News Filters

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-07-2021 BAN QUA THỊ NHÂN MARIJA VÀ THỊ NHÂN IVAN

Thứ hai, ngày 02 tháng tám năm 2021

CÁC SỨ ĐIỆP MỄ DU TRONG THÁNG 07-2021

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-07-2021 BAN QUA MARIJA

Các con thân yêu ! Mẹ kêu gọi các con trở thành người cầu nguyện cho tất cả những ai không cầu nguyện.

Hỡi các con bé nhỏ ! Các con hãy bằng đời sống của mình mà làm chứng cho niềm vui các con là của Mẹ, để rồi Thiên Chúa sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của các con và ban bình an cho các con trong cái thế giới bất an này là nơi bao trùm tính kiêu căng và ích kỷ.

Hỡi các con bé nhỏ ! Các con hãy quảng đại và là tình yêu trong tình yêu của Mẹ, ngõ hầu người ngoại giáo có thể cảm thấy được các con là của Mẹ và trở về với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr)

SỨ ĐIỆP NGÀY 24-06-2021 BAN QUA THỊ NHÂN IVAN

Các con thân yêu ! Mẹ rất hạnh phúc, lòng Mẹ tràn đầy niềm vui.

Hôm nay nữa Mẹ muốn mời gọi các con hãy là dấu chỉ sống động của Mẹ, dấu chỉ sự hiện diện của Mẹ.

Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con sống các Sứ Điệp của Mẹ.

Hỡi các con, hãy biết rằng Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ luôn luôn ở gần các con ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.

Mẹ cầu bầu cho tất cả các con trước Con của Mẹ.

Hỡi các con thân yêu ! Mẹ cảm ơn các con vì đã đáp lời kêu gọi của Mẹ hôm nay.”

 (Jn.PVB.TTrg dịch theo https://www.facebook.com/groups/Medjugorjenews - Rafael Villongco - 25.06.2021)

SỨ ĐIỆP BAN QUA THỊ NHÂN IVAN NGÀY 17-07-2021

Các con thân yêu, đừng quên là các con đang ở trên mặt đất này là ở trên con đường đưa đến đời sau.

Vì vậy, các con hãy mở lòng ra cho tình yêu của Thiên Chúa và hãy từ bỏ tính ích kỷ và tội lỗi.

Ước gì niềm vui của các con chỉ ở trong việc khám phá ra Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày.

Vì vậy, các con hãy tận dụng thời gian (ân sủng) này và hãy cầu nguyện. 

Các con thân yêu ! Mẹ cảm ơn các con hôm nay đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo MysticPost.com)

 

 

back to top
Filters