ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH THẦN *** Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

23 Tháng Mười Một 2020

 

 

ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ

CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH THẦN

 

TRƯỚC MỖI ĐÀNG THÁNH GIÁ

XƯỚNG: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

ĐÁP: Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa

                            mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ NHẤT: Quan Philatô lên án tử hình Chúa Giêsu

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Gio-an thuật lại (đứng):  Dân Do-thái kêu lên rằng: “Nếu ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xê-da. Ai xưng mình là vua, thì chống lại Xê-da.” Khi nghe thấy thế, ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là Gáp-ba-tha. Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: “Đây là vua các người!” Họ liền hô lớn: “Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” Ông Phi-la-tô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da.” Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá (Ga 19,12b.14b-16).

Suy niệm (quỳ):Hãy xem Chúa Giê-su đầu đội mũ gai, thân thể đầy vết thương. Quan Phi-la-tô biết Chúa vô tội, nhưng ông hèn nhát và tham danh vọng, sợ mất chức quyền. Cuối cùng, ông đã lên án xử tử Chúa Giê-su.

Nhiều lần con đã “dập tắt Thần Khí” (1 Tx 5,19), khi con đã không dám sống theo sự thật vì sợ dư luận, sợ mất chức quyền, sợ mất của cải. Vì đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người (x. Ga 14,17). Con đã không nhận ra sự thật như Phi-la-tô, khi con đã có những quyết định không đúng với Thánh Ý Chúa. Con đã khiếp sợ và nhát đảm trước những dư luận bất công, trước quyền lực và lợi lộc của trần thế. Con đã phớt lờ chân lý như Phi-la-tô khi con đã sống trái với lương tâm, trái với Lời Chúa và Giáo huấn của Giáo Hội. Trong Đức Ki-tô, con đã được nghe lời chân lý là tin Mừng cứu độ con; vẫn trong Đức Ki-tô, một khi đã tin, con được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa (x. Ep 1,13). Nguyện xin Máu của Đức Kitô thanh tẩy lương tâm con khỏi những việc đưa tới sự chết, để con xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống (x. Hr 9,14). Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Phi-la-tô không dám sống chân thành. Yêu thương con Chúa ban Đấng Ủi An. Hôm nay con dập tắt ơn Thánh Thần, khi đam mê không sống lương tâm mình.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ HAI: Chúa Giêsu vác thánh giá

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mát-thêu thuật lại (đứng): Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: “Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy !” Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!” Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá (Mt 27,24.27-29.31).

Suy niệm (quỳ): Xin Thần Khí cho con biết đón nhận thánh giá với cõi lòng bình an, và lời xin vâng trong yêu mến. Xin Thần Khí đừng để sự ngã lòng, chán nản tắt mất ngọn lửa yêu mến Chúa nơi con. Con xin Thần Khí soi sáng cho con hiểu biết Thánh Ý Chúa qua Thánh giá Chúa yêu thương gửi đến cho con.

Thánh Gio-an đã yêu thương cho con biết: “Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật.” (1 Ga 5,6). Xin Thần Khí cho con được đầy sức mạnh, tình yêu (x. 2Tm 1,7) và ánh sáng của tình yêu Chúa, để con nhìn ra những cơ hội biểu lộ tình yêu với Chúa Ba Ngôi, qua việc đón nhận thánh giá Chúa yêu thương trao ban với lòng yêu mến và tín thác. Xin Thần Khí cho con có được giác quan linh thánh để hiểu được, đọc được Thánh Ý Chúa qua những biến cố đau khổ. Xin Thần Khí cho con biết thánh hiến những đau khổ thành lễ dâng trên bàn thờ là Trái Tim của Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Giê-su yêu, Chúa đón cây thập hình. Xin cho con tiến bước trong tình yêu. Ngôi Ba thương ban sức thiêng đỡ đần, theo Giê-su con quyết không ngại ngần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ BA: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mác-cô thuật lại (đứng): Ông Phi-la-tô hỏi : “Các ông có muốn ta phóng thích vua dân Do-thái cho các ông không ?” Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp Người. Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi : “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái ?” Họ la lên : “Đóng đinh nó vào thập giá !” Ông Phi-la-tô lại hỏi : “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác ?” Họ càng la to : “Đóng đinh nó vào thập giá !” Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá. (Mc 15,9-15).

Suy niệm (quỳ): Thánh giá nặng làm Chúa Giê-su ngã xuống đất. Nhưng lòng nhiệt thành cứu các linh hồn nâng Chúa Giê-su dậy, khiến Người thêm can đảm tiến bước.

Xin Chúa Thánh Thần dạy con biết tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa cứu chuộc nhờ sức Thần Khí (x. 1 Cr 12,3) qua đời sống chứng tá của con, dù trong đời sống có nhiều lần con vấp ngã dưới sức nặng của đam mê và dục vọng. Xin Thánh Thần cho con luôn tin tưởng nơi Đấng Cứu Chuộc Giê-su và đứng lên tiếp tục bước theo Người. Xin cho con biết nhìn lên Chúa, đón nhận sức mạnh từ Thánh Tâm Chúa, nhận ra tình yêu và lòng thương xót của Chúa để can đảm đứng lên khi vấp ngã, và vững lòng cậy trông. Chính Thần Khí đào tạo và củng cố tinh thần của con-người-Sức-Sống-Chúa-Ki-tô, bằng cách làm cho con nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục, và bằng cách thúc đẩy con nhận lấy sứ mạng của Người làm sứ mạng của con. Chúa Giê-su đã yêu thương kêu gọi con chia sẻ thánh giá của Chúa. Xin cho con lòng sốt sắng cứu các linh hồn, để thêm sức mới cho con tiến thêm trên con đường hy sinh, từ bỏ mình. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Giê-su yêu, Chúa bước đi không ngừng. Thân Giê-su lăn ngã trên đường đi. Ngôi Ba thương nâng đỡ con yếu hèn, Khi đam mê, con ngã trong lỗi tội.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ BỐN: Chúa Giêsu  gặp Đức Mẹ

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 8,16-21 ; 11,27-28 ).

Suy niệm (quỳ): Trên đường lên núi Can-vê chịu khổ hình, Chúa Giê-su gặp Mẹ Rất Thánh rất yêu mến Chúa. Chúng ta hãy ngắm nhìn Hai-Trái-Tim-Tử- Đạo đau đớn của hai lòng liên kết làm một, giúp sức lẫn nhau, mặc dầu đau khổ, nhưng tình yêu toàn thắng.

Con chỉ ưa gặp Chúa Giê-su trên núi Ta-bo-rê, được chìm đắm trong vinh quang; nhưng lại tìm mọi cách tránh né thánh giá Chúa ban trên đường thập giá của riêng con. Con chỉ thích ngắm nhìn Đức Giê-su biến đổi hình dạng trên núi Ta-bo-rê. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời (x. Mt 17,2), nhưng lại không yêu mến nhìn khuôn mặt đau thương đầy máu và bị lính của Phi-la-tô kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người (x. Mt 27,29). Xin Chúa Thánh Thần cho con được cảm nghiệm, và hiệp thông với niềm đau của Trái Tim Chúa Giê-su và của Mẹ Ma-ri-a, để lòng con thêm hăng hái, mạnh sức khiến tình yêu toàn thắng trên trái tim nhỏ bé và ích kỷ của con. Xin Thần Khí dạy con biết để Chúa cứ làm cho con theo ý Chúa (x. Lc 1,38). Xin cho con biết lấy tình yêu để đáp lại Tình Yêu Chúa, và xin cho cảm nhận được ngọt ngào của Tình Yêu Chúa khi con đi qua những cay đắng của cuộc đời trong tin yêu và hy vọng nơi Chúa. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Ma-ri-a tim xót xa trong lòng. Theo Giê-su, bao đớn đau, lệ rơi. Con “xin vâng” theo bước chân Mẹ hiền. Ngôi Ba thương ban sức thiêng theo Người.        

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ NĂM: Ông Si-mon vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mác-cô thuật lại (đứng): Lính khoác cho Đức Giê-su một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bái chào Người: “Vạn tuế đức vua dân Do-thái!” Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ (Mc 15,17-22).

Suy niệm (quỳ): Chúng ta hãy xem ông Si-mon vác thập giá đỡ cho Chúa Giê-su trên con đường khổ nạn. Hãy xem thân xác Chúa Giê-su rã rời kiệt sức. Con sẵn sàng chịu mọi cực khổ để tìm danh vọng, lợi lộc và thú vui xác thịt; nhưng khi Chúa mời gọi con cộng tác vào chương trình tình yêu cứu độ của Chúa thì con lại ngao ngán và tính toán. Con tránh né hy sinh, và cộng tác một cách tiêu cực cho thánh ý cứu độ của Chúa với nhiều lý lẽ có vẻ rất hợp lý, nhưng xét kỹ thì đầy ích kỷ và giả hình.

Xin Chúa Thánh Thần ban cho con là người đã chọn Chúa là Đấng Cứu Chuộc của con hiểu rằng: khi con vui nhận vác thánh giá trong Thánh Ý Chúa là con làm lại cử chỉ cao đẹp của ông Si-mon xưa kia. Chúa yêu thương thanh tẩy con trong đau khổ và trong ân sủng, để con trở nên tinh ròng; và con được kết hợp chặt chẽ với Chúa Cha và Chúa Giê-su và Đức Maria trong Thần Khí. Xin Thần Khí dạy con biết đón nhận Chúa Giê-su sống ở trong con để con được hạnh phúc thật sự (x. Ga 14,20). Khi con có Chúa Giê-su sống trong con (x. Gl 2,20), con có sức mạnh và tình yêu để vác thập giá của con theo chân Chúa trên con đường thập giá của đời con. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát):  Ông Si-mon đỡ Chúa cây thập hình. Trong đau thương, ông vác đi vì thương. Con mê say khi kiếm danh lợi tình. Theo Giê-su, con khóc than hơn thiệt.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ SÁU: Bà Vê-rô-ni-ca lau mặt Chúa

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Họ cứ một mực la lớn: “Đóng đinh ! Đóng đinh nó vào thập giá!” Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra.” Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. (Lc 23,21-25.27)

Suy niệm (quỳ): Hãy nhìn xem lòng mến của bà Vê-rô-ni-ca đã thắng vượt được dư luận thế gian, và bà đã cảm thương nâng khăn xin lau mặt Chúa Giê-su đầy máu và bụi. Nhiều lần con đã từ chối giúp đỡ anh chị em với nhiều lý lẽ rất hợp lý với suy nghĩ riêng con, nhưng nguyên nhân chính là do con ích kỷ và sợ hãi. Con không biết cảm thương người anh chị em đau khổ đang cần một nụ cười cảm thông của con, và cần con trao tặng những cử chỉ khích lệ ủi an.

Xin Thánh Thần ban cho con biết quảng đại cho đi thời giờ, tiền của, sức khỏe, tài năng… khi anh chị em cần đến con. Xin Thần Khí cho con can đảm vượt qua dư luận, và những tính toán tầm thường của riêng mình, để biết chan hòa trong yêu thương khi lau vết thương trên mặt Chúa, bằng những việc quảng đại và yêu thương. Xin dạy con biết nhìn xem Nhan Thánh Chúa Giê-su đầy máu và bụi, qua những đau khổ của anh chị em. Xin Thần Khí ban cho con biết phục vụ trong tinh thần hy sinh vô vị lợi, để được như thế xin Thần Khí cho con cái nhìn thanh thoát vì bộ mặt thế gian này đang qua đi, xin cho con biết hưởng dùng của cải đời này như không tận hưởng (x. 1 Cr 7,30-31), Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Vê-rô-ni-ca xin lau mặt Ngài. Yêu thương nên dẫu khó khăn sợ chi. Con quay lưng khi thấy anh em cần. Anh em xin, con nhẫn tâm bao lần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ BẢY: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mác-cô thuật lại (đứng): Ông Phi-la-tô hỏi Người : “Ông là vua dân Do-thái sao ?” Người trả lời : “Đúng như ngài nói đó.” Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù, tuỳ ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: “Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không?” Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-su, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá (Mc 15,2.6-9.15).

Suy niệm (quỳ): Hãy nhìn xem thánh giá nặng làm hao mòn sức lực của Chúa Giê-su. Đường dài, mệt nhọc do bị đánh đập tàn nhẫn, Chúa Giê-su đã chịu phiền khổ quá mức, và Chúa lại ngã lần thứ hai.

 Chúa Giê-su đã ngã xuống đất lần thứ hai, nhưng Người lại chỗi dậy vác thập giá và đi đến cùng đường. Xin Thần Khí dẫn con vào sống trong tình yêu tự nhận đau khổ của Chúa Giê-su (x. Ga 10,15-17). Xin Thần Khí cho con trung tín bước theo Chúa Giê-su, và luôn biết đứng lên tiếp tục hành trinh theo Chúa Giê-su sau những lần yếu đuối vấp ngã. Xin ban ơn cho con biết để cho Thần Khí hướng dẫn hầu tiến đi không ngừng trên hành trình thanh luyện, ngày qua ngày, con trở thành con người mang danh Đức Ki-tô, nối dài trong lịch sử sự hiện diện đặc biệt của Chúa Phục Sinh. Xin Chúa Thánh Thần cho con đừng ngã lòng khi yếu đuối vấp ngã trong dục vọng và đam mê của con. Vì nhiều lần con đã không đủ can đảm và quyết tâm đóng đinh tính xác thịt của con vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24). Xin ban cho con được đầy sức mạnh, tình yêu (x. 2Tm 1,7), để con đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa và loan báo Tin Mừng (x. 2Tm 1,8). Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và  hát): Giê-su đi, vai vác cây thập hình. Trong đau thương, Chúa ngã thêm lần hai. Khi đam mê con ngã trong lỗi lầm. Ngôi Ba thương ban sức thiêng nâng dậy, .

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ TÁM: Chúa Giêsu an ủi phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: “Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!” Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?” Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người. (Lc 23,27-32)

Suy niệm (quỳ): Các phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem khóc thương Chúa Giê-su, vì Người phải nhục nhã khổ sở như thế. Chúa Giê-su dừng lại, trông nhìn đến họ, và an ủi họ. Khi con biết cảm thông với nỗi đau của người khác là việc tốt lành. Nhưng biết ủi an họ ngay cả khi mình đang đau thương là tình yêu bởi Thánh Tâm Chúa Giê-su ban xuống cho con.

Con xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy tâm trí con. Xin Thánh Thần dẫn con vào sống trong tình yêu của Chúa Giê-su, và để Người ngự trị làm vua tình yêu lòng của con. Chính Thần Khí đào tạo và củng cố tinh thần của Con Người Sức Sống Chúa Ki-tô, bằng cách làm cho con nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục, và bằng cách thúc đẩy con nhận lấy sứ mạng của Người làm sứ mạng của con.     Xin Thần Khí yêu thương ngự xuống tràn đầy trên con, và dạy con biết tìm lương thực của con là thi hành ý muốn của Chúa và hoàn tất Thánh Ý Chúa trên cuộc đời con (x. Ga 4,34). Chính khi con sống trong Ý Chúa con có sức sống, có tình yêu, để con biết yêu thương quan tâm và an ủi anh chị em đau khổ đang sống quanh con. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Trong thương đau Chúa ủi an những người, yêu Giê-su khi thấy Chúa khổ đau. Con quan tâm: tình Chúa trong tình người. Con yêu thương nâng đỡ anh em mình.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ CHÍN: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Gio-an thuật lại (đứng): Ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là Gáp-ba-tha. Hôm ấy là ngày áp lễ Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: “Đây là vua các người !” Họ liền hô lớn: “Đem đi ! Đem nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !” Ông Phi-la-tô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao ?” Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da.” Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giê-su đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha. (Ga 19,13b-17)

Suy niệm (quỳ): Hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su gần tới núi Sọ, ngã xuống đất lần thứ ba. Yếu đuối vấp ngã trên đường thánh thiện là chuyện thường xảy ra, nhưng với thiện chí và cậy trông ơn Chúa, con sẽ tiến gần với sự thánh thiện hơn khi bước đi trong Thánh Ý Chúa.

Xin Thần Khí thương ban sức mạnh cho các linh hồn tội lỗi sắp chết hư mất đời đời. Xin Thánh Thần vì Máu các thương tích của Chúa Giê-su tuôn ra vì lần ngã này, sẽ rửa sạch tâm hồn họ. Máu Thánh ấy xin ơn cho họ chỗi dậy lần sau hết, hầu đủ sức đi đến chốn đời đời. Xin dẫn dắt con đi theo hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an (x. Rm 8,6); xin Thần Khí dạy con đừng bao giờ e sợ phải nói về thế giới tội lỗi và sa ngã cho Chúa Giê-su, và phải nói về Chúa Giê-su là Đấng cứu độ duy nhất cho thế giới. Xin Chúa ban Thần Khí trên con tràn đầy, để con được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô, và cho con được cùng với Mẹ Maria toàn hiến cho Chúa Cha. Xin Thần Khí cho con nhận ra Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến con, nên dầu con đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho con được đứng lên cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà con được cứu độ (x. Ep 2,4-5). Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây.... và đứng lên hát): Thân Giê-su lê bước trong nhục nhằn. Trong đau thương, thân Chúa ngã lần ba. Theo đam mê, con ngã trong sai lầm. Ngôi Ba thương ban thánh ân nâng dậy.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI: Quân dữ lột áo Chúa Giêsu

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mát-thêu thuật lại (đứng): Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái!” Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá. Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau. (Mt 27,28-29.31.33-35).

Suy niệm (quỳ): Hãy xem họ lột áo Chúa Giê-su cách hung tàn dữ dội chừng nào. Các vết thương của Chúa Giê-su dính với áo, nay lại xé ra, làm Người đau đớn quá đỗi. Hãy nhìn ngắm Chúa Giê-su im lặng, hoàn toàn phó mặc ý họ như thế nào. Nhiều lần Chúa Thánh Thần yêu thương dẫn dắt con lên đỉnh thánh thiện và toàn thắng nội tâm, nên Thánh Thần yêu thương lột bỏ những dục vọng của tính xác thịt, những dục vọng của đôi mắt và những thói cậy mình có của (x. 1Ga 2,16) nơi con một cách trần trụi, nó dính vào con quá chặt nên khi bóc lột nó ra, con quằn quại đau đớn. Con đã trách móc Chúa, và đôi khi quay lưng lại hờn dỗi với Chúa; nhưng phải tạ ơn Thánh Thần biết bao bởi những cử chỉ yêu thương bóc con trần trụi như vậy, dù đau đớn và xót xa nhưng lại rất có ích cho phần rỗi đời đời của con.

Con xin Thần Khí cho con nhận biết lòng Chúa thương xót, và dạy con nhận ra rằng Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên con, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết đau thương vì con (x. Tt 3,6). Xin Chúa Thánh Thần mặc áo trong sạch cho con, cho con được hưởng dồi dào kho tàng quí giá của Thánh Tâm Chúa Giê-su. Amen.

     (Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Da đi theo áo Chúa tuôn lột trần. Thân Giê-su đau buốt, áo lột ra ! Kiêu, tham, dâm, cứ dính trong phận người. Con tri ân: Chúa bóc ra khỏi người.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào thánh giá

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mác-cô thuật lại (đứng): Chúng trao rượu pha mộc dược cho Người, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. Bản án xử tội Người viết rằng: “Vua người Do-thái”. Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. [Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp.] Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: “Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!” (Mc 15,23-30).

Suy niệm (quỳ): Chúa Giê-su đã đến đỉnh núi Sọ là nơi Người sắp chịu chết. Họ dằn ngửa Chúa Giê-su, đóng đanh Người vào thánh giá. Chúa Giêsu không còn gì hết, cả sự tự do động tay, động chân cũng mất. Nhưng không phải đanh sắt, mà là tình yêu đã bó buộc Chúa như thế. Những khi con cảm thấy bất lực, cảm thấy mình như bị đóng chặt như Chúa Giê-su trên thánh giá xưa kia, con muốn vùng vẫy cũng chẳng được. Con được dẫn qua tăm tối âm u, để sống trong tuyệt vọng mà vẫn một lòng cậy trông vào tình yêu và lòng thành tín của Chúa.

Xin Chúa Thánh Thần cho con nhận biết rằng thân xác con là đền thờ của Thánh Thần, và con không còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy con (x. 1Cr 6,20). Xin Thần Khí đến trên con tràn đầy, để con được biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô, và cho con được cùng với Mẹ Maria toàn hiến cho Chúa Cha. Xin tình yêu Chúa liên kết chặt chẽ cuộc đời con vào Thánh giá và Thánh ý của Chúa, để đời sống toàn hiến của con luôn là lời ca ngợi tình yêu của Chúa, kể cả khi các đinh tình yêu ấy đâm rách chân tay con. Xin Thần Khí dạy con tìm sức mạnh nơi các Dấu Thánh của Chúa Giê-su. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Đinh đâm thâu, đây Máu tha tội tình. Giương cao lên, Ngài kéo mọi người lên. Khi đau thương, con vững tin nơi Ngài. Bao ơn thiêng: nơi dấu đinh của Ngài.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI: Chúa Giêsu chết trên thánh giá

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Lu-ca thuật lại (đứng): Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Người này đích thực là người công chính!” Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về. (Lc 23,44-49).

Suy niệm (quỳ): Thánh giá là bạn đồng hành theo Chúa Giê-su trên đường lên núi Sọ, và cũng chính trên thánh giá, Chúa Giê-su thở hơi cuối cùng. Trong đời sống người Ki-tô hữu, nếu con không nhìn ra tình yêu Chúa trên thập giá đời con thì thật là khốn khổ cho con. Thánh giá chỉ được nhìn dưới những thất bại, đau khổ, bị bỏ rơi, bị ngược đãi và bị phản bội ... ; mà không nhìn ra bài học yêu thương là Chúa muốn con thực sự biết vâng phục Thánh ý Chúa hoàn toàn và vô điều kiện, cho dù phải đối diện và chấp nhận những thương đau tột cùng. Chỉ khi can đảm chết đi cho ý riêng trong Thánh Ý Chúa qua thương đau như vậy, con được phục sinh và chìm ngập trong sức sống Chúa Kitô với niềm vui vô hạn.

Xin Thần Khí dẫn con vào sống trong tình yêu của Chúa Giê-su khi Người toàn hiến trên thánh giá. Xin Thần Khí dạy con về Thánh Ý Chúa, và xin ban cho con trí thông minh để con được am tường thánh ý Chúa với tất cả sự khôn  ngoan và hiểu biết (x. Cl 1,9), để con vâng phục Thánh Ý Chúa trên thập giá của đời con, và tìm được niềm vui và bình an trong tình yêu Chúa. Xin Chúa Giê-su ban tình yêu để con vượt qua những thanh luyện của Chúa trên thập giá của đời con. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Giê-su dâng, Ngài phó dâng linh hồn. Yêu nhân gian, Ngài chết trên đồi cao. Xin cho con luôn biết tin nơi Người. Tin Giê-su, tin Đấng treo thập hình.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI BA: Tháo xác Chúa Giêsu xuống và phó ở tay Đức Mẹ

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Gio-an thuật lại (đứng): Sau đó, ông Giu-se, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giu-se này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giu-se đến hạ thi hài Người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai (Ga 19,38-41).

Suy niệm (quỳ): Hãy xem các môn đệ yêu dấu tháo xác Chúa Giê-su xuống, và đặt trên tay Mẹ Maria. Mẹ thờ lạy, hôn kính, nước mắt rơi tràn trên mặt Chúa Giê-su, trên chân tay Chúa. Rồi Mẹ trao lại cho các môn đệ xức thuốc thơm, và đem đi táng trong mồ. Con đã từng đóng những đinh cố chấp vào cuộc đời anh chị em mình, khiến họ không còn nhìn ra tình yêu Chúa nữa.

Xin cho con yêu thương tháo những đinh cố chấp bằng việc bỏ đi tính khăng khăng một mực giữ ý kiến của mình; xin cho con khiêm nhường biết lắng nghe, và từ bỏ những ý riêng không phù hợp với Ý Chúa. Những lúc đó con thực sự làm lại cử chỉ tháo đinh của các môn đệ Chúa trên Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa là Giáo Hội. Xin Chúa Thánh Thần dạy con biết dùng lời lẽ Thần Khí dạy cho (x. 1 Cr 2,13) mà ngợi khen và phụng sự Chúa trong niềm vui, và yêu mến khi bước đi trong Thánh Ý Chúa (Tv 118,14). Xin cho con biết thờ lạy, hôn kính các thương tích qua việc chấp nhận thập giá đời mình; biết để nuớc mắt tuôn rơi xuống Nhan Thánh Chúa bằng chân thành sám hối. Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Ma-ri-a, tim xót đau rã rời. Ôm con yêu, lệ cứ tuôn tràn mi. Không nghe ai, con giữ ý riêng mình. Anh em vui: con lắng nghe chân thành.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN: Táng xác Chúa Giêsu trong huyệt đá

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mát-thêu thuật lại (đứng): Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người. Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là Giu-se, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a ở lại đó, quay mặt vào mồ (Mt 27,55.57-61).

Suy niệm (quỳ): Hãy xem họ âu yếm táng Chúa Giê-su trong mồ thế nào. Ngôi mộ mới, chưa một vết nhơ nhỏ mọn nào hết. Mỗi lần con kết hợp với Chúa Giê-su qua Mình Thánh, con làm lại cử chỉ táng xác Chúa của các môn đệ Người năm xưa, nhưng con diễm phúc hơn vì xưa kia các môn đệ táng xác Chúa trong buồn phiền. Còn hôm nay, con đón nhận Chúa không phải chỉ là ý nghĩa táng xác, nhưng là một cách Chúa Giê-su sống trong con người con, để thông chia nhân tính và thần tính Chúa một cách tràn đầy cho con. Với tình yêu dịu dàng, nồng nàn và quảng đại, con lại kết hợp mật thiết với Chúa trong chính cõi lòng con.  

Xin cho con nhận ra Thiên Chúa dùng Thần Khí của Người đang ngự trong con, mà làm cho thân xác của con được sự sống mới (x. Rm 8,11). Xin Chúa Giê-su thương ngự đến biến đổi thân xác con nên thân xác Chúa. Xin Thần Khí ban cho con sống trong tình yêu của Chúa Giê-su toàn hiến trên thánh giá, và cho con xác tín rằng một khi con cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, con sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Trong Đức Kitô, Chúa cho con lãnh nhận Thần Khí làm cho con nên nghĩa tử, nhờ đó con được kêu lên: “Áp-ba ! Cha ơi!”(x. Rm 8,15). Amen.

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Ông Giu-se an táng thi hài Thầy. Tim đau thương, lệ ứa dâng tràn mi. Xin cho con luôn khắc ghi trong lòng. Gương Giê-su: yêu đến quên thân mình.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

CHẶNG THỨ MƯỜI LĂM: Chúa Giêsu phục sinh

Lời Chúa trong Phúc Âm theo thánh Mác-cô thuật lại (đứng): Bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?” Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã chỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông” (Mc 16,1b.3-7).

Suy niệm (quỳ): Chúa Giê-su xuống ngục tổ tông đem lại nguồn vui ơn cứu độ cho các linh hồn công chính trong ngục tổ. Sáng sớm ngày thứ ba, Đức Giê-su sống lại trong vinh quang. Suốt 40 ngày, Chúa Giê-su hiện ra cùng các môn đệ và dân chúng.

Xin Chúa Thánh Thần dạy con ca ngợi tình yêu Chúa và hiểu rằng Chúa Giê-su phục sinh đã trở nên vừa là sự mạc khải vừa là sự hoàn thành một nhân loại được tái sáng tạo và đổi mới theo chương trình của Thiên Chúa. Xin Thánh Thần ban con niềm vui khi con biết rằng con được hạnh phúc ở trong Chúa Giê-su và Chúa Giê-su ở trong con (x. Ga 14,20). Xin cho con cùng Chúa Giê-su đi con đường thập giá đời con, và sống trong sự phục sinh của Chúa Giê-su trong Thánh Ý Chúa. Xin Thần Khí dạy con canh tân lương trí con để con thẩm định được Ý Thiên Chúa (x. Rm 12,2), và cho con được am tường Thánh Ý Chúa với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết (x. Cl 1,9). Xin Thánh Thần ban cho con sống trong bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí con được kết hợp với Đức Giê-su Ki-tô (x. Pl 4,7). Amen

(Thinh lặng suy niệm vài giây....và đứng lên hát): Bao hân hoan: Tin Vui đến ngục hình. Giê-su đem sức sống và niềm vui. Con Chiên nay đến xóa tội gian trần. Giê-su ban: cứu rỗi cho gian trần.

ĐK: Con xin bỏ mình vác thập giá của con theo Chúa, Chúa ơi! Cho con sống trọn thánh ý Ngài dù bao đau  thương Chúa ơi! Cho con vui nhận thánh giá chính Ngài đặt lên vai con. Sức sống tình Ngài sẽ biến đổi buồn phiền thành những niềm vui.

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. 

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

back to top
Filters