News Filters

SỨ ĐIỆP NGÀY 25-02-2021 BAN QUA MARIJA

Thứ sáu, ngày 05 tháng ba năm 2021

SỨ ĐIỆP MỄ DU TRONG THÁNG 02-2021 :

SỨ ĐIỆP NGÀY 25-02-2021 BAN QUA MARIJA

Các con thân yêu ! Hôm nay nữa, Thiên Chúa đã cho phép Mẹ ở cùng các con, để kêu gọi các con cầu nguyện và ăn chay.

Các con hãy sống thời gian ân sủng này và hãy là các chứng nhân hy vọng, vì Mẹ nhắc lại với các con là, hỡi các con bé nhỏ, với cầu nguyện và ăn chay thì cũng có thể đình chỉ được chiến tranh.

 Hỡi các con bé nhỏ, hãy tin và sống thời gian ân sủng này trong đức tin và cùng với đức tin; Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ không để mặc bất kỳ ai trong các con lâm cảnh ngặt nghèo nếu các con cậy nhờ đến Mẹ.

Mẹ cầu bầu cho các con trước Đấng Tối Cao và Mẹ cầu nguyện cho tâm hồn các con được bình an và niềm hy vọng cho tương lai.

Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Có thể xem đoạn phim video rất hiếm về buổi Đức Mẹ hiện ra với Marija ngày 25-02-2021 tại địa chỉ : https://www.youtube.com/watch?v=06HpBooqEE8&feature=youtu.be

(Jn.PVB.TTrg dịch theo Medjugorje.hr)

 

 

 

back to top
Filters