News Filters

CHA STEFANO CECCHIN : MỄ DU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG, MÀ LÀ MỘT NƠI ÂN SỦNG

Thứ sáu, ngày 02 tháng mười hai năm 2022

CHA STEFANO CECCHIN : MỄ DU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG, MÀ LÀ MỘT NƠI ÂN SỦNG

Đức Cha Aldo Cavalli, Kinh Lược Sứ Tông Tòa tại Mễ Du, đã ủy thác cho Cha Stephano Cecchin là Chủ Tịch Học Viện Thánh Mẫu Quốc Tế thuộc Giáo Hoàng (PAMI) một tài liệu về Mễ Du sẽ sớm được xuất bản.

“Chúng tôi không biết các cuộc hiện ra là thật hay không, nhưng chúng tôi biết Thiên Chúa và Đức Mẹ đang ở đây. Điểm cốt yếu vẫn là sự hoán cải, gặp gỡ Thiên Chúa, thay đổi đời sống và nỗ lực sống bác ái bằng cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ.” Cha Stefano Cecchin giải thích các kết luận của Đại Hội Thánh Mẫu và Thánh Mẫu Học lần thứ 14 được tổ chức ở Mễ Du, mà tuần báo tiếng Ý “Maria con te” dành trang bìa và một bài báo có phạm vi rộng lớn trong số các tờ báo tại các sạp báo – theo thông báo của nguyệt san Ý nổi tiếng Famiglia Cristina.

Cha Stefano Cecchin, Chủ Tịch PAMI, đã khẳng định trong lời giải thích khi được Nicoletta Giorgetti của tuần báo “Maria con te” phỏng vấn : Mễ Du không phải là một ‘phép lạ’, mà là ‘nơi ân sủng’. Một khái niệm đã được tái khẳng định bởi nhiều khoa học gia quy tụ tại trung tâm nhỏ bé của Bosnia-Herzegovina nhân dịp Đại Hội Toàn Quốc Thánh Mẫu và Thánh Mẫu Học lần thứ 14 với chủ đề “Mễ Du như một sự đóng góp cho công cuộc Tân Phúc Âm Hóa”.

“Điều quan trọng là trước hết, phải nói rõ rằng Đại Hội này không có liên quan đến tính khả tín của các cuộc hiện ra, nhưng có mục đích coi Mễ Du như một nơi để gặp gỡ, một chốn để hành hương, một nơi để Tân Phúc Âm Hóa.”

Đức Cha Aldo Cavalli, người đã được Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô bổ nhiệm làm Kinh Lược Sứ Tông Tòa tại giáo xứ Mễ Du, đã ủy thác cho Cha Cecchin một tài liệu chính thức làm chứng cho tất cả các điều này. Cha Cecchin cho biết : “Đó là một văn kiện chưa thể xuất bản, nhưng chúng tôi sẽ sớm xuất bản văn kiện này. Tuy nhiên, những gì tôi có thể nói và báo cáo rằng đó là lời chứng của Đức Kinh Lược Sứ Tông Tòa, Đức Cha Aldo. Đức Cha đã nói với tôi chính xác những lời này : Mễ Du là một nơi ân sủng, ân sủng đang hoạt động ở đây.

Đức Cha Cavalli, nhân dịp Đại Hội, đã nhắc lại : không có “phép lạ” nào ở Mễ Du, mà là một sự hoán cải đời sống thực sự : “Lấy thí dụ, nhiều người đi hành hương,chẳng hạn, họ đến Fatima, nhưng chỉ đến một lần. Trong khi đó, họ trở lại Mễ Du nhiều lần… Điều này xảy ra cũng nhờ vào công cuộc truyền giáo vĩ đại mà cộng đoàn giáo xứ, dưới sự lãnh đạo của các Linh Mục Dòng Phan Sinh, đã thực hiện một cách phi thường.”

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo www.medjugorjenow.com)

back to top
Filters