâng dậy.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

  

CHẶNG THỨ MƯỜI: Quân dữ lột áo Chúa Giêsu

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Gio-an thuật lại (đứng): Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha. Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm (Ga 19,16-17.23-24).

Suy niệm (quỳ): Hãy xem họ lột áo Chúa Giê-su cách hung tàn dữ dội chừng nào. Các vết thương của Chúa Giê-su dính với áo, nay lại xé ra, làm Người đau đớn quá đỗi. Hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su im lặng, hoàn toàn phó mặc ý họ như thế nào. Nhiều lần Chúa Cha yêu thương dẫn dắt con lên đỉnh thánh thiện và toàn thắng nội tâm, nên Chúa Cha yêu thương lột bỏ những dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của (x. 1Ga 2,16) nơi con một cách trần trụi, nó dính vào con quá chặt nên khi bóc lột nó ra, con quằn quại đau đớn. Con đã trách móc Cha, và đôi khi quay lưng lại hờn dỗi với Cha; nhưng Cha ơi xin tha thứ cho con. Con phải tạ ơn Cha biết bao bởi những cử chỉ yêu thương bóc trần con như vậy, dù đau đớn nhưng rất có ích cho phần rỗi đời đời của con.

Xin Chúa Cha hãy lấy đi nơi con tất cả, cả với những kiêu hãnh, những tham lam của cải, những đam mê sắc dục, mà con yếu đuối và tiếc nuối không đủ sức để dâng lên. Xin Chúa Cha yêu thương mặc áo trong sạch cho con, bù đắp cho con kho tàng quí giá của Thánh Tâm Chúa Giê-su, Con yêu dấu của Cha. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Đau thương chưa ! đem Chúa ra lột trần. Da Giê-su theo áo tuôn lột ra. Kiêu, tham, dâm khi Chúa thương bóc trần. Con thương đau, con xót xa bao lần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào thánh giá

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mát-thêu thuật lại (đứng): Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: “Người này là Giê-su, vua dân Do-thái.” Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: “Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!” (Mt 27,33-40).

Suy niệm (quỳ): Chúa Giê-su đã đến đỉnh núi Sọ là nơi Người sắp chịu chết. Họ dằn ngửa Chúa Giê-su, đóng đanh Người vào thánh giá. Chúa Giêsu không còn gì hết, cả sự tự do động tay, động chân cũng mất. Nhưng không phải đanh sắt, mà là tình yêu đã bó buộc Chúa như thế. Những khi con cảm thấy bất lực, cảm thấy mình như bị đóng chặt như Chúa Giê-su trên thánh giá xưa kia, con muốn vùng vẫy cũng chẳng được. Con được dẫn qua mức độ sống Thánh Ý Chúa theo đức tin trong tăm tối âm u của nội tâm, để sống trong tuyệt vọng mà vẫn một lòng cậy trông vào tình yêu và lòng thành tín của Chúa.

Xin Chúa Cha yêu thương ban cho con được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Cha, để con người nội tâm nơi con được vững vàng (x. Ep 3,16); để con có thể thưa “xin vâng” trước Thánh Ý Cha với nụ cười của người con thảo, khi đi qua những khổ đau của trần gian. Xin tình yêu Cha liên kết chặt chẽ cuộc đời con vào Thánh giá và Thánh ý của Cha, để đời sống Ki-tô hữu của con luôn là lời ca ngợi tình yêu của Cha, kể cả khi các đinh tình yêu ấy đâm rách chân tay con. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Yêu nhân gian, Cha hiến trao Con Một. Ai tin Con, được thứ tha tội khiên. Giê-su yêu, Ngài hiến dâng thân mình. Đinh đâm thâu, chịu chết trên thập hình.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI: Chúa Giêsu chết trên thánh giá

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mác-cô thuật lại (đứng): Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni !” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?” Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: “Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không.” Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn trướng trong Đền Thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,33-34.36-39).

Suy niệm (quỳ): Thánh giá là bạn đồng hành theo Chúa Giê-su trên đường lên núi Sọ, và cũng chính trên thánh giá, Chúa Giê-su trút thở hơi cuối cùng. Nếu con không nhìn ra tình yêu Chúa trên thập giá của đời con thì thật là khốn khổ cho con. Thánh giá chỉ được nhìn dưới những thất bại, đau khổ, bị bỏ rơi, bị ngược đãi và bị phản bội ... ; mà không nhìn ra bài học yêu thương là Chúa muốn con thực sự biết vâng phục Thánh ý Chúa hoàn toàn và vô điều kiện, cho dù phải đối diện và chấp nhận những thương đau tột cùng. Chỉ khi can đảm chết đi cho ý riêng trong Thánh Ý Chúa qua thương đau như vậy, con được phục sinh và chìm ngập trong sức sống Chúa Kitô với niềm vui vô hạn.

Lạy Chúa Cha là Đấng con ca ngợi, chính Cha cứu độ con (x. Tv 117,14), nhờ máu Đức Giê-su đổ ra trên thập giá, Cha đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời (x. Cl 1,20). Con xin ca ngợi Cha, vì Cha đã yêu thương nhận con làm nghĩa tử trong ơn cứu chuộc của Chúa Ki-tô; vì để chứng thực con là con cái, Cha đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng con mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” (x. Gl 4,6). Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Giê-su yêu, yêu chết trên thập hình. Dâng hy sinh, dâng xác thân hồn thiêng. Xin cho con luôn biết dâng như Người. Trong Giê-su, dâng Chúa Cha xác hồn.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI BA: Tháo xác Chúa Giêsu xuống và phó ở tay Đức Mẹ

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Khi ấy có một người tên là Giu-se, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng. Ông là người thành A-ri-ma-thê, một thành của người Do-thái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa. Ông đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ, và ngày sa-bát bắt đầu ló rạng. (Lc 23,50-54)

Suy niệm (quỳ): Hãy xem các môn đệ yêu dấu tháo xác Chúa Giê-su xuống, và đặt trên tay Mẹ Maria. Mẹ thờ lạy, hôn kính, nước mắt rơi tràn trên mặt Chúa Giê-su, trên chân tay Chúa. Rồi Mẹ trao lại cho các môn đệ xức thuốc thơm, và đem đi táng trong mồ. Con đã từng đóng những “đinh thành kiến” vào cuộc đời anh chị em mình,  khiến họ không còn nhìn ra tình yêu Chúa nữa. Xin Chúa Cha yêu thương cho con khiêm tốn và can đảm tháo những “đinh thành kiến” bằng việc sống hiểu biết, khoan dung và biết nâng đỡ anh em đang tuyệt vọng hoặc đau khổ vì những “đinh thành kiến” của con. Những lúc đó con thực sự làm lại cử chỉ tháo đinh của các môn đệ Chúa Giê-su trên Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa là Giáo Hội.

Xin Chúa Cha ban cho con sống yêu thương như Chúa Giê-su dạy: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35). Xin Chúa Cha cho con biết biết thể hiện lòng yêu thương ấy qua việc bỏ đi những thành kiến, những ý kiến nhận xét không hay về anh chị em. Chính khi chúng con yêu thương và hiệp nhất với nhau, Chúa Giê-su ở giữa chúng con (x. Mt 18,20). Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Ôm Giê-su, nhưng xót xa trong lòng. Ma-ri-a, tim nhói như bị đâm. Khi đam mê, con nghĩ sai nghĩ lầm. Con khoan dung, thành kiến sẽ không còn.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

  CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN: Táng xác Chúa Giêsu trong huyệt đá

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Gio-an thuật lại (đứng): Sau đó, ông Giu-se, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giu-se đến hạ thi hài Người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó (Ga 19,38a-42).

Suy niệm (quỳ): Hãy xem họ âu yếm táng Chúa Giê-su trong mồ thế nào. Ngôi mộ mới, chưa một vết nhơ nhỏ mọn nào hết. Ngày nay khi con rước Mình Thánh Chúa Giê-su, con làm lại cử chỉ táng xác Chúa của các môn đệ Người năm xưa; nhưng con diễm phúc hơn, vì xưa kia các môn đệ táng xác Chúa trong buồn phiền. Còn hôm nay, con đón nhận Chúa không phải chỉ là ý nghĩa táng xác, nhưng là một cách Chúa Giê-su sống trong con người con, để thông chia nhân tính và thần tính Chúa một cách tràn đầy cho con. Với tình yêu dịu dàng, nồng nàn và quảng đại, con lại kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su trong chính cõi lòng con. 

Lạy Chúa Cha là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo (x. Ga 5,26), con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa qua công trình cứu độ của Cha nơi Chúa Giê-su. Cha lại còn yêu thương ban cho con bánh hằng sống là chính Chúa Giê-su, Người là bánh hằng sống từ trời xuống, và Chúa Giê-su hứa rằng ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời (x. Ga 6,51). Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Ông Giu-se an táng thi hài Thầy. Ni-cô-đê-mô đến cùng phụ chôn. Xin cho con yêu rước Chúa vào lòng. Xin tri ân: Chúa đến ban Thân Mình.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI LĂM: Chúa Giêsu phục sinh.

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mát-thêu thuật lại (đứng): Bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.” (Mt 28,1b-2.5-7).

Suy niệm (quỳ): Chúa Giê-su xuống ngục tổ tông đem lại nguồn vui ơn cứu độ cho các linh hồn công chính trong ngục tổ. Sáng sớm ngày thứ ba, Đức Giê-su sống lại trong vinh quang. Suốt 40 ngày, Chúa Giê-su hiện ra cùng các môn đệ và dân chúng.

Lạy Chúa Cha, ước gì ân sủng Cha mở đường cho con đi. Con xin ca ngợi Cha, vì Cha đã định cho Đức Ki-tô Giê-su phải đổ máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho con là những người tin (x. Rm 3,25); Cha là Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi con, mà làm gấp ngàn lần điều con dám cầu xin hay nghĩ tới (x. Ep 3,20). Xin Cha dạy con khám phá sự cao cả và phẩm giá của con người trong con tim Thiên Chúa, Đấng dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Lạy Cha, qua mầu nhiệm thập giá mà bao người vấp phải, Cha bày tỏ trí khôn ngoan vô lượng cách kỳ diệu; vì Cha thương xót, nên Người đã cứu con nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để con được tái sinh và đổi mới (x. Tt 3,5). Xin Cha cho con được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến (x. 1 Cr 15,49), cho cái thân phải hư nát của con được mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết của được mặc lấy trường sinh bất tử (x. 1 Cr 15,53),  Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Yêu thương con, Chúa đánh bại tử thần. Ban ơn thiêng: ơn cứu rỗi trần gian. Giê-su nay: dẫn lối lên thiên đàng. Qua Giê-su: các thánh gặp Cha hiền.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

back to top
Filters