News Filters

CÁC SỨ ĐIỆP MỄ DU THÁNG 04 NĂM 2021

Thứ hai, ngày 03 tháng năm năm 2021

CÁC SỨ ĐIỆP MỄ DU THÁNG 04 NĂM 2021

SỨ ĐIỆP NGÀY 25-04-2021 BAN QUA MARIJA :

Các con thân yêu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy làm chứng cho đức tin của các con trong các sắc mầu mùa xuân. Ước gì đây là đức tin trong hy vọng và dũng cảm.

Hỡi các con bé nhỏ ! Chớ gì đức tin của các con không chao đảo trong mọi tình huống, ngay cả trong thời gian thử thách này.

Hãy can đảm bước đi cùng với Đức Kitô Phục Sinh hướng về Thiên Đàng, là cùng đích của các con.

Mẹ đồng hành với các con trên con đường thánh thiện này và đặt tất cả các con vào trong Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ.

Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr)

SỨ ĐIỆP NGÀY 17-04-2021 BAN QUA IVAN :

Các con thân yêu ! Đây là thời gian trách nhiệm, thời gian đón nhận và sống Sứ Điệp của Mẹ một cách có trách nhiệm. Hãy trở về với Con của Mẹ, trở về với cầu nguyện. Hỡi các con bé nhỏ, hãy để choThiên Chúa nói với tâm hồn các con. Satan đang muốn thống trị và hủy diệt đời sống các con. Hỡi các con bé nhỏ, các con hãy kiên trì, can đảm, nhẫn nại và mạnh mẽ vì đời sống thánh thiện. Mẹ ở cùng các con và chúc phúc cho tất cả các con với chúc lành từ mẫu của Mẹ. Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Mẹ cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo https://www.facebook.com/groups/Medjugorjenews/permalink/4524278677599056/?sfnsn=mo)

back to top
Filters