News Filters

TÂN KINH LƯỢC SỨ TÔNG TÒA TẠI MỄ DU

Thứ tư, ngày 01 tháng mười hai năm 2021

TÂN KINH LƯỢC SỨ TÔNG TÒA TẠI MỄ DU

Ngày 27-11-2021

Vào trưa hôm nay, ngày 27-11-2021, Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã loan báo tin Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Aldo Cavalli (An-đô Ca-van-ly), Tổng Giám Mục hiệu tòa Vibo Valentia, nguyên là Khâm Mạng Tòa Thánh tại Hà Lan, nay đảm trách Kinh Lược Sứ Tòa Thánh với vai trò đặc biệt tại giáo xứ Mễ Du, vô thời hạn và “ad nutum Sanctae Sedis” (theo ý của Tòa Thánh).

Sự bổ nhiệm này là để tiếp nối sứ mạng mà Đức Tổng Giám Mục Henryk Hoser, S.A.C., đã thực hiện ở Mễ Du. Đức Tổng Giám Mục Hoser đã qua đời tại Warsaw vào ngày 13-08-2021.

Đức Cha Aldo Cavalli sinh ngày 18-10-1946 tại Lecco (Ý). Ngài đã được thụ phong Linh Mục tại giáo phận Bergamo vào ngày 18-03-1971. Sau khi được thụ phong Linh Mục, Ngài dạy văn chương tại Chủng Viện, trong thời gian này Ngài đã hoàn tất các nghiên cứu khoa học chính trị tại một trường Đại Học Công Giáo. Ngài đã làm việc tại Học Viện Ngoại Giao của Tòa Thánh ở Rôma kể từ năm 1975, và giành được bằng cấp sau đại học về Thần Học và Giáo Luật. Ngài đã phục vụ trong vài chức vụ Sứ Thần với tư cách Bí Thư và phục vụ trong Phủ Quốc Vụ Khanh của Tòa Thánh. Ngài đã được phong Giám Mục vào ngày 26-08-1996 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Bergamo. Ngài đã từng là Sứ Thần Tòa Thánh ở Chí Lợi, Cô-lum-bi-a, Man-ta và Ly-bi-a, và từ ngày 21-03-2015, Ngài là Sứ Thần Tòa Thánh tại Hà Lan và là Đại Diện Thường Trực của Tòa Thánh tại Tổ Chức Cấm Vũ Khí Hóa Học (OPCW).

Nhân dịp bổ nhiệm này, Linh Mục Giám Tỉnh Dòng Phan-xi-cô ở Herzegovina là Cha Miljenko Šteko phát biểu rằng : “Tôi xin biểu lộ lòng biết ơn sâu đậm nhất của mình với Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bổ nhiệm một vị Kinh Lược Tông Tòa mới với một vai trò đặc biệt cho giáo xứ Mễ Du, tiêu biểu là Đức Tổng Giám Mục Cavalli. Chúng tôi coi sự bổ nhiệm này là dấu chỉ sự quan tâm chăm sóc của vị Thượng Tế dành cho nơi hành hương này. Chúng tôi xin chào đón Đức Tân Kinh Lược Sứ Tòa Thánh với lòng tri ân sâu sắc và xin dành cho Đức Cha sự kính trọng như đã kính trọng vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Cha Hoser mà điều rất có ý nghĩa là sinh nhật của Đức Cha Hoser cũng là ngày này. Ước gì vị Tân Kinh Lược Sứ trong sứ vụ mới mẻ này, sứ vụ mà Ngài làm đại diện cho Đức Thánh Cha và Tòa Thánh ở Mễ Du và ở Giáo Hội địa phương, được đồng hành với sự giúp đỡ từ Trời Cao của Đức Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria !”

Sau khi loan báo tin này, Linh Mục Chánh Xứ Mễ Du, Cha Marinko Šakota đã có lời phát biểu : “Tôi thực sự hạnh phúc vì tin này. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết tin Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã bổ nhiệm Đức Cha Aldo Cavalli làm Kinh Lược Sứ Tòa Thánh với vai trò đặc biệt tại giáo xứ Mễ Du. Chúng ta hãy biết ơn Thiên Chúa vì Đức Cha Henryk Hoser đã đến với chúng ta và đã làm rất nhiều cho Mễ Du. Chúng tôi tin rằng Đức Cha Cavalli sẽ tiếp tục con đường của Đức Cha Hoser. Chúng ta hãy vui mừng vì tin này. Thưa Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, xin cảm ơn Đức Thánh Cha đã phái Đức Tổng Giám Mục Cavalli đến làm Kinh Lược Sứ Tòa Thánh với một vai trò đặc biệt dành cho giáo xứ Mễ Du chúng con.”

(Jn. M. Mai Thy Sơn dịch theo Medjugorje.hr)

back to top
Filters