1_Bài viết vế Luyện Ngục

Filters
20
Items
of
9
22 Tháng Mười Hai 2020
Nguyên tác : "Le Manuscrit Du Purgatoire"
Nếu tôi không lầm thì trong tiếng Việt, chúng ta dùng hai từ đồng nghĩa: luyện ngục hay lửa luyện tội. Xét dưới khía cạnh thần học thì có lẽ hai từ ấy đều không chỉnh, bởi vì “luyện ngục” xem ra nhấn mạnh đến nơi tù ngục giam cầm.
Trong niềm tin Kitô Giáo, căn cứ vào Kinh Thánh và Giáo lý của Giáo Hội thì chắc chắn phải có ba nơi gọi là Thiên Đàng, Luyện ngục và hỏa ngục ( hell) mà những người chết đi trong thân xác sẽ phải bị phán xét để đến một trong ba nơi này.
60 câu hỏi trong Cuộc phỏng vấn của Nữ tu Emmanuel Maillard với bà Maria Simma
Tôi có một một đồng nghiệp Tin Lành, anh ta nói rằng đạo Công giáo tin có Luyện ngục là không đúng với Phúc Âm. Tôi phải trả lời với anh ta như thế nào?
Nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: Qué sabemos de la Biblia? của ARIEL ALVAREZ VALDES San Pablo, Madrid 1999
Tháng 11 được Giáo Hội dành để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục và dạy ta: nếu muốn khỏi xuống luyện ngục sau khi chết, thì bao lâu còn sống trên đời, hãy chịu khó làm việc đền tội và ra sức cứu giúp các linh hồn nơi luyện ngục.
Chúng ta không bao giờ hiểu rõ rằng: mỗi việc bố thí, dù lớn hay nhỏ, một khi chúng ta làm cho người nghèo, là chúng ta làm cho Thiên Chúa.
Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, người được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 tuyên bố là Tiến Sĩ Hội Thánh, vào ngày 19 tháng 10 năm 1997.
back to top
Filters