News Filters

KHAO KHÁT GIÊ-SU (DESIRING FOR THE LOVE OF JESUS)_Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Thứ năm, ngày 01 tháng mười năm 2020

KHAO  KHÁT   GIÊ-SU

********

Giê-su ơi ! xin chiếm trọn hồn con

Đừng để hồn con phải héo mòn

Vì yêu, vì nhớ, vì thương mến

Tình Ngài cuốn hút trái tim con

*******

Gia Lào 15 - 10 – 1980

   Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

   Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô  

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

DESIRING FOR THE LOVE OF JESUS

 

*******

Jesus Christ ! Please occupy and defend my soul

Do not let have withered to little soul

Because of love and miss you, because keep loving

Your love attracts my spirit and soul.

*******

Gia Lao, October 15, 1980

   Friar Joseph Mary Truong Van Trung, XV. 

   The Congregation of the Vitality of Christ

back to top
Filters