News Filters

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-12-2020 BAN QUA MARIJA VÀ JAKOV

Thứ ba, ngày 05 tháng một năm 2021

SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25-12-2020 BAN QUA MARIJA :

Các con thân yêu ! Mẹ ẵm đến cho các con Chúa Giêsu bé nhỏ là Đấng đem lại bình an cho các con, Người là quá khứ, hiện tại và tương lai của đời sống các con.

Hỡi các con bé nhỏ, đừng để cho niềm tin và niềm hy vọng của các con vào một tương lai tốt đẹp hơn phải phai nhòa, bởi vì các con được chọn trở thành các chứng nhân hy vọng  trong mọi tình huống.

Chính vì thế mà Mẹ ở đây cùng với Chúa Giêsu để Người sẽ ban cho các con bình an của Người.

Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr)

 

SỨ ĐIỆP HÀNG NĂM NGÀY 25-12-2020 BAN QUA JAKOV :

Các con thân yêu ! Hôm nay nữa Chúa Giêsu ở đây bên các con, kể cả khi các con nghĩ rằng các con cô đơn và ánh sáng không hiện hữu trong đời sống các con. Người ở đây và chưa từng lìa bỏ hay xa cách các con. Ánh sáng cuộc sinh hạ của Người soi chiếu thế gian này và cuộc đời của các con.

Trái Tim Người luôn mở rộng ra cho các con, để Người nhận lấy mọi nỗi đớn đau, mọi cơn thử thách, sợ hãi và khốn khó của các con. Cánh tay Người dang rộng ra cho các con, để với tư cách là người cha, Người sẽ ôm ấp các con và cho các con biết các con quan trọng đối với Người như thế nào, Người yêu thương và chăm sóc con cái của Người biết là bao.

Hỡi các con, trái tim các con có mở ra cho Chúa Giêsu không ? Các con có hoàn toàn trao phó đời sống của các con vào tay Người không ? Các con có nhận Chúa Giêsu là cha của các con, là người mà các con luôn có thể quay về và trong Người mà tìm thấy niềm an ủi cũng như mọi sự các con cần để sống đức tin đích thực hay chăng ? Chính vì thế, hỡi các con của Mẹ, hãy trao phó cõi lòng các con cho Chúa Giêsu và hãy để cho Người khởi sự cai trị đời sống của các con, bởi vì chỉ theo cách này, các con mới chấp nhận hiện tại và có thể đối diện với cái thế giới mà các con đang sống ngày nay.

Cùng với Chúa Giêsu, mọi sợ hãi, đau khổ và đớn đau đều tan biến, bởi vì tâm hồn các con chấp nhận Thánh Ý của Người cũng như mọi sự xảy đến cho đời sống các con. Chúa Giêsu sẽ ban cho các con đức tin để chấp nhận mọi sự và không gì có thể làm cho các con cách xa Người – bởi vì tay Người giữ chặt các con và không để cho các con xa cách và đánh mất bản thân các con trong những lúc khó khăn – bởi vì Người đã trở thành Chúa Tể của đời sống các con.

Mẹ chúc phúc cho các con với chúc lành từ mẫu của Mẹ.”

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr)

 

back to top
Filters