News Filters

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HENRYK HOSER LẠI NHẬP VIỆN …“TÌNH TRẠNG NGHIÊM TRỌNG”

Thứ hai, ngày 02 tháng tám năm 2021

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC HENRYK HOSER LẠI NHẬP VIỆN

…“TÌNH TRẠNG NGHIÊM TRỌNG”

Ngày 31-07-2021

Đức Tổng Giám Mục, Kinh Lược Sứ Tòa Thánh, Đức Cha Henryk Hoser đang ở bệnh viện và tình trạng của Đức Cha được cho là “nghiêm trọng”. Đây là lần nhập viện thứ ba của Ngài trong năm nay. Lần đầu tiên Đức Kinh Lược Sứ Tòa Thánh tại Mễ Du phải vào bệnh viện trong tháng Tư khi cảm thấy mình bị nhiễm Covid-19. Ngài phải nhập viện lần thứ hai trong tháng Năm vì các biến chứng từ việc bị nhiễm vi-rút cô-rô-na trong thời gian gần đây.

Đức Cha Romuald Kamiński, là Giám Mục ở Tổng Giáo Phận Warszawa-Praga từ năm 2017, đã ban hành thông báo gửi đến các Linh Mục, Nữ Tu Sĩ và tất cả những người sống đời sống Thánh Hiến như sau :

“Toàn thể Giáo Phận thân mến ! Vào ngày Thứ Năm 29-07-2021, Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser đã phải trở lại bệnh viện. Tình trạng của Đức Tổng Giám Mục rất nghiêm trọng. Tôi chân thành xin toàn thể mọi người trong giáo phận hãy quàng chung quanh bệnh nhân này bằng lời cầu nguyện riêng; tôi trao phó cho các vị mục tử phận sự ghi nhớ ý chỉ này trong việc cầu nguyện chung – nhớ đến phận sự này trong lời cầu nguyện chung trong Thánh Lễ, trong giờ Chầu Thánh Thể hay trong lúc lần hạt Mân Côi v.v…. Chớ gì sự hiệp nhất với Ngài của chúng ta được thể hiện trong Giờ Kinh Phụng Vụ dâng cho các ý định của Ngài, là sự đồng hành với Đức Tổng Giám Mục. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa ban các đặc ân cần thiết cho tất cả những ai chăm sóc Đức Tổng Giám Mục trong thời gian nằm viện.

Với Phép Lành của Người Mục Tử.”

+ Romuald Kamiński, Giám Mục Giáo Phận Warszawa-Praga

Ghi chú : Đức Tổng Giám Mục Hoser gần đây đã trở lại Mễ Du để tham dự cử hành Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 40 hiện tượng Mễ Du.

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo https://www.themedjugorjewitness.org/notices)

back to top
Filters