News Filters

LECTIO DIVINA QUA CÁC MẦU NHIỆM NĂM SỰ MỪNG *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

23 Tháng Mười Một 2020

 

CHƯƠNG IV : NĂM SỰ MỪNG

I.-  MẦU NHIỆM THỨ NHẤT, MÙA MỪNG: CHÚA GIÊ-SU SỐNG LẠI

BÀI 46: Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45)

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. (183)
Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội : thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ : “Này các bà, các bà đừng sợ ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này : Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.” Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm) Chủ sự: Chúng ta ca ngợi Chúa.

  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được đón mừng Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin Chúa cho chúng con xác tín rằng cộng đồng Kitô hữu càng đâm rễ sâu trong kinh nghiệm về Thiên Chúa xuất phát từ một đức tin sống động, thì càng khả tín về khả năng rao giảng cho kẻ khác biết sự hoàn thành của Nước Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. (184) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin Mẹ mời gọi Thần Khí đến tràn đầy trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí cho chúng con nhận ra không phải tự chúng con, chúng con có khả năng để nghĩ mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng con là do ơn Thiên Chúa. (185) Chúng con xin Thần Khí  dạy cho chúng con biết rằng Thiên Chúa là ánh sáng ; nhưng nếu chúng con đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng con được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy chúng con sạch hết mọi tội lỗi. (186)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(183)  Mt 28,1-8.
(184) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 23.
(185) x. 2Cr 3,5
(186) x. 1Ga 1,5b.7.

BÀI 47 : Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô. (187)
  Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau : “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây ?” Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng ; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói : “Đừng hoảng sợ ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì ! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này ! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.” Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa cho chúng con sống mầu nhiệm Phục Sinh của Người khi chúng con được dìm vào trong cái chết của Người, Chúng con đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng con cũng được sống một đời sống mới. (188) Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng con sống lại. (189) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Tình Yêu của Ngài, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí dư tràn trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí đổi mới tâm trí chúng con, và cho chúng con mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. (190) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(187)  Mc 16,1-8.
(188)  x. Rm 6,4.
(189) x.  1Cr 6,14.
(190) x. Ep 4,23-24.

 

BÀI 48 : Mầu nhiệm thứ nhất, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (191)
  Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ.
Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói : “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
Lạy Chúa Cha Hằng Sống, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được đón mừng Đấng Phục Sinh. Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay, Thánh Tử Giê-su đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh. (192)
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Chúa Cha yêu thương ban Thần Khí ngự trên chúng con, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su. Chúng con ca ngợi Cha, vì chúng con đã không lãnh nhận Thần Khí khiến chúng con trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho chúng con nên nghĩa tử, nhờ đó chúng con được kêu lên: “Áp-ba ! Cha ơi !” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng con rằng chúng con là con cái Thiên Chúa. (193)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu thắng Thần Chết của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(191)  Lc 24,1-7.
(192) x. Lời Nguyện của Lễ Phục Sinh của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(193) x. Rm 8,15-16.

 

II. MẦU NHIỆM THỨ HAI, MÙA MỪNG : CHÚA GIÊ-SU LÊN TRỜI

BÀI 49: Mầu nhiệm thứ hai, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mác-cô. (194)
Sau khi Đức Giê-su sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần. Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a chuyên cần cầu nguyện cùng với các tống đồ. (195)  Sau khi Chúa Giêsu lên trời Mẹ luôn được hiệp nhất mật thiết với Người. Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi Chúa, vì Giáo Hội được Chúa mời gọi trở nên một Giáo Hội cầu nguyện, hoàn toàn thánh thiêng dù dấn thân trong những mối quan tâm trực tiếp về mặt nhân bản và xã hội. Tất cả các Kitô hữu cần một tu đức truyền giáo thật sự gồm có cầu nguyện và chiêm ngưỡng. (196) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin Mẹ Maria cầu xin Thần Khí đến trên chúng con tràn đầy, Người dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban hạnh phúc thiên đàng của Chúa Giê-su. Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng con, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng con đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng con nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng con được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng con, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng con. (197) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban hạnh phúc thiên đàng của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(194)  Mc 16,9a.14-19.
(195) x. Cv 1,14.
(196) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 23.
(197) x. Tt 3,4-6.

 

BÀI 50 : Mầu nhiệm thứ hai, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (198)
  Đức Giê-su bảo : “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.”
Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.” Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con nên giống thân xác vinh hiển của Người. (199) Chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. (200) Kết quả là chúng con được mặc lấy Chúa Ki-tô Phục Sinh, (201)  và Chúa Ki-tô Phục Sinh sống trong chúng con. (202) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
 Nhân danh Thánh Tâm Thương Xót của Người, chúng con xin Chúa Ki-tô ban Thần Khí ngự đến trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban hạnh phúc thiên đàng của Chúa Giê-su. Chúng con xin Thần Khí ban cho chúng con không phải bận tâm lo lắng điều gì: Những người có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc ; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. (203) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban hạnh phúc thiên đàng của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(198) Lc 24,44-53.
(199) x. Pl 3,21.
(200) x. 2Pr 1,4.
(201) x. Rm 13,14.
(202) x. Gl 2,20.
(203) x. 1Cr 7,29b-31.

 

BÀI 51 : Mầu nhiệm thứ hai, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. (204)
  Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không ?” Người đáp : “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.” Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh  và nói : “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”
Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Tạ ơn Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển ; là thủ lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang Sinh. (205) Lạy Cha, chúng con xin ca ngợi tình yêu của Cha vì mầu nhiệm lên trời của Chúa Giê-su. Ngài đi để dọn chỗ cho chúng con trong nhà Cha, (206) trong ngôi nhà ấy, chúng con có “Mẹ Ma-ri-a là Cửa Thiên Đàng”.
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Chúng con xin Cha ban Thần Khí ngập tràn trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban hạnh phúc thiên đàng của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí cho chúng con nhận biết rằng thân xác chúng con là Đền Thờ của Thánh Thần. Mà Thánh Thần đang ngự trong chúng con là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho chúng con. Như thế, chúng con đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy chúng con. Xin Thần Khí dạy chúng con tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. (207) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban hạnh phúc thiên đàng của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(204) Cv 1,6-11.
(205) x. Lời Nguyện của Lễ Thăng Thiên của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(206) x. Ga 14,2
(207) x. 1Cr 6,19-20.

 

III. MẦU NHIỆM THỨ BA, MÙA MỪNG: CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

BÀI 52: Mầu nhiệm thứ ba, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (208)
  Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” Đức Giê-su đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được đón nhận Chúa Thánh Thần cùng với các Tông đồ. Mẹ Maria đã cầu nguyện với các môn đệ trên Lầu Cao; xin giúp chúng con biết trông chờ Thần Khí và đi tới nơi nào Thần Khí hướng dẫn chúng con. (209)  .
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Chúng con xin Mẹ Ma-ri-a cầu xin Thần Khí đến trên chúng con ngập tràn Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su.
Xin Thần Khí giúp đỡ chúng con là những kẻ yếu hèn, vì chúng con không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng con, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. (210)  Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(208) Ga 14,22-26.
(209) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu  51.
(210) x. Rm 8,26-27.

 

BÀI 53 : Mầu nhiệm thứ ba, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (211)
  Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
  Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì chính Thần Khí đào tạo và củng cố tinh thần của chúng con, bằng cách làm cho chúng con nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô, và bằng cách thúc đẩy chúng con nhận lấy sứ mạng của Người làm của chúng con. Khi để cho Thánh Thần hướng dẫn hầu tiến đi không ngừng trên hành trình thanh luyện, ngày qua ngày, chúng con trở thành những con người mang danh Đức Ki-tô, nối dài trong lịch sử sự hiện diện đặc biệt của Chúa Phục Sinh. (212) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):

Nhân danh Thánh Tâm nhân từ của Người, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su. Chúng con không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong chúng con. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô. Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong chúng con, thì dầu thân xác chúng con có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho chúng con được sống, vì chúng con đã được trở nên công chính. (213) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(211) Ga 20,19-23.
(212) x. Tông Huấn Đời SốngThánh Hiến  19.
(213) x. Rm 8,9-10.

 

BÀI 54 : Mầu nhiệm thứ 3, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. (214)
  Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau : “Thế nghĩa là gì ?” Nhưng người khác lại chế nhạo : “Mấy ông này say bứ rồi !”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Tạ ơn Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
  Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hoá Giáo Hội ngay từ thuở sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giàng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mưng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. (215)
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):

Xin Chúa Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho chúng con được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, chúng con được tràn trề hy vọng.  (216) Chúng con là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, chúng con xin Thần Khí ban cho chúng con có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. (217) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu ban Thánh Thần của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(214) Cv 2,1-6.13-14..
(215) x. Lời Nguyện của Lễ Hiện Xuống của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(216) x. Rm 15,13.
(217) x. Cl 3,12.

 

IV. MẦU NHIỆM THỨ TƯ, MÙA MỪNG: THIÊN CHÚA ĐƯA HỒN XÁC CỦA MẸ LÊN TRỜI

BÀI 55: Mầu nhiệm thứ bốn, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Lời Chúa trong sách Khải Huyền. (218)
Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời : đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc ; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Tạ ơn Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác. (219)  Xin Mẹ Maria bảo vệ Giáo Hội khỏi mọi quyền lực đang đe doạ Giáo Hội. Xin giúp Giáo Hội trở nên một hình ảnh đích thực của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. (220) 

            Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)

Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Ki-tô, chúng con xin Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội cầu xin Thần Khí ngự đến trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho chúng con được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Ki-tô Giê-su đòi hỏi. Nhờ đó, chúng con sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. (221) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(218)  Kh 12,1-6.
(219) x.  Hiến chế Tín lý về Giáo Hội 59.
(220) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.
(221) x. Rm 15,5-6.

 

BÀI 56 : Mầu nhiệm thứ tư, Mùa Mừng: Thiên Chúa đưa hồn xác của Mẹ lên trời.

Phần 2: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (222)
Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác. (219)  Trên thiên đàng, Mẹ được thấy những điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. (223)
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

 

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí cho chúng con tràn đầy nhân danh Thánh Tâm Thương Xót của Người. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su. Xin Thần Khí cho chúng con, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn ; xin cho chúng con được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, chúng con đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy chúng con sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. (224) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(222)  Ga 14,1-7.
(223) 1Cr 2,9.
(224) x. Ep 3,17-19.

BÀI 57 : Mầu nhiệm thứ 4, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Gio-an. (225)
  Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa đã ban cho Mẹ Ma-ri-a được được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác. (219) Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã đoái thương nhìn đến tôi tớ khiêm nhường của Chúa là Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a, mà ban ân huệ tuyệt vời là làm Mẹ của Con Chúa nhập thể, và hôm nay còn ân thưởng cho Người vinh phúc vô song. Phần chúng con đã được Chúa thương cứu chuộc, thì xin Chúa nhận lời Ðức Trinh Nữ cầu thay nguyện giúp, mà ban cho chúng con cũng được hưởng vinh quang trên trời. (226)
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Chúa Cha đổ xuống lòng chúng con Thần Khí tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su. Để chứng thực chúng con là con cái, Chúa Cha đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng chúng con mà kêu lên : “Áp-ba, Cha ơi !” (227) Chúng con xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. (228) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu đón rước hồn xác Mẹ về trời của Chúa Giê-su (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(225) Ga 17,20-26.
(226) x. Lời Nguyện của Lễ Đức Mẹ Lên Trời của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(227) x. Gl 4,6.
(228) x. Ep 3,16.

V.- MẦU NHIỆM THỨ NĂM, MÙA MỪNG: THIÊN CHÚA ĐẶT MẸ LÀM NỮ VƯƠNG VŨ TRỤ

BÀI 58: Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa đã thực hiện những gì Người đã nói với Mẹ Maria (x. Lc 1,45).

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu. (229)
  Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa.
Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa yêu thương cho Mẹ Maria được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ. (230) Xin Mẹ Maria cầu giúp nguyện thay để nhờ tình yêu và phục vụ của Giáo Hội tất cả các dân tộc trên thế giới có thể biết Con của Mẹ, Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của thế giới, và hưởng nếm niềm vui sự sống viên mãn. (231)
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Mẹ đầy hồng phúc, Nữ Vương trời đất, Chúa dấu ái nhất. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Xin Đức Mẹ Nữ Vương Vũ Trụ, cầu xin Thần Khí ngự xuống trên chúng con tràn đầy nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, ban cho chúng con thần khí khôn ngoan để mặc khải cho chúng con nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho chúng con thấy rõ, đâu là niềm hy vọng chúng con đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú chúng con được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng con là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực. (232) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

CHỦ SỰ:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(229)  Mt 12,46-50.
(230) x.  Hiến chế Tín lý về Giáo Hội 59.
(231) x. Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu 51.
(232) x. Ep 1,17-19.

 

BÀI 59 : Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa Ki-tô.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (233)
  Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.” Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Ki-tô.
  Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì Chúa yêu thương cho Mẹ Maria được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ. (230) Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con xin ca ngợi tình yêu Chúa, vì nhờ hồng ân Thiên Chúa, Ðức Maria được tôn vinh, sau Chúa Con, vượt trên hết các thiên thần và loài người. (234) Ðức Maria cũng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần, là Ðấng đã bao phủ lấy Ngài trong ngày Truyền Tin. Sau cùng, được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Ðức Nữ Trinh Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ. (235) 
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Giê-su từ ái, chính Con Một Chúa, chết cứu thế giới. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện) Chủ sự: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):

Nhân danh Tình Yêu của Ngài, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô ban Thần Khí dư tràn trên chúng con. Chúng con xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con xin bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí chúng con được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. (236) Amen.

4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự: Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(233)  Lc 8,16-21.
(234) x. Hiến chế tín lý về Giáo Hội 66.
(235) x. Hiến chế tín lý về Giáo Hội 59.
(236) x. Pl 4,7.

 

BÀI 60 : Mầu nhiệm thứ năm, Mùa Mừng: Ca ngợi Chúa Cha.

1/ (Lectio - Đọc) CHỦ SỰ (Mời cộng đoàn đứng):

Cung kính đọc Tin Mừng theo Thánh Lu-ca. (237)    
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng caomọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ít-ra-en,tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.”

Đó là Lời Chúa.

       @ Cộng đoàn : Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

2/ (Meditatio - Suy niệm)

CHỦ SỰ: Chúng ta ca ngợi Chúa Cha.
Lạy Chúa Cha toàn năng, chúng con xin ca ngợi tình yêu Cha, vì Cha yêu thương cho Mẹ Maria được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ. (230) Lạy Cha, Cha đã đặt Thánh Mẫu của Ðức Ki-tô Con Chúa làm Thánh Mẫu và Nữ Vương chúng con. Xin nhận lời Ðức Nữ Vương chuyển cầu mà cho chúng con đạt tới phúc vinh quang Chúa dành sẵn trên trời cho con cái Chúa. (238)
Sau đó hát lần thứ nhất, hai tay giơ lên trời: (4)
Ngợi khen Chúa Cha hằng sống, đã cho trần thế : Đấng Chúa chí ái. Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô.

3/ (Oratio - Cầu nguyện)

CHỦ SỰ: Chúng ta cầu xin Thần Khí (Mời cộng đoàn quỳ và cùng đọc, hai tay giơ lên trời):
Nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, xin Cha ban Thần Khí tràn đầy trên chúng con. Chúng con Xin Thần Khí dẫn chúng con vào sống trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Thần Khí ban cho chúng con xác tín rằng Thánh Ý Chúa là con đường duy nhất để chúng con được thăng tiến cuộc sống và tâm linh. Xin Chúa ban cho chúng con được đầy sức mạnh, tình yêu, và biết tự chủ, (239) để con thi hành Thánh Ý Chúa trong yêu mến và vui tươi. (240) Amen.

 4/ (Contemplatio - Chiêm niệm)

Chủ sự:  Chúng ta xin Thần Khí nhận chìm mình vào mầu nhiệm của đời sống Đấng Cứu Chuộc qua việc xin Thần Khí dẫn chúng ta vào trong tình yêu tôn vinh Mẹ làm Nữ Vương vũ trụ của Thiên Chúa Ba Ngôi (thinh lặng từ 15 giây cho đến 15 phút).
Sau đó cộng đoàn hát lần thứ hai, hai tay giơ lên trời (Mời cộng đoàn đứng):
Chúa ơi ban Thần Khí yêu thương, tràn đổ trên con, nhân danh Chúa Ki-tô. Lạy Chúa, con xin ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn muôn đời.

_____________________________________

(237)  Lc 1,45-55.
(238) x. Lời Nguyện của Lễ Thăng Thiên của Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
(239) 2Tm 1,7
(240) x. Suy gẫm với xét mình kinh tối của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô 

 

 

 

 

 

 

 

back to top
Filters