News Filters

SUY NIỆM CÁC SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH 2020 *** Anh Gioan Phạm Văn Bảo

Thứ ba, ngày 05 tháng một năm 2021

SUY NIỆM CÁC SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH 2020

SỨ ĐIỆP BAN QUA MARIJA :

Các con thân yêu ! Mẹ ẵm đến cho các con Chúa Giêsu bé nhỏ là Đấng đem lại bình an cho các con, Người là quá khứ, hiện tại và tương lai của đời sống các con.

Hỡi các con bé nhỏ, đừng để cho niềm tin và niềm hy vọng của các con vào một tương lai tốt đẹp hơn phải phai nhòa, bởi vì các con được chọn trở thành các chứng nhân hy vọng  trong mọi tình huống.

Chính vì thế mà Mẹ ở đây cùng với Chúa Giêsu để Người sẽ ban cho các con bình an của Người.

Cảm ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

SỨ ĐIỆP BAN QUA JAKOV :

Các con thân yêu ! Hôm nay nữa Chúa Giêsu ở đây bên các con, kể cả khi các con nghĩ rằng các con cô đơn và ánh sáng không hiện hữu trong đời sống các con. Người ở đây và chưa từng lìa bỏ hay xa cách các con. Ánh sáng cuộc sinh hạ của Người soi chiếu thế gian này và cuộc đời của các con.

Trái Tim Người luôn mở rộng ra cho các con, để Người nhận lấy mọi nỗi đớn đau, mọi cơn thử thách, sợ hãi và khốn khó của các con. Cánh tay Người dang rộng ra cho các con, để với tư cách là người cha, Người sẽ ôm ấp các con và cho các con biết các con quan trọng đối với Người như thế nào, Người yêu thương và chăm sóc con cái của Người biết là bao.

Hỡi các con, trái tim các con có mở ra cho Chúa Giêsu không ? Các con có hoàn toàn trao phó đời sống của các con vào tay Người không ? Các con có nhận Chúa Giêsu là cha của các con, là người mà các con luôn có thể quay về và trong Người mà tìm thấy niềm an ủi cũng như mọi sự các con cần để sống đức tin đích thực hay chăng ? Chính vì thế, hỡi các con của Mẹ, hãy trao phó cõi lòng các con cho Chúa Giêsu và hãy để cho Người khởi sự cai trị đời sống của các con, bởi vì chỉ theo cách này, các con mới chấp nhận hiện tại và có thể đối diện với cái thế giới mà các con đang sống ngày nay.

Cùng với Chúa Giêsu, mọi sợ hãi, đau khổ và đớn đau đều tan biến, bởi vì tâm hồn các con chấp nhận Thánh Ý của Người cũng như mọi sự xảy đến cho đời sống các con. Chúa Giêsu sẽ ban cho các con đức tin để chấp nhận mọi sự và không gì có thể làm cho các con cách xa Người – bởi vì tay Người giữ chặt các con và không để cho các con xa cách và đánh mất bản thân các con trong những lúc khó khăn – bởi vì Người đã trở thành Chúa Tể của đời sống các con.

Mẹ chúc phúc cho các con với chúc lành từ mẫu của Mẹ.”

SUY NIỆM :

Trong các Sứ Điệp Giáng Sinh hàng năm, mong muốn Đức Mẹ là Chúa Giêsu, Con của Mẹ, được sinh ra trong tâm hồn chúng ta, và Mẹ thường bồng Chúa Giêsu Hài Đồng đến với chúng ta, để Người đem lại bình an của Người cho toàn thể nhân loại, vì Người chính là Hoàng Tử Bình An (Is 9,5), Người là bình an của chúng ta (Ep 2,14). Nhất là trong màn đêm tăm tối của tình hình thế giới ngày ngay với tai ương, dịch bệnh và nhất là sự gian tà đã bộc lộ giữa thanh thiên bạch nhật khắp nơi nơi cho thấy sự dữ đang chiếm ưu thế, khiến lòng trí chúng ta hoang mang, thất vọng, sợ hãi.

Giáng Sinh năm nay, Mẹ “ẵm đến cho các con Chúa Giêsu bé nhỏ là Đấng đem lại bình an cho các con” cùng với những lời kêu gọi, an ủi, khích lệ chúng ta trong hai Sứ Điệp. Mẹ hiểu tình thế của chúng ta như thế nào, biết chúng ta ưu tư ra sao và giải pháp cần thiết cho chúng ta là gì. Mẹ hằng mong muốn Chúa Giêsu, Con của Mẹ, được sinh ra trong lòng chúng ta. Người là Đấng Ê-ma-nu-en, là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, có Người tức là chúng ta có tất cả.

Trong Sứ Điệp Giáng Sinh năm nay, Đức Mẹ còn cho biết thêm : “Người là quá khứ, hiện tại và tương lai của đời sống các con”. Quả thế, cho dù chúng ta không nhận ra Chúa ở cùng mình, thì Người vẫn luôn hiện diện bên chúng ta suốt dòng lịch sử cuộc đời chúng ta cũng như lịch sử Giáo Hội hay lịch sử nhân loại. Các Sách Cựu Ước và Tân Ước đã minh chứng như thế. Vì thế, Người là biểu trưng cho niềm hy vọng của chúng ta. Niềm hy vọng thì luôn luôn gắn liền với tương lai, và chẳng ai mong muốn cho mình một tương lai ảm đạm, mà luôn mong muốn có được một tương lai huy hoàng.

Từ đó, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta “đừng để cho niềm tin và niềm hy vọng của các con vào một tương lai tốt đẹp hơn phải phai nhòa”. Một cách gián tiếp, Đức Mẹ cho chúng ta biết là chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn. Vì “các con được chọn trở thành các chứng nhân hy vọng trong mọi tình huống.”, và “Chính vì thế mà Mẹ ở đây cùng với Chúa Giêsu để Người sẽ ban cho các con bình an của Người.” Đó cũng là niềm mong muốn của Đức Mẹ, muốn “Chúa Giêsu, Con của Mẹ, được sinh ra trong tâm hồn các con.”, tức là tâm hồn chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Phần còn lại của chúng ta là chúng ta có đáp lại lời khuyên dạy của Mẹ hay không và như thế nào ?

Chúng ta đã chuẩn bị đón Chúa Giêsu sinh ra trong tâm hồn chúng ta trong Mùa Vọng này như thế nào ? Và chúng ta đã cảm nhận được Chúa Giêsu sinh ra trong tâm hồn chúng ta chưa ? Chúng ta có cảm nghiệm thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta hay không, nhất là trong quãng đời của chúng ta hiện nay, một quãng đời đang chìm lỉm vào màn đêm tăm tối của muôn vàn sự dữ, đang tỏ tường trước mắt chúng ta ? Chớ gì ánh sáng giáng sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa bừng lên trong cõi lòng chúng ta, như lời Đức Mẹ mong mỏi trong Sứ Điệp Giáng Sinh năm nay, qua thị nhân Jakov. Bằng những lời lẽ thấm đượm thương yêu, Đức Mẹ giúp chúng ta được vững vàng trong niềm tin và mạnh mẽ niềm hy vọng. Việc chúng ta phải làm là biết vâng nghe theo lời Mẹ dạy mà phó thác mọi sự cho Chúa như trẻ thơ phó thác cho cha mẹ, biết tạ ơn Chúa trong mọi sự – thuận cũng như nghịch – và hãy vâng theo Thánh Ý của Thiên Chúa chứ không theo ý riêng của chúng ta. Chúng ta hãy đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa, phần còn lại, Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta.

Chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu không chỉ sinh ra trong lòng chúng ta vào ngày Lễ Giáng Sinh, mà Người được sinh ra trong chúng ta bất cứ khi nào chúng ta hoán cải trở về với Người. Vì Người chính là Đấng Ê-ma-nu-en, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, nên trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta lúc nào Người cũng ở bên chúng ta, ở bên Giáo Hội và ở bên loài người. Vấn đề là chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Người, sự hiện diện của Người nơi chúng ta hay không. Và chúng ta hãy nhớ rằng : “Thiên Đàng được tàng ẩn trong Con Trẻ Hài Nhi.” và khi Chúa Giêsu Hài Đồng được sinh ra trong tâm hồn chúng ta, tức là “Lịch sử sẽ trở thành sự thật mà hôm nay nữa đang được lặp lại trong các con và chung quanh các con.”(SĐ 25-11-2020)

CẦU NGUYỆN :

Thân lạy Đức Mẹ Maria Chí Ái ! Chúng con xin cảm tạ ơn Mẹ luôn ở cùng chúng con và hướng dẫn chúng con trong những ngày tháng này. Chúng con nguyện xin Mẹ giúp chúng con gắn bó chặt chẽ với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, hầu chúng con có thể giúp người khác tìm thấy Người và tìm thấy bình an mà Người đem lại. Cúi xin Mẹ tiếng dâng và cầu bầu cho trọn niềm cậy trông của chúng con vào tình yêu của Thiên Chúa và trọn niềm tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

(Jn.PVB.TTrg)

back to top
Filters