024_SÁCH_Đức Mẹ Nói Với Các Linh Mục Phần III, năm 1995 *** Lm Stefano Gobbi

18 Tháng Giêng 2021

1995

ĐỨC MẸ THƯƠNG XÓT

 

536                           Milan (Ý), ngày 01-01-1995

Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

ĐỨC MẸ THƯƠNG XÓT

a             Hỡi các con yêu dấu ! Các con đang bắt đầu năm mới bằng Thánh Lễ trọng thể mừng kính thiên chức Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Mẹ là Mẹ thật của Thiên Chúa vì Chúa Giêsu được Mẹ sinh ra và đặt nằm trong Máng Cỏ, Người thật là Con Thiên Chúa.

b             Người là Ngôi Lời Hằng Hữu, đồng bản thể với Chúa Cha, và Người mặc lấy bản tính loài người trong cung lòng đồng trinh của Mẹ. Người chính là tặng phẩm của tình yêu nơi Chúa Cha : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.” (x. Ga 3,16). Người là hiện thân Lòng Thương Xót Thiên Chúa của Người

c             Chúa Giêsu được Mẹ sinh ra để trở thành Đấng Cứu Chuộc các con, để giải thoát nhân loại ra khỏi ách nô lệ cho Satan và để dẫn đưa nhân loại trở về với tình yêu và đời sống hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa.

d             – Mẹ là Đức Mẹ Thương Xót. Phận sự từ mẫu của Mẹ là ban Chúa Giêsu cho các con, Người là sự mạc khải về tình yêu nhân hậu của Chúa Cha. Như thế, để đến với các con, Lòng Thương Xót Chúa đã đi qua con đường thiên chức Mẹ Thiên Chúa Vẹn Sạch của Mẹ.

e             Nhưng Mẹ cũng còn là Mẹ của các con. Dưới chân Thánh Giá, theo Thánh Ý Chúa Giêsu Con Mẹ, Mẹ đã trở thành Mẹ thật của toàn thể nhân loại đã được Người cứu chuộc. Do đó, Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu, để đến với các con, phải qua con đường từ mẫu của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Chính vì thế, sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cũng sẽ đồng thời với sự vinh thắng của Lòng Thương Xót Chúa trên thế gian.

d             – Mẹ là Đức Mẹ Thương Xót. Mẹ đã được trao phận sự chuẩn bị nhân loại đón nhận màn sương mai Lòng Thương Xót Chúa từ Trời.

g             Giờ đây các con đã bước vào những năm cuối cùng đang dọn đường cho các con đến Mùa Vọng thứ hai mới này. Những năm ấy là những năm khó khăn và quan trọng nhất, đau đớn nhất và đẫm máu nhất, vì trong những năm ấy sẽ phải xảy ra các biến cố chung cuộc đã được Mẹ tiên báo cho các con.

h             Công cuộc thương xót từ mẫu của Mẹ đang được tỏ hiện những năm này bằng cách :

i              … dìu dắt các con theo con đường hoán cải trở về với Thiên Chúa. Mẹ muốn ban co các con ơn biến đổi tâm hồn và ơn thay đổi đời sống. Mẹ giúp các con thoát khỏi tội lỗi, chiến đấu chống lại các đam mê dục vọng, chiến thắng sự dữ, và Mẹ dẫn dắt các con hoàn toàn hòa giải với Chúa là Thiên Chúa các con. Điều cần thiết là sự hòa giải rộng khắp này phải nhanh chóng xảy ra, để từ đó mà chuẩn bị có các con cuộc đại thử thách đang chờ đợi các con nhằm thanh tẩy hoàn toàn nhân loại.

i              … đem lại cho các con một cảm nghiệm mạnh mẽ trong cầu nguyện. Vì thế, Mẹ xin các con nhân rộng và phổ biết ra khắp nơi các buộc Hội Nguyện mà Mẹ đã yêu cầu các con : Hội Nguyện dành cho các Linh Mục, cho thiếu nhi, cho giới trẻ và cho các gia đình. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ nay phải trở thành Căn Phòng Tiệc Ly thiêng liêng mới, tất cả các con phải sum họp nhau trong đó để nhận được Ơn Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lần thứ hai. Sự thanh tẩy thế gian sẽ xảy ra qua sự hoạt động của Thần Khí Tình Yêu, là Đấng sẽ tuôn đổ từ Trời lửa rực cháy để đổi mới diện mạo mặt đất.

k             … giúp các con trải qua hồi đại thử thách. Những nỗi đau khổ trước đây chưa từng xảy ra đang chờ đợi các con, vì thời điểm canh tân đổi mới hoàn vũ đang gần đến. Satan sẽ bị đánh bại, quyền lực sự dữ sẽ bị hủy diệt, Chúa Giêsu sẽ khôi phục triều đại vinh hiển của Người giữa các con, và bằng cách đó Trời mới Đất mới sẽ hình thành. Không có sự can thiệp phi thường trong tình yêu từ mẫu của Mẹ, các con không thể nào chịu đựng được đau đớn cơn đại thử thách nay đã đến với tất cả mọi người đâu !

l              – Mẹ là Đức Mẹ Thương Xót. Phận sự từ mẫu giúp đỡ Giáo Hội trong hồi Giáo Hội phải chịu đau đớn nhất đã được trao phó cho Mẹ, bởi Giáo Hội phải leo lên Núi Sọ để chịu sát tế và phải tử đạo. Hành động thương xót của Mẹ sẽ được thực thi nhằm giúp Giáo Hội vác lấy Thánh Giá bị bỏ rơi và bị phản bội của mình, khi tình trạng đại bội giáo trở nên rộng khắp và kẻ gian ác đã được Kinh Thánh tiên báo sẽ thâm nhập vào Giáo Hội, nó sẽ đem Đồ Ghê Tởm Khốc Hại vào nội tình Giáo Hội.

m           Hành động thương xót của Mẹ sẽ còn mạnh mẽ hơn khi đàn con cái của Mẹ sẽ phải bị bách hại và bị giam cầm, bị hành hạ và đưa đến tử đạo.

n             Đến bấy giờ Mẹ sẽ tỏ mình ra cho con cái của Mẹ một cách phi thường, theo chương trình bí nhiệm của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyện Tội của Mẹ, qua một thời gian dài đến nay, đã phác thảo ra tất cả mọi chi tiết.

o             – Mẹ là Đức Mẹ Thương Xót. Từ năm nay trở đi, tất cả con cái của Mẹ sẽ thấy kỳ công của Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời được thực hiện, và Mẹ sẽ tuôn đổ trên toàn thể thế gian ánh sáng và uy lực thương xót của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

p             Chính vì thế, khi bắt đầu năm nay, Mẹ mời gọi tất cả mọi người hãy sống tin cậy và cầu nguyện. Các con đừng sợ hãi : Mẹ ở cùng các con và Mẹ sẽ tỏ mình ra một cách phi thường. Các con càng bước vào thời kỳ thử thách thanh tẩy nhiều hơn, thì các con sẽ cảm thấy một cách mạnh mẽ hơn sự hiện diện thương xót từ mẫu của Mẹ.

q             Mẹ chúc phúc cho các con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

 

 

537                   Sale (Alessandria, Ý), ngày 02-02-1995

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ

Giờ hiến tế các con

a             Hỡi các con yêu dấu ! Với các ngọn đèn tâm hồn các con đang bừng cháy lửa yêu, các con hãy đồng hành với Mẹ lên Đền Thờ Chúa, để cùng với Mẹ tiến dâng Hài Nhi Thiên Chúa cho vinh quang của Cha trên Trời. Khi Mẹ đặt Con của Mẹ vào tay các Tư Tế, Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh hài lòng cúi chào và ban Phép Lành cho Lễ Vật của Mẹ Thiên Đàng các con.

b             Chúa Cha, là Đấng đã yêu mến thế gian đến nỗi Người đã ban cho thế gian Con Một của Người, Người hài lòng đón nhận lấy Của Lễ là Chúa Con nay đang trở thành hình ảnh Tình Yêu đầy Thương Xót sống động của Người.

c             Chúa Con, Đấng sống từ thuở đời đời trong lòng Chúa Cha, Người hân hoan khi cảm thấy Chính Người được dâng tiến trên Bàn Thờ vinh quang của Người, trong một Hy Tế chuộc tội và cứu chuộc, cho tất cả mọi người được cứu độ.

d             Chúa Thánh Thần ngự đến trong tâm hồn một cụ già nghèo khổ và mở tâm hồn ấy ra cho hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa : “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm một dấu chỉ vấp phạm, cho nhiều người Ít-ra-en được cứu độ và bị hủy hoại, còn về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Bà.” (x. Lc 2,34-35)

e             Các con hãy cùng sống với Mẹ mầu nhiệm dâng tiến này, và hỡi con cái nhỏ bé của Mẹ, chớ gì tất cả các con được dâng tiến cho vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh.

f              Giờ hiến tế các con đã đến.

g             – Trên bàn thờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, các con đang được hiến tế cho vinh quang toàn vẹn của Chúa Cha. Cha trên Trời của các con phải được tôn vinh. Vì thế, Người đã tạo dựng nên toàn thể vũ trụ vạn vật, và trong đời sống của các con, Người yêu mến sắp đặt mọi chi tiết nhỏ bé nhất cho ích lợi của các con. Vì thế, Người đã ban Con của Người cho các con để cứu độ các con. Trong các con, trong đời sống của các con, trong bình an của các con, trong niềm vui của các con, Cha trên Trời phải được tôn vinh.

h             – Trên bàn thờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, các con đang được hiến tế cho vinh quang tòa vẹn của Chúa Con. Chúa Con phải được tôn vinh. Vì thế, Người đã đến thế gian. Và Chúa Con được tôn vinh khi Thánh Ý Chúa Cha được tất cả mọi người hoàn tất một cách trọn vẹn. Vì thế, trong các con, Chúa Con tiếp tục làm chứng cho Chúa Cha. Đây là chứng tá của Người : đó là Thánh Ý của Chúa Cha được mọi tạo vật hoàn tất. Thánh Ý của Chúa Cha là tất các con con được hoàn toàn nên một trong Chúa Con, để từ đó được nên một với Chúa Cha. Vì thế, các con hãy làm chứng cho sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các con.

i              – Trên bàn thờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, các con đang được hiến tế cho vinh quang tòan vẹn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần phải được tôn vinh. Vì thế, Người được Chúa Cha và Chúa Con không ngừng ban cho các con. Chúa Thánh Thần được tôn vinh khi, bằng lửa linh thánh của Người, Người thanh tẩy các con và biến đổi các con, để các con trong Người và qua Người yêu mến Chúa Cha và Chúa Con.

j              Từ đó mà các con sống trong Thánh Tâm Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh, và các con được tiến dâng cho vinh quang toàn vẹn của Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh.

f              Giờ hiến tế các con đã đến.

l              Trong thời buổi này, Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh phải được tôn vinh. Chính vì thế, các con được kêu gọi trở thành các chứng nhân mạnh mẽ cho sự thật. Giờ đại bội giáo đã đến và phận sự của các con là trao tặng cho tất cả mọi người sự thật huy hoàng của Thiên Chúa.

m           Các con đang sống trong thời buổi đại trụy lạc, trong đó, nhân loại đã trở nên vô đạo và tồi tệ hơn thời Đại Hồng Thủy, và các con được kêu gọi chiếu dãi ánh sáng thánh thiện. Các con hãy là những ngọn đuốc rực cháy sự thánh thiện và tinh tuyền trong màn đêm tối thăm thẳm của tội lỗi đã buông xuống thế gian.

n             Các con đang được kêu gọi trở thành các nhân chứng nhiệt tình cho tình yêu, trong thời buổi bạo lực và thù hận, ích kỷ quá đáng và chiến tranh.

o             Hiện nay cơn lốc xoáy đã ở bên thềm, và Giáo Hội cùng nhân loại sẽ được kêu gọi sống giờ phút khủng khiếp kinh hoàng trong cơn đại thử thách. Vì thế ngày nay các con đang phải chịu hiến tế trên bàn thờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

p             Giờ hiến tế các con đã đến.

q             Mẹ luôn ở bên các con và Mẹ nắm tay dìu dắt các con trong từng giây từng phút, như một bà mẹ dìu dắt đứa con thơ của mình. Mẹ sẽ ở bên cạnh các con một cách phi thường trong những giờ phút đẫm máu cuộc khổ nạn của Linh Mục các con và lúc các con tử đạo.

r              Bấy giờ các con sẽ thấy Mẹ và các con sẽ vui mừng, vì các con sẽ chiêm ngắm Mẹ Thiên Đàng của các con đang dâng tiến các con như những con chiên bé nhỏ trên bàn thờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ cho vinh quang toàn vẹn của Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh.

 

 

538                San Marco (Udine, Ý), ngày 11-02-1995

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

Các con hãy tắm gội ở suối nguồn

a             Ngày hôm nay các con hãy ngắm nhìn vẻ thanh sạch thánh thiện huy hoàng của Mẹ Thiên Đàng các con đã hiện ra ở Lộ Đức với danh xưng Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Từng người và hết thảy các con, những con cái ốm đau và tội lỗi của Mẹ, các con hãy nhanh chóng chạy đến suối nguồn ân sủng và suối nguồn Lòng Thương Xót Chúa.

b             Các con hãy tắm gội ở suối nguồn này. Các con hãy tắm gội ở suối nguồn Nước Hằng Sống, phun trào ra từ Thánh Tâm Chúa Giêsu bị lưỡi đòng của quân lính La Mã đâm thâu. Vì thế, với đôi tay của bé Béc-na-đét, Mẹ đã tạo ra một nguồn nước tinh khiết nhất từ đá phun ra. Vì vậy, Mẹ xin các con hãy đến tắm gội ở suối nguồn này.

c             Các con hãy tắm gội ở suối nguồn này. Người nào đã tự làm bẩn mình cần phải tắm gội. Tội lỗi làm cho vẻ đẹp linh hồn các con hóa ra u tối, tội lỗi đã tước đoạt Ơn Thánh khỏi các con và chia lìa các con ra khỏi đời sống hiệp thông với Chúa là Thiên Chúa các con, tội lỗi làm cho các con phải trở lại ách nô lệ của Satan, từ đó nó sẽ thi hành quyền thống trị gian ác của nó trên các con, tội lỗi dẫn đưa các con theo con đường đi đến cõi trầm luân đời đời.

d             Các con hãy tắm gội ở suối nguồn này. Các con hãy dìm mình vào suối nguồn Lòng Thương Xót Chúa. Suối nguồn này đã tuôn trào ra thừ Thánh Tâm bị đâm thâu của Chúa Giêsu, nay đang ban cho các con qua Bí Tích Hòa Giải. Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích này như một quả phúc quý giá trong công cuộc cứu chuộc của Người và để gặp gỡ tình trạng vô cùng yếu đuối của các con. Trong ngày Phục Sinh, Người đã phán với các Tông Đồ : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha.” (Ga 20,22-23). Từ lúc đó, các con được ban cho khả năng tẩy rửa mình, mỗi khi linh hồn các con suy thoái vì tội lỗi.

e             Các con hãy tắm gội ở suối nguồn này. Trong những năm tháng này, Bí Tích Hòa Giải càng ngày càng bị hờ hững ơ thờ nhiều hơn. Thật ra, Bí Tích này đang bị cố tình tấn công một cách tinh vi. Từ đó tràn lan thói quen xấu xa là dễ dàng phạm tội, bào chữa tội lỗi, phạm tội mà không ân hận và không còn đi xưng tội nữa.

f              Ở nhiều nơi trong Giáo Hội, Bí Tích Giải Tội đã hoàn toàn biến mất. Các Linh Mục sẵn lòng thực hiện Bí Tích thiết yếu này đang ngày càng bị xa lánh. Vì thế, Giáo Hội đang trở nên toàn tê liệt hoàn toàn trong các hoạt động tông đồ, Giáo Hội bị chấn thương và bị những cơn đau nhức nhối bao phủ khắp người như một người cùi hủi.

g             Các con hãy tắm gội ở suối nguồn này. Ngày hôm nay Mẹ đặt trước mặt các con yêu cầu tha thiết mãnh liệt của Mẹ Thiên Đàng các con là, trong thời buổi đại gian khó này, Bí Tích Hòa Giải phải được khôi phục toàn vẹn vẻ huy hoàng của Bí Tích này trong Giáo Hội của Mẹ.

h             Bởi vì, chỉ từ suối nguồn này mới có thể tuôn ra Lòng Thương Xót Chúa cho toàn thể nhân loại. Chính trong Bí Tích này mà Chúa Giêsu có thể tạo ra các trái tim mới và một đời sống được đổi mới. Chỉ với Bí Tích quý giá này mà tình yêu đầy thương xót của Chúa mới có thể được thông ban cho Giáo Hội và cho toàn thể nhân loại.

i              Chính vì thế, ngày hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy dìm mình và suối nguồn Lòng Thương Xót Chúa và hãy nhìn Mẹ là Mẹ Thiên Đàng các con đã được chịu thai một cách vẹn sạch cho chính mục đích trở thành Mẹ Thương Xót của các con.

 

 

539                        Fatima (Bồ Đào Nha), ngày 11-03-1995

Hội Nguyện với các Linh Mục và giáo dân

thuộc Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu ở Bồ Đào Nha

Bí mật của Mẹ

a             Ở Đền Thánh đáng kính này của Mẹ, Mẹ tiếp đón các con là con cái yêu dấu và con cái đã tận hiến cho Mẹ, để Mẹ sẽ bảo bọc tất cả các con trong nơi nương náu an toàn của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

b             – Ở nơi đây, Mẹ đã hiện ra với tư cách là Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời, để vạch ra cho các con con đường phải đi theo trong thế kỷ này của các con, đang bị Ác Thần chiếm hữu và đặt rất nhiều cạm bẫy.

c             – Ở nơi đây, Mẹ đã từ Trời mà đến để ban tặng cho các con nơi nương ẩn trong thời kỳ đại chiến giữa Mẹ và Kẻ Thù của Mẹ, và trong những giờ phút đớn đau của cuộc đại khốn khó và trừng phạt.

d             – Ở nơi đây, Mẹ khởi xướng thành lập Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu, và nhờ đứa con bé nhỏ này mà Mẹ đã đưa đi khắp nơi trên thế giới trong nhiều năm qua để thành lập cho Mẹ đạo quân giờ đây đã sẵn sàng chiến đấu cho chiến thắng vĩ đại nhất của Mẹ.

e             – Ngày hôm nay Mẹ muốn các con ở đây hiệp nhất thiêng liêng với đứa con này của Mẹ, khi một Đại Hội  Cầu Nguyện của Phong Trào Mẹ đang được tổ chức trước Thánh Tượng Mẹ Thiên Đàng các con, được đặt ngay tại địa điểm Mẹ đã hiện ra với ba trẻ Gia-xin-ta, Phan-xi-cô và Lu-xi-a.

f              – Ở nơi đây, Mẹ tụ họp tất cả các con chung quanh Mẹ và biểu lộ ra cho các con thấy sự hài lòng của Mẹ vì cách thức các con đã đón nhận lời mời gọi của Mẹ làm thành viên của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu, tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và phổ biến ra khắp nơi các buổi Hội Nguyện cho các Linh Mục, thiếu nhi, giới trẻ và trong các gia đình.

g             Mẹ muốn các con ở đây cùng với Mẹ một cách thiêng liêng, vì cho đến nay, các con đang bước vào thời kỳ cuối trong thế kỷ này của các con, khi các biến cố mà Mẹ đã tiên báo cho các con sắp sửa được hoàn tất. Chính vì thế, ngay ở nơi Mẹ đã hiện ra này, ngày hôm nay Mẹ muốn tiết lộ Bí Mật của Mẹ cho các con.

h             Bí mật của Mẹ có liên quan đến Giáo Hội.

i              Trong Giáo Hội, tình trạng đại bội giáo sẽ tràn lan ra khắp toàn thể thế giới và sẽ đi đến kết cục, sự ly giáo sẽ xảy ra qua tình trạng phổ biến xa lánh Tin Mừng và chối bỏ đức tin chân thật. Kẻ gian ác sẽ bước vào Giáo Hội, nó là kẻ chống Chúa Kitô, và nó sẽ đưa vào nội tình Giáo Hội cái Đồ Ghê Tởm Khốc Hại, và từ đó mà nó thực hiện điều phạm thánh kinh tởm, như Tiên Tri Đa-ni-en đã nói. (x. Mt 24,15)

j              Bí mật của Mẹ có liên quan đến nhân loại.

k             Loài người sẽ đi đến mức tột đỉnh đồi trụy dâm ô, phản loạn Thiên Chúa và công khai chống lại Lề Luật yêu thương của Người. Nhân loại sẽ biết được hồi trừng phạt kinh khủng nhất đã được Tiên Tri Da-ca-ri-a tiên báo cho các con. (x. Dcr 13,7-9)

l              Đến bấy giờ sẽ xuất hiện ra cho tất cả mọi người một dấu chỉ sáng láng sự hiện diện từ mẫu của Mẹ trong hồi cực điểm đại khốn khó của các con. Từ nơi đây ánh sáng của Mẹ sẽ chiếu tỏa ra khắp tứ phương thiên hạ, và từ suối nguồn này sẽ tuôn ra giòng nước Lòng Thương Xót Chúa chảy xuống để tưới cho ướt cái thế giới cằn cỗi đang biến thành một sa mạc mênh mông.

m           Và trong công cuộc yêu thương và cứu độ phi thường này của Mẹ, sẽ xảy ra cho tất cả mọi người sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, là Đấng đang được cầu khẩn như là Đức Mẹ Xót Thương.

 

 

540                          Madrid (Tây Ban Nha), ngày 22-03-1995

Hội Nguyện Linh Thao các Linh Mục trong Phong Trào

Linh Mục Thánh Mẫu tại Tây Ban Nha và Gibralta

Mẹ được các con an ủi

a             Hỡi con cái yêu dấu trong Phong Trào của Mẹ đã đến đây từ nhiều nơi trong đất nước Tây Ban Nha, là miền đất mà Kẻ Thù của Mẹ giăng ra rất nhiều cạm bẫy, nhưng lại được Mẹ Thiên Đàng của các con đoái thương che chở ! Trong những ngày Hội Nguyện liên tục này, các con đã an ủi cho Trái Tim sầu bi của Mẹ.

b             Mẹ được các con an ủi.

c             – Mẹ được các con an ủi, qua lời cầu nguyện liên lỷ của các con trong niềm mến yêu và cầm lòng cầm trí mà các con cùng với Mẹ và nhờ Mẹ dâng lên cho Chúa.

d             Các con trao tặng cho Mẹ Thiên Đàng của các con một sức mạnh đền tạ và cầu bầu lớn lao, nhờ thế mà Mẹ có thể can thiệp để sắp đặt các biến cố của thời buổi các con theo chương trình Thương Xót và Cứu Độ của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

e             Nỗi đau buồn của Mẹ lớn lao biết chừng nào khi thấy nhiều con cái yêu dấu của Mẹ càng ngày càng ơ hờ với việc cầu nguyện. Chúng không còn cầu nguyện nữa. Hoạt động lãng phí thái quá chiếm trọn ngày nơi nhiều Linh Mục đã bị ngập chìm vào tinh thần thế gian và đã trở thành muối nhạt và giờ đây đã trở thành ánh sáng lụi tàn.

f              – Mẹ được các con an ủi, qua lời nguyện bước theo con đường thánh thiện. Ngày nay sự thánh thiện của Linh Mục là điều cần thiết cho thế gian được cứu độ !

g             Trong một thế giới đang nằm dưới quyền lực của Ma Quỷ, trong một Giáo Hội u tối vì chủ nghĩa thế tục và buông thả về đạo lý, thì điều cần thiết là Linh Mục phải thánh thiện, để vạch ra cho tất cả mọi người con đường chắc chắn đưa đến ơn cứu độ và bình an.

h             Các con hãy chống lại tội lỗi như là chống lại sự dữ lớn nhất của các con. Các con hãy luôn sẵn lòng ban phát Bí Tích Hòa Giải mà ngày nay đang hết sức bị ơ hờ. Các con hãy ban tặng ân sủng Thiên Chúa cho những linh hồn tăm tối vì sự dữ. Các con hãy vui mừng bước theo con đường trải đầy hoa tất cả mọi nhân đức, và tù đó các con sẽ đạt đến sự thánh thiện.

i              Vì thế, Mẹ xin các con hãy tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, vì Mẹ cũng muốn thông ban cho các con là con cái bé nhỏ của Mẹ sự thánh thiện của Mẹ Thiên Đàng các con.

j              – Mẹ được các con an ủi, qua lời nguyện đặc biệt trung thành và hiệp nhất của các con.

k             Trên xứ sở các con, sự bài bác nhắm thẳng vào Đức Giáo Hoàng và sự chống lại Huấn Quyền của Ngài đang tràn lan và nguy hiểm biết dường nào ! Từ việc đó mà các sự thật nền tảng trong đức tin Công Giáo bị nghi ngờ và chối bỏ, các điều lầm lạc được giảng dạy và chạy theo, tình trạng mất đức tin trở nên phổ biến, và tình trạng bỏ Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người tràn lan khắp nơi.

l              Các con phải trở nên các chứng tá mạnh mẽ cho sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và trung thành với Tin Mừng mà các con là các thừa tác viên Tin Mừng. Các con đừng chú ý đến gương mù gương xấu mà các bậc Bề Trên cũng như các anh em của các con đưa ra cho các con về vấn đề này. Các con hãy chỉ nhìn vào nỗi đau buồn sâu sắc và vết thương đẫm máu đang gây ra cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, chính là tình trạng bội giáo đang gia tăng và ngày càng tràn lan trong Giáo Hội.

m           Và các con hãy xức dầu trung thành và hiệp nhất của các con lên các thương tích lở loét đẫm máu trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

n             – Mẹ được các con an ủi, bởi trong những năm này, các con đang đi theo con đường mà Mẹ đã vạch ra cho các con bằng các Sứ Điệp Mẹ ban qua tâm hồn của đứa con bé nhỏ này của Mẹ. Các con hãy ngày càng hiệp nhất hơn nữa với đứa con này của Mẹ và các con hãy chấp nhận những lời Mẹ ban cho các con qua đứa con này.

o             Các con đừng để cho mình hoang mang rối trí hay bị dụ dỗ đi theo các con đường khác, và ngày nay có rất nhiều người đang phổ biến các sứ điệp giả và các thị kiến không có thật. Bằng cách đó, các con cùng nhau luôn làm việc nhắm đến phổ biến hơn nữa công cuộc của Mẹ, là Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu, ra khắp đất nước của các con. Và các con hãy là những khí cụ quý giá đối với hoạt động cứu độ từ mẫu của Mẹ và trở thành công cụ thương xót của Mẹ cho tất cả những con cái lầm lạc đáng thương của Mẹ. Trên hết mọi sự, bằng cách đó, Mẹ được các con an ủi.

p             Mẹ chúc phúc cho các con, cùng với những người thân yêu của các con, và tất cả những người được trao phó cho sứ vụ Linh Mục của các con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

 

 

541                   Capoliveri (Livorno, Ý), ngày 13-04-1995

Thứ Năm Tuần Thánh

Mẹ rất khát khao mong mỏi

a             Hỡi các con yêu dấu ! Các con hãy sống ngày Thứ Năm Tuần Thánh này trong Vườn Cây Dầu của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Hôm nay là ngày Lễ Vượt Qua của các con. Hôm nay là ngày tưởng nhớ đến sự thiết lập Hy Tế mới và chức vụ Tư Tế mới.

b             Các con đang hiện diện trong ý định yêu thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng sắp mở lòng mình ra cho công cuộc hiến dâng trọng đại nhất của Người : “Thầy những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình.” (Lc 22,15)

c             “Thầy những khát khao mong mỏi”. Toàn bộ đời sống của Chúa Giêsu đã được nhắm đến giây phút quan trọng nhất không thể kể xiết được này. Từ khi Nhập Thể trong cung lòng đồng trinh của Mẹ cho đến lúc Người ra đời, từ thời thơ ấu đầy đe dọa cho đến thời thanh niên, từ những ngày đầu trưởng thành trong căn nhà nghèo nàn ở Na-da-rét cho đến đời sống công khai của Người, mỗi ngày Chúa Giêsu đều liên lỷ hướng về giây phút này.

d             “Thầy những khát khao mong mỏi”. Khi Chúa Giêsu bị kiệt sức và bị lao nhọc đè bẹp; khi vây quanh Người là các cạm bẫy của những người Biệt Phái và những người quyền thế từ chối Người; khi Người ở trên các nẻo đường trong miền Ga-li-lê và Giu-đê-a để loan báo Tin Mừng; khi Người chữa lành người đau ốm bệnh tật, tha thứ kẻ có tội, giải thoát kẻ bị cầm buộc; khi Người được những người bé nhỏ an ủi và chờ đợi… Chúa Giêsu hằng mong mỏi thực hiện Lễ Vượt Qua này của Người. “Thầy những khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình.”

e             Đây chính là ngày Lễ Vượt Qua trong tình yêu. Vào ngày này, Chúa Giêsu hiến Thân Mình Người làm của ăn và hiến Máu Người làm của uống cho những ai được Người cứu vớt và chuộc lại. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống của mình cho người mình yêu.

f              Trong việc Người hiến thân này, Giao Ước Mới Đời Đời giữa Thiên Chúa và loài người được thiết lập, và nghi thức Vượt Qua Mới trong Con Chiên Thiên Chúa thật là Đấng xóa tội thế gian được thiết lập. Hỡi các con yêu dấu ! Các con hãy nhận lãnh với tấm lòng tri ân món quà trọng đại của tình yêu nơi Chúa Giêsu, là Đấng đã kết hiệp mật thiết các con vào Thiên Chức Linh Mục Thượng Phẩm Đời Đời của Người.

g             Đây chính  là ngày Lễ Vượt Qua trong đau khổ. Tình yêu được minh chứng bằng đau khổ. Vì thế, lúc bấy giờ, đối với món quà tình yêu hết lòng của Người, Giu-đa đã đáp lại bằng sự phản bội, Phê-rô đáp lại bằng sự chối bỏ Thầy, các Tông Đồ đáp lại bằng sự trốn chạy, và các tôi tớ của vị Thượng Tế đáp lại bằng lăng nhục và tiệc tùng.

h             “Thầy những khát khao mong mỏi”. Thánh Tâm Chúa Giêsu nay đang bừng cháy niềm khát khao mong mỏi của Người. Tình Yêu đầy thương xót tuôn vọt ra cùng với Máu và Nước, từ vết thương đâm thâu nương long Người. Và tình yêu ấy như một màn sương trời đổ xuống để tẩy sạch mọi vết nhơ, để xóa bỏ mọi tội lỗi, để chữa lành mọi bệnh tật, để khép miệng mọi vết thương, để giúp đỡ mọi người bị hành hạ, để hồi sinh mọi người sa ngã, để giải thoát mọi kẻ bị giam cầm, để cứu vớt bất cứ ai bị hư mất.

i              Trong thời cuối của các con, giờ phút Chúa Giêsu hết lòng mong mỏi đã đến, vì tình yêu đầy thương xót của Người đang dọn đường cho vinh thắng vĩ đại nhất của Người. Vì thế, ngày hôm nay Mẹ mời gọi từng người và hết thảy các con hãy bước vào Vườn Cây Dầu trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

j              Vì thế, các con sẽ được Mẹ, là Đức Mẹ Thương Xót, dạy dỗ để trở thành các khí cụ quý giá cho sự vinh thắng của tình yêu đầy lòng thương xót Chúa Giêsu trên toàn thể nhân loại khốn khổ này đã hết sức cần được cứu độ.

k             Vì thế, ngày hôm nay, các con cũng phải khát khao mong mỏi ăn Lễ Vượt Qua này, trước khi các con phải chịu khổ hình.

 

 

542                  Capoliveri (Livorno, Ý), ngày 14-03-1995

Thứ Sáu Tuần Thánh

Máu và nước mắt

a             Ngày hôm nay đang các con nhìn lên Đấng đã bị người ta đâm thâu. Hỡi các con yêu dấu ! Các con hãy cùng với Mẹ là Đức Mẹ tân khổ trong hồi Thương Khó sống ngày Thứ Sáu TuầnThánh hôm nay.

b             Ngày hôm nay, bằng cặp mắt đẫm lệ, Mẹ đã thấy có biết bao nhiêu là máu ! Chúa Giêsu Con của Mẹ, qua trận đánh đòn, đã biến thành một vết thương lớn. Các roi đòn khủng khiếp của quân lính La Mã đã rạch lên thân thể Người các vết thương từ đó tuôn ra biết bao là máu như khoác lên Người một chiếc áo choàng đỏ bầm. Đầu Người bị một mão gai nhọn đâm thâu, từ đó ứa ra những giòng máu chảy xuống che phủ và làm biến dạng khuôn mặt Người. “Mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa.” (x. Is 52,14). Những mũi đinh nhọn đóng qua chân tay Người, máu đào tuôn ra và chảy xuống trên gỗ Thánh Giá.

c             Trong ba giờ hấp hối đau đớn cùng cực, Mẹ ở lại dưới chân Thánh Giá cùng với Thánh Gioan và những phụ nữ thánh thiện, hết thảy đều cùng nhau tắm trong Máu Châu Báu của Người.

d             Rồi, sau khi Người đã trút hơn thở cuối cùng, viên quan đại đội trưởng La Mã, cầm lưỡi đòng trong tay đâm vào nương long người, tức thì Máu cùng Nước chảy ra, là những biểu tượng của các Bí Tích tái sinh các con. Từ suối nguồn này, Giáo Hội được sinh ra, được sinh ra trong cái nôi được làm bằng máu của Chúa Con và nước mắt của Mẹ.

e             Máu và nước mắt. Đó là cái giá để chuộc lại các con. Đó là dấu chỉ nỗi đau khổ vô biên. Đó là ơn huệ Lòng Thương Xót Chúa đã ngự xuống để đổi mới toàn thể thế gian.

f              Ngày hôm nay các con đang sống ngày Thứ Sáu Tuần Thánh mới. Biết bao máu lại đổ ra từ cặp mắt đẫm lệ của Mẹ Thiên Đàng các con ! Đây là máu của trẻ thơ bị giết hại trong cung lòng mẹ mình. Đây là máu tất cả những nạn nhân của bạo lực và thù hận, nạn nhân của các cuộc huynh đệ tương tàn và của các cuộc chiến tranh đã đổ ra. Và một lần nữa, những giòng nước mắt chứa chan đổ ra từ cặp mắt từ mẫu của Mẹ trên khuôn mặt nhân loại đang phải chịu trong lòng nguyên do mình bị xử phạt.

g             Máu và nước mắt. Mẹ muốn giúp nhân loại khốn khổ này trở về với Thiên Chúa của mình, theo con đường hoán cải và sám hối, cho nên Mẹ đang trao ban cho nhân loại các dấu chỉ rõ ràng về nỗi ưu phiền và đau buồn lo lắng từ mẫu của Mẹ. Chính vì thế mà Mẹ gây ra máu và nước mắt đổ ra từ một số ảnh tượng của Mẹ.

h             Có lẽ nào một đứa trẻ không thể động lòng trước bà mẹ đang khóc lóc ? Có lẽ nào mà các con là con cái yêu dấu của Mẹ lại không thể động lòng trước Mẹ Thiên Đàng của các con phải tuôn huyết lệ ? Ấy thế mà những dấu chỉ rất nghiêm trọng này Mẹ đang ban cho các con hiện nay không những đã không được chấp nhận mà còn không được tin, ngược lại, còn bị chống đối và từ chối công khai. Vì thế hành động mà Mẹ đang đảm nhận để dẫn đưa các con đến với ơn cứu độ lại đang bị chính các con cản trở.

i              Cho nên, hỡi con cái khốn khổ của Mẹ, Mẹ không còn khả năng để cầm giữ lại cánh tay Công Thẳng của Thiên Chúa, bằng sự trừng phạt khủng khiếp, Người sẽ thanh tẩy nhân loại này không còn có thể được giúp đỡ, vì nhân loại bướng bỉnh từ chối đón nhận các sự can thiệp siêu phàm của Mẹ Thiên Đàng các con.

j              Kể từ nay, đối với Giáo Hội và đối với nhân loại, cuộc thử thách đẫm máu đau đớn cuối cùng đã đến. Mẹ đang nhìn thấy nhiều máu và nước mắt trên các nẻo đường của các con. Như thế là thế gian này sẽ bị Phép Công Thẳng của Thiên Chúa thanh tẩy, vì thế gian này đã chạm tới tận đáy đồi trụy và bạo loạn chống lại Thiên Chúa của mình là Đấng ngày hôm nay bị hiến tế và phải chịu chết trên Thánh Giá.

k             Hỡi các con yêu dấu của Mẹ ! Ít nhất là các con hãy cùng với Mẹ ở lại dưới chân Thánh Giá, cùng với người anh của các con là Thánh Gioan, để vỗ về và an ủi cho người Mẹ tân khổ của các con một lần nữa lại bị lưỡi gươm chối bỏ vô bờ đâm thâu. Và các con hãy hiệp nhất nỗi đau buồn của các con với nỗi đau buồn của Mẹ, để một lần nữa cầu khẩn phép lạ của Lòng Thương Xót Chúa cho thế gian.

 

 

543                   Capoliveri (Livorno, Ý), ngày 15-04-1995

Thứ Bảy Tuần Thánh

Hãy canh thức với Mẹ

a             Hỡi các con yêu dấu ! Các con hãy ở lại bên Mẹ Thiên Đàng của các con trong ngày hôm nay là ngày thi thể vô tri vô giác của Chúa Giêsu Con của Mẹ an nghỉ trong huyệt mộ mới.

b             Hãy canh thức với Mẹ.

c             Trong cầu nguyện, mà các con phải cầu nguyện cùng với Mẹ và nhờ Mẹ. Trong ngày hôm nay, Mẹ Thiên Đàng của các con đang sống đời sống hiệp thông liên lỷ với Cha trên Trời, đang tuôn đổ trên Mẹ tất cả tình yêu của Người, và Người đang xức lên các thương tích của Mẹ loại dầu quý với niềm dịu dàng linh thánh của Người. Chúa Cha đã thấy tất cả nỗi đau khổ của Chúa Con và của Mẹ đang trổ ra thành niềm vui mà Người cảm thấy, vì cuối cùng Người đã có thể ghì chặt vào mối dây yêu thương và sự sống của Người toàn thể nhân loại nay đã được cứu chuộc.

d             Trong ngày hôm nay, Mẹ sống bằng linh hồn của Mẹ luôn ở bên thi thể của Chúa Con, được táng trong mộ huyệt mới dành cho Người. Lời cầu nguyện của Mẹ bao phủ lấy Người như thuốc mỡ thơm tho. Nước mắt của Mẹ rửa sạch mọi vết máu của Người, và tay Mẹ lướt trên xác thể của Người để làm khép lại từng vết thương với sự dịu dàng từ mẫu. Từ đó Mẹ chuẩn bị cho thể xác của Người đón nhận hơi thở mới mạnh mẽ của sự sống.

e             Trong ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần biến Mẹ thành Tân Nương gắn bó với Người, ban tặng cho Mẹ niềm vui và bình an, nói với Mẹ những lời cảm ơn tuyệt trần đời vì đã đón nhận Con Một của Chúa Cha vào cung lòng đồng trinh của Mẹ và đồng hành với Người trên mọi nẻo đường cho đến tận huyệt mộ.

f              Hãy canh thức với Mẹ.

g             Trong hy vọng mà ngày nay sắp trở thành vững chắc. Khi Chúa Giêsu Con của Mẹ tỏ mình ra với Mẹ trong thể xác vinh hiển của Người, lộng lẫy hơn mặt trời, dịu dàng ghì chặt Mẹ vào Thánh Tâm Người, thì đối với Mẹ, tất cả mọi đau khổ đều chấm dứt. Giờ đây, cái chết đã bị sự sống chiến thắng, ân sủng chiến thắng tội lỗi, điều thiện chiến thắc điều ác, tình yêu chiến thắng hận thù, Con Thiên Chúa đã chết và đã phục sinh chiến thắng Satan.

f              Hãy canh thức với Mẹ.

i              Trong tin tưởng mà sống với Mẹ ngày Hưu Lễ hôm nay. Toàn thể nhân loại đang nằm trong mộ huyệt này, một lần nữa lại bị Ma Quỷ chiếm hữu và biến thành nô lệ tội lỗi xấu xa. Hôm nay là ngày Hưu Lễ chôn táng nhân loại dài lâu.

j              Chẳng bao lâu nữa nhân loại sẽ đi ra khỏi mộ huyệt đang nằm, khi Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang và dẫn đưa nhân loại vào khu vườn phục sinh mới của Người. Phép lạ cả thể của Lòng Thương Xót Chúa đang được chuẩn bị. Nó sẽ nhắc lại cho nhân loại biết điều đã xảy ra với Chúa Giêsu Con của Mẹ. Vì nhân loại này sẽ hoàn toàn được đổi mới bởi hơi thở quyền thế của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ được tuôn đổ trên toàn thể mặt đất, và mặt đất sẽ trở về trong vòng tay Cha trên Trời, Người sẽ được hài lòng vì được phản chiếu trong nhân loại, khi Chúa Giêsu sẽ đưa triều đại vinh hiển của Người vào thế gian đã được đổi mới.

k             Vì thế, hỡi các con yêu dấu, ngày hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy canh thức với Mẹ trong cầu nguyện, hy vọng và tin tưởng, nhân ngày Hưu Lễ dài vằng vặc của các con hôm nay đang sắp sửa kết thúc.

 

 

544                   Capoliveri (Livorno, Ý), ngày 16-04-1995

Chúa Nhật Phục Sinh

Sự vinh thắng của Lòng Thương Xót Chúa

a             Hỗi các con yêu dấu ! Các con hãy mừng vui cùng với Mẹ, người Mẹ tân khổ trong Thương Khó, và người Mẹ vui mừng được an ủi trong sự Phục Sinh.

b             Niềm vui của các con được hiệp cùng niềm vui của tất cả các đạo binh Thiên Thần đang sấp mình thờ lạy Chúa Giêsu Con của Mẹ, khi Người hiện ra với Họ trong Thiên Tính chói lọi huy hoàng của Người. Niềm vui của các con cũng được hiệp cùng niềm vui của toàn thể Thiên Đàng đang chào đón Con Thiên Chúa đã phục sinh và ngự bên hữu Chúa Cha, và trong niềm vui của những người công chính ở dưới thế đang chào mừng giây phút được giải thoát. Ngày hôm nay những sự rúng động mới cho cuộc sống đang lướt qua toàn thể tạo vật. Toàn thể nhân loại đều chúc tụng trong niềm vui sướng nhất, vì nhân loại đang chiêm ngắm sự vinh thắng của Lòng Thương Xót Chúa trong Chúa Giêsu Chịu Nạn đã chết và đã phục sinh.

c             – Vinh thắng của Lòng Thương Xót Chúa đã được hoàn tất trong món nợ phải trả cho Phép Công Thẳng của Thiên Chúa, vì tội lỗi mà nguyên tổ chúng ta đã phạm và làm cho toàn thể con cháu phải bị kết án. Ngày hôm nay, trong Chúa Giêsu Phục Sinh, sự trở lại kỳ diệu của toàn thể nhân loại vào vòng tay của Cha trên Trời đang xảy ra. Chúa Giêsu phải bị đưa ra làm của lễ chuộc tội, để tình yêu đầy thương xót của Chúa Cha sẽ có thể đón nhận toàn thể nhân loại giờ đây đã được cứu chuộc vào đời sống hiệp thông với Người.   

d             – Vinh thắng của Lòng Thương Xót Chúa đã được hoàn tất trong sự thiện chiến thắng sự dữ, ân sủng chiến thắng tội lỗi, tình yêu chiến thắng hận thù, sự sống chiến thắng cái chết. Trong Chúa Kitô là Đấng vinh hiển bước ra khỏi mộ, một con đường sáng được vạch ra cho toàn thể nhân loại, để nhân loại từ đó sẽ đáp lại ơn huệ trọng đại đã nhận được từ nơi Người. Đây là con đường yêu thương. Giờ đây tình yêu được kêu gọi vinh thắng ích kỷ và thù hận, bạo lực và chiến tranh, hiểu lầm và chia rẽ.

d             – Vinh thắng của Lòng Thương Xót Chúa đã được hoàn tất đối với Satan và toàn bộ các ác thần của nó, vì ngày hôm nay đánh dấu thời điểm thất bại lớn nhất của nó. Satan vẫn còn có thể dẫn đưa nhân loại mỏng dòn này đến tiêu tan và bị trầm luân, dù cho nhân loại đã được cứu chuộc. Nhưng cuối cùng sự vinh thắng sẽ hoàn toàn là sự vinh thắng của Thiên Chúa, vì Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ và Cứu Chuộc duy nhất của các con.

f              Trong thời cuối này, cuộc giao tranh giữa sự thiện và sự ác, giữa ân sủng và tội lỗi, giữa Thiên Chúa và Satan đang đạt tới cường lực thượng đỉnh.

s             Có vẻ như là trong thời buổi các con, Satan đã đạt được chiến thắng cho nó, khi Chúa Giêsu nằm bất động trong mộ huyệt trong suốt ngày Hưu Lễ. Nhưng gần đến lúc Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ tỏ mình ra với tất cả quyền năng của Người, cái ác sẽ bị hủy diệt, Satan sẽ bị đánh bại mãi mãi, và bấy giờ sẽ xuất hiện sự vinh thắng rực rỡ của Lòng Thương Xót Chúa trên thế gian.

 

 

545                         Perpignan (Pháp), ngày 13-05-1995

Kỳ niệm Đức Mẹ hiện ra đầu tiên ở Fatima

Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng

a             Ngày hôm nay các con đang tưởng nhớ đến cuộc hiện ra đầu tiên diễn ra trên đồi Cova da Iria tại Fatima, bằng buổi Hội Nguyện đầu tiên trong nhiều buổi Hội Nguyện của Phong Trào Mẹ mà đứa con bé nhỏ này của Mẹ sẽ lại tổ chức ở khắp nước Pháp, một miền đất bị Kẻ Thù của Mẹ giăng ra nhiều cạm bẫy và chiếm hữu, nhưng lại được Mẹ Thiên Đàng các con hết lòng che chở giữ gìn.

b             Không có nơi nào như ở nơi đây mà Sứ Điệp của Mẹ đã ban ra ở Fatima năm 1917 lại trở nên thích đáng và cấp bách. Các con hãy nhìn bằng cặp mắt xót thương của Mẹ Thiên Đàng các con vào Giáo Hội chia rẽ và đau khổ nơi đây, bị tình trạng mất đức tin và tình trạng đại bội giáo đe dọa. Các con hãy xem có nhiều vị mục tử đang bị bạc đãi, đang trở nên hâm hấp và bất trung như thế nào, từ đó, đàn chiên ngày càng bị tan tác trên các nẻo đường xấu xa tội lỗi và đang lâm vào hiểm họa là đi đến cõi trầm luân đời đời.

c             Các con hãy cảm nhận nỗi ưu phiền sâu sắc trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ khi nhìn thấy tình trạng mất đoàn kết đã thâm nhập vào sâu ngay trong trung tâm Giáo Hội, vì có các Giám Mục, Linh Mục bất vâng phục và chống đối Đức Giáo Hoàng là người đã được Chúa Giêsu chỉ định làm nền tảng Giáo Hội và là người canh giữ vô ngộ chân lý của Giáo Hội.

d             – Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Vị Giáo Hoàng này là món quà cao trọng nhất mà Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đã tặng ban cho các con trong thời kỳ thanh tẩy và đại khốn khó. Một phần quan trọng trong Sứ Điệp và trong điều Bí Mật của Mẹ mà Mẹ đã tiết lộ cho ba trẻ khi Mẹ hiện ra, ám chỉ một cách chính xác đến con người và sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

e             Ngài đang phải chịu đựng đau khổ biết nhường nào ! Rất thường, Ngài như thể là đang bị đè bẹp dưới sức nặng của cây Thánh Giá đã trở nên hết sức nặng nề. Nhân loại đang hấp tấp lao theo con đường bạo lực và thù hận, huynh đệ tương tàn và chiến tranh, bất chấp tiếng kêu gào thống thiết của Ngài đưa ra cho tất cả mọi người để mưu cầu hòa bình.

f              Nhân loại này đã ngày càng bị nô lệ cho tiện nghi và lạc thú, cho vật chất và khoái lạc, cho sự cứng lòng trước các nhu cầu cơ bản của những người bé nhỏ, nghèo khổ, bị gạt bỏ, bị đàn áp và bị bóc lột.

g             Đức Giáo Hoàng phải chịu đau khổ biết dường nào khi thấy nhân loại đang hết sức bị đe dọa vì tắc trách lao theo con đường tự hủy diệt.

h             – Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Trái tim Ngài phải đổ biết bao máu vì chia rẽ đang bám chặt vào Giáo Hội, vì tình trạng mất đức tin đang trở nên phổ biến hơn, vì những điều lầm lạc đang được giảng dạy và tuyên truyền bất chấp lòng can đảm và sức lực Ngài đã dùng để đi khắp muôn nơi trên thế giới nhằm củng cố tất cả mọi người lòng trung thành với Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người.

i              Các Tông Thư của Ngài thật sự là các ngọn hải đăng, từ Trời chiếu ánh sáng xuống màn đêm dày đặc đang bao trùm khắp thế gian.

j              – Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Ngài đang sống trong giờ phút ở Vườn Cây Dầu và trên Núi Sọ, giờ phút đóng đinh và sát tế Ngài. Chúa đang đoái nhìn Ngài như là của lễ quý giá nhất, giờ đây đang phải chịu hiến tế trên bàn thờ hy tế đời Linh Mục của Ngài.

k             Hỡi các con yêu dấu ! Các con hãy luôn ở lại cùng với Mẹ dưới chân Thánh Giá trên đó Đức Giáo Hoàng của Mẹ là người được Mẹ hết lòng yêu mến, dìu dắt, đào tạo, nay Ngài đang đi đến tận cùng việc hiến dâng tình yêu cao cả và đau buồn của Ngài.

l              Chính là nhờ sự hy sinh của người con cả trong đàn con yêu dấu của Mẹ này mà Phép Công Thẳng của Thiên Chúa sẽ đính ước với Lòng Thương Xót cao cả. Sau thời kỳ thử thách, sẽ là một thời kỳ thanh tẩy toàn thể mặt đất, tiếp đến sẽ nảy ra trên thế gian một kỷ nguyên mới đã được Ngài tiên báo và loan báo, từ đó, trong thời cuối này, Ngài mời gọi tất cả các con hãy bước qua ngưỡng cửa hy vọng sáng láng.

 

 

546                         Vacallo (Thụy Sĩ), ngày 04-06-1995

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lưỡi lửa

a             Hỡi các con yêu dấu ! Các con đã cùng nhau sum họp nơi đây trong một buổi Hội Nguyện biệt thường mà các con cùng thực hiện với Mẹ, ngày hôm nay các con đang cử hành trọng thể Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

b             Mẹ đã đến tụ họp với các Thánh Tông Đồ và các Môn Đệ trong Căn Phòng Tiệc Ly ở Giê-ru-sa-lem, khi xảy ra phép lạ Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa. Mẹ hân hoan nhìn thấy phép lạ làm cho các Tông Đồ và các Môn Đệ được hoàn toàn biến đổi. Họ đã nhút nhát và sợ hãi, nay mạnh dạn bước ra khỏi Phòng Tiệc Ly và dũng cảm làm chứng cho Chúa Giêsu và Tin Mừng của Người.

c             Trong Căn Phòng Tiệc Ly thiêng liêng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, biến cố lạ lùng Chúa Thánh Thần hiện xuống lần thứ hai giờ đây phải được các con hoàn tất, cầu khẩn và trông đợi. Một lần nữa phép lạ lưỡi lửa sẽ hạ xuống trên Giáo Hội và toàn thể nhân loại.

d             – Lưỡi lửa của Thiên Chúa sẽ đem hơi nóng và sức sống cho nhân loại hiện nay đã trở nên băng giá vì ích kỷ và thù hận, vì bạo lực và chiến tranh. Từ đó mặt đất khô nẻ sẽ được mở ra cho hơi thở của Thần Khí Thiên Chúa, sẽ biến đổi mặt đất thành một khu vườn mới kỳ diệu, ở đó Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh sẽ làm nơi trú ngụ thường xuyên giữa các con.

e             – Lưỡi lửa sẽ hiện xuống để soi sáng và thánh hóa Giáo Hội đang trải qua giờ tăm tối trên Núi Sọ, các mục tử của Giáo Hội đang bị đánh đập, đàn chiên của Giáo Hội đang bị thương tổn, bị bỏ rơi và bị phản bội vì mục tử của mình; Giáo Hội đã đưa mình vào trận cuồng phong lầm lạc, đã ngập tràn tình trạng mất đức tin và bội giáo.

f              Ngọn lửa linh thánh của Chúa Thánh Thần sẽ chữa lành mọi bệnh tật của Giáo Hội, sẽ thanh tẩy mọi vế nhơ và mọi bất trung của Giáo Hội, sẽ lại mặc cho Giáo Hội một vẻ tươi đẹp mới, sẽ bao trùm Giáo Hội bằng vẻ huy hoàng của Người, đến mức Giáo Hội sẽ có thể tìm lại được toàn vẹn mối hiệp nhất và sự thánh thiện của mình, và từ đó sẽ đưa ra cho thế gian chứng tá trọn vẹn, phổ quát và toàn hảo về Chúa Giêsu.

g             – Lưỡi lửa sẽ hiện xuống trên tất cả các con là con cái đáng thương của Mẹ, đang bị Satan và các ác thần của nó quyết liệt giăng bẫy và hết lòng cám dỗ, chúng đã giành được chiến thắng vĩ đại nhất cho chúng trong những năm này. Vì thế, các con sẽ được ánh sáng của Thiên Chúa soi sáng, và các con sẽ nhìn thấy bản thân mình trong tấm gương của Thiên Chúa soi chiếu sự thật và sự thánh thiện. Điều đó giống như một cuộc phán xét thu nhỏ, sẽ mở cánh cửa tâm hồn các con ra đón nhận ơn huệ trọng đại là Lòng Thương Xót Chúa.

h             Rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm phép lạ mới biến đổi hoàn toàn tâm hồn và đời sống của tất cả mọi người : kẻ có tội sẽ được hoán cải, người yếu thế sẽ được nâng đỡ, người đau ốm sẽ nhận được ơn chữa lành, những kẻ xa lạc sẽ trở về nhà Chúa Cha, những người bị chia rẽ và tách lìa sẽ hoàn toàn được đoàn kết.

i              Phép lạ trong ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lần thứ hai sẽ xảy đến như thế. Nó sẽ đến cùng với sự vinh thắng của trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế gian.

j              Chỉ đến bấy giờ các con mới thấy lưỡi lửa của Thần Khí Tinh Yêu sẽ đổi mới toàn thể thế gian như thế nào, thế gian sẽ hoàn toàn được biến đổi nhờ sự tỏ hiện cao cả nhất của Lòng Thương Xót Chúa.

k             Vì thế, Mẹ mời gọi các con dành hết ngày hôm nay trong buổi Hội Nguyện để quây quần nhau cùng cầu nguyện với Mẹ, là Đức Mẹ Thương Xót, trong niềm hy vọng và bồi hồi trông đợi ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống lần thứ hai, nay đang gần đến.

 

 

547                    Valdragone (San Marino), ngày 28-06-1995

Hội Nguyện Linh Thao với 20 Giám Mục và 300 Linh Mục

thuộc Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu ở Âu Châu,

Mỹ Châu, Á Châu và Đại Dương Châu

Để thế gian được cứu độ

a             Trong những ngày này, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ được tôn vinh và an ủi bởi các con là các Giám Mục và Linh Mục thuộc Phong Trào của Mẹ, trước đây chưa bao giờ các con đến từ khắp mọi nơi trên thế giới đến đây với số người đông như vậy, để sống với Mẹ một tuần lễ liên lỷ Hội Nguyện được hiệp nhất trong lời cầu nguyện và chia sẻ tình huynh đệ.

b             Mẹ hiệp cùng lời cầu nguyện của các con. Trong thời buổi các con, lời cầu nguyện của các Linh Mục của Mẹ là điều cần thiết cho Mẹ để cứu vớt thế gian. Mẹ đang xây đắp giữa các con một tinh thần huynh đệ ngày càng rộng lớn và sâu xa hơn. Là Mẹ, Mẹ kêu gọi các con hãy gặp gỡ nhau, Mẹ giúp các con biết nhau, Mẹ thúc giục các con yêu mến nhau.

c             Trái Tim của Mẹ hân hoan khi thấy các con tấn tới trong tình thương yêu lẫn nhau, để các con ngày càng nên một trong tâm hồn và trong linh hồn. Có như thế Mẹ mới có thể thực hiện trong từng người các con chương trình vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để thế gian được cứu độ.

d             – Để thế gian được cứu độ, Mẹ đang biến các con trở thành công cụ của Lòng Thương Xót Chúa.

e             Các con hãy xem, nhân loại ngày nay đã sa xuống vực sâu khốn cùng tuyệt vọng biết nhường nào, nhân loại ngày nay đã hoàn toàn tách mình khỏi Thiên Chúa. Giờ đây nhân loại không còn có thể tìm được sự trợ giúp nếu không có một hành động thương xót vĩ đại đưa nhân loại đến ơn cứu độ. Chớ gì Thiên Chúa đầy lòng thương xót có thể hành động qua các con, là các Giám Mục và Linh Mục, là con cái của Mẹ từ mẫu hết lòng ưu ái.

f              Bằng cặp mắt của Mẹ, các con hãy nhìn tất cả mọi đau buồn, tội lỗi, hành động phản nghịch và các sự trụy lạc của nhân loại ngày nay đang phải mang lấy sức nặng của cuộc đại khốn khó mà các con đang trải qua. Chớ gì những giòng lệ sầu và cảm thông sâu sắc cũng tuôn chảy xuống từ cặp mắt của các con.

g             Bằng đôi tay của Mẹ, các con hãy giúp tất cả mọi người trở về với con đường sám hối và hoán cải : các con hãy đưa vào vòng tay các con những người bé mọn, người nghèo khổ, người yếu thế; các con hãy trao lòng can đảm và sức mạnh cho giới trẻ; các con hãy nài nỉ các gia đình bị chia rẽ làm hòa với nhau; các con hãy an ủi những ai đau khổ; các con đừng bỏ rơi hay quên lãng một người nào.

h             Bằng đôi chân của Mẹ Thiên Đàng các con, các con hãy đi tìm những người xa lạc nhất, hãy đi giúp những người bị ruồng bỏ và bị bỏ rơi, hãy đi trao niềm hy vọng cho những người đang tuyệt vọng và bị áp bức, hãy đi xức dầu trên các vết thương sâu của những người bị hành hạ, hãy đi hứng lấy máu đào của vô số các nạn nhân của thù hận, nạn nhân của bạo lực huynh đệ tương tàn và của chiến tranh đã đổ ra.

i              Bằng nhịp đập trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, các con hãy yêu thương tất cả mọi người, và đến bấy giờ các con mới trở thành khí cụ vinh thắng của Lòng Thương Xót Chúa và Trái Tim từ mẫu của Mẹ.

j              – Để thế gian được cứu độ, Mẹ muốn làm cho các con trở thành trái tim mới của Tân Giáo Hội, sẽ được các con an ủi, khi trong những ngày này Giáo Hội đang trải qua giờ hấp hối và càng ngày càng bị nhiều con cái của mình bỏ rơi, phản bội, đánh đòn và đóng đinh

k             Các con hãy là sự hiện diện thật, mãnh liệt và trung thành của Mẹ trong Giáo Hội. Bằng Trái Tim Mẹ Rất Thánh của các con, các con hãy yêu mến Giáo Hội đang phải chịu đau khổ và đang phải các lấy Thánh Giá lớn nặng nề trên đôi vai.

l              Các con hãy là sự trợ giúp mạnh mẽ cho Đức Giáo Hoàng đang phải trải qua giờ hiến tế mình. Các con hãy trợ giúp các Giám Mục bằng lời cầu nguyện và tấm lòng ngoan ngoãn của các con. Các con hãy trao tặng mọi sự giúp đỡ cho các anh em Linh Mục của các con, đang đầu hàng sức nặng của những nỗi gian khó lớn lao và chịu thua các cạm bẫy tinh vi của Kẻ Thù Mẹ.

m           Các con đừng phán đoán một ai. Các con hãy yêu thương tất cả mọi người bằng Trái Tim từ mẫu dịu dàng của Mẹ, và từ đó, các con mới trở thành một trái tim mới cho Tân Giáo Hội sẽ được sinh ra cùng với sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ !

n             Một khi các con thấy được Giáo Hội trọn vẹn hiệp nhất và thánh thiện huy hoàng sau thời kỳ đại khốn khó, các con cũng sẽ cùng với Mẹ nhảy mừng ! Vì bấy giờ tất cả mọi xứ sở sẽ đi về phía Giáo Hội, lúc đó đã lại trở thành một nguồn ánh sáng sự thật và ân sủng, hiệp nhất và thánh thiện, để thế gian được cứu độ.

o             Hỡi các con yêu dấu ! Trong những ngày này, Mẹ đã tuôn đổ nhiều ơn sủng trọng đại trên mỗi người các con. Mẹ đã thực sự giành được các ơn huệ dồi dào của Chúa Thánh Thần, Đấng đã làm nên một chuyển biến tâm hồn và biến đổi đời sống trong lòng các con. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ hiểu được những ngày này đối với các con quan trọng như thế nào. Ngay lúc này đây, Mẹ ban cho các con hồng ân được sống trong Thánh Tâm Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh là nơi Mẹ Thiên Đàng của các con có nơi trú ngụ thường xuyên.

p             – Vì ơn cứu độ thế gian, các con hãy là những thừa tác viên trung thành cho tình yêu đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu ở khắp nơi, và các con hãy để cho Mẹ là Mẹ Thương Xót luôn dìu dắt các con, bởi lẽ chỉ ở trong sự vinh thắng của Lòng Thương Xót Chúa mà sự vinh thắng của trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ mới có thể hiện thực trên thế gian.

q             Các con hãy ra đi từ buổi Hội Nguyện này trong niềm vui và bình an, và các con hãy ra đi để đem cho khắp nơi niềm an ủi trong sự hiện diện từ mẫu của Mẹ giữa các con. Mẹ chúc phúc cho các con, cùng với những người thân yêu của các con và những người đã được trao phó cho sứ vụ Linh Mục của các con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

 

 

548                 Sant' Omero (Teramo, Ý), ngày 05-08-1995

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Thứ Bảy đầu tháng

Bông tuyết trắng

a             Hỡi các con yêu dấu ! Các con hãy theo Mẹ trên con đường Mẹ đã vạch ra cho các con qua các Sứ Điệp của Mẹ, nếu các con muốn luôn sống và tận hiến trọn vẹn cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ mà nay các con đang thực hiện cho Mẹ.

b             – Trên con đường trong các Sứ Điệp của Mẹ, các con hãy học hỏi cách bỏ mình cho Mẹ như trẻ thơ, và chớ gì các con được tính đơn sơ, lòng tin cậy và sự bỏ mình hoàn toàn của trẻ thơ hướng dẫn các con. Sự bỏ mình của các con là điều Mẹ cần thiết, để Mẹ có thể hành động trong các con và trong đời sống các con.

c             Phận sự từ mẫu của Mẹ là biến đổi các con mỗi ngày, để các con sẽ thi hành trọn vẹn Thánh Ý Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ giúp các con tự giải thoát mình khỏi tội lỗi, để bước đi theo con đường ân nghĩa Thiên Chúa, con đường yêu thương, con đường thanh khiết và con đường thánh thiện. Trong cõi sa mạc mênh mông các con đang sống, trong biển cả dâm dục bao la đang nhận chìm thế gian đã bị Ma Quỷ chiếm hữu, các bông tuyết trắng đang rơi từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ xuống trên các con là con cái đã tận hiến cho Mẹ, để các con sẽ tỏa ra khắp nơi hương thơm của Mẹ từ trời cao và các con sẽ trở thành các dấu chỉ, các khí cụ của Lòng Thương Xót Chúa trên thế giới.

d             – Trên con đường trong các Sứ Điệp của Mẹ, các con đang được đào tạo để can đảm nhiệt thành loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Trái Tim từ mẫu của Mẹ đau khổ biết nhường nào, bởi lẽ đang rành rành một cơn hồng thủy những điều lầm lạc, cơn hồng thủy các điều tai tiếng và gương mù gương xấu, thì về phần những người có bổn phận phải nói, lại có một thái độ im lặng nặng nề được duy trì, hay bị buộc phải lãnh đạm và thỏa hiệp.

e             Chưa bao giờ như trong thời buổi này của các con lại có rất nhiều mục tử đã trở thành “chó câm”, không bảo vệ đàn chiên đã được trao phó cho họ khỏi bị uy hiếp, bị cám dỗ và bị nhai ngấu nghiến bởi nhiều con sói tham tàn. Chính vì thế mà Tin Mừng của Chúa Giêsu Con Mẹ đang bị bị xé nát tả tơi thành từng mảnh.

f              Cho nên, phận sự từ mẫu của Mẹ là dẫn dắt các con tin vào Tin Mừng, để cho các con chỉ được hướng dẫn bằng sự khôn ngoan của Tin Mừng, và sống Tin Mừng theo đúng từng chữ. Vì thế, Mẹ đang hướng dẫn các con với sự kiên quyết dịu dàng từ mẫu của Mẹ, qua các Sứ Điệp của Mẹ.

d             Do đó, trong tình trạng đại bội giáo đang tràn lan khắp nơi, các bông tuyết trắng từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đáp xuống trên các con là con cái đã tận hiến cho Mẹ, để các con sẽ đem đi khắp nơi ánh sáng của Lời Chúa và các con trở thành các khí cụ rực rỡ chói chang nhất sẽ chiếu tỏa ra khắp nơi tất cả sự thật chứa trong Tin Mừng của Chúa Giêsu Con Mẹ.

h             – Trên con đường trong các Sứ Điệp của Mẹ, Mẹ làm cho các con hiểu được điều đã được viết ra trong Quyển Sách nay vẫn còn niêm kín. Nhiều trang trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan đã được Mẹ giải thích cho các con rồi. Nhất là Mẹ đã vạch ra cho các con cuộc đại chiến đang diễn ra giữa Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời và Con Rồng Đỏ được Con Thú Đen hỗ trợ, cụ thể là bè Tam Điểm.

i              Mẹ cũng đã tiết lộ cho các con các cạm bẫy tinh vi quỷ quyệt mà Tam Điểm giăng ra cho các con, chúng đã thâm nhập vào nội tình của Giáo Hội và đã thiết lập được trung tâm quyền lực của chúng ở nơi mà Chúa Giêsu đã thiết lập trung tâm nền tảng sự hiệp nhất của Giáo Hội. Các con đừng xao xuyến, vì ngay từ thuở khai sinh, Giáo Hội đã biết được điều này làm thành mầu nhiệm gian tà rồi. Trong thực tế, Satan – là kẻ đã lèo lái Giu-đa, một trong mười hai Tông Đồ, trở thành kẻ phản bội – đã thâm nhập cả vào Tông Đồ Đoàn rồi.

J             Trong thời buổi các con, mầu nhiệm gian tà đang ở mức độ tự tỏ mình ra với tất cả quyền lực khủng khiếp của nó.

k             Vì thế, trong thời điểm đại gian khó hiện nay đã đến trong Giáo Hội và trong nhân loại, các bông tuyết trắng đang từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đáp xuống trên các con là con cái đã tận hiến cho Mẹ, để các con sẽ đem đến cho tất cả mọi người tiếng nói từ mẫu của Mẹ đang dẫn đưa các con đến niềm hy vọng và tin cậy.

l              Để từ đó, các con mới có thể nắm lấy tay của nhiều con cái khốn khổ của Mẹ bị trận cuồng phong đại gian khó hành hạ áp bức, và các con cùng nhau băng qua ngưỡng cửa hy vọng sáng láng trong niềm vui mừng trông đợi những bông tuyết trắng Lòng Thương Xót Chúa đáp xuống thế gian, cùng với sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

 

 

549                   Rubbio (Vicenza, Ý), ngày 15-08-1995

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời

Dấu chỉ niềm hy vọng vững chắc

a             Ngày hôm nay các con hãy chiêm ngắm Mẹ Thiên Đàng các con, được mặc lấy vinh quang Thiên Đàng cùng với thân xác của Mẹ. Các con hãy hiệp cùng niềm vui của toàn thể cơ binh các Thiên Thần, các Thánh và các linh hồn đang còn phải thanh luyện trong Luyện Ngục.

b             Các con hãy tham phần vào niềm vui của Giáo Hội, đang lữ hành trong sa mạc thế gian và trong giòng lịch sử, chiêm ngắm Mẹ Thiên Đàng các con là một dấu chỉ an ủi và huy vọng chắc chắn.

c             – Mẹ là dấu chỉ niềm hy vọng vững chắc cho Giáo Hội, khi Giáo Hội đi về hướng Giáo Hội sẽ được hoàn toàn tôn vinh mà Giáo Hội sẽ biết được vào lúc Chúa Giêsu Kitô trở lại với các con trong vinh quang.

d             Trong thời buổi cuối cùng đại khốn khó này, trong giờ phút kết thúc Mùa Vọng thứ hai mà các con đang trải qua, niềm hy vọng lớn lao biết chừng nào đang được khai mở trong đời sống của Giáo Hội bằng việc Giáo Hội luôn có được sự trợ giúp và che chở vững chắc của Mẹ với nhịp đập của Trái Tim đầy thương xót từ mẫu của Mẹ ! Do đó, sự hiện diện của Mẹ bên cạnh Giáo Hội là một sự vỗ về nỗi đau khổ của Giáo Hội, một niềm an ủi nỗi lao tâm khổ tứ của Giáo Hội, là sức mạnh để Giáo Hội ra tuyên cáo, là sự hỗ trợ đức tin cho Giáo Hội, là phương tiện trợ giúp Giáo Hội lữ hành về phía thánh thiện.

c             – Mẹ là dấu chỉ niềm hy vọng vững chắc cho nhân loại ngày nay, bị Ma Quỷ dốc lòng chiếm hữu, bị nhiều đe dọa trong đời sống, bị tan nát vì thói ích kỷ và thù hận, vì huynh đệ tương tàn và chiến tranh. Là Mẹ, Mẹ giúp cho toàn thể nhân loại trở về với Thiên Chúa của mình, theo con đường sám hối và cầu nguyện, con đường hoán cải, con đường thay đổi tâm hồn và đời sống.

f              Vì thế, Mẹ đang chuẩn bị cho nhân loại thời buổi mới trong hòa bình và không có xung đột, trong niềm vui thanh nhàn. Nhất là, trong thời cuối này, Mẹ tỏ mình ra một cách uy thế để chuẩn bị cho nhân loại tiếp đón Chúa Giêsu sắp trở lại trong vinh quang và hoàn toàn biến đổi toàn thể nhân loại.

g             – Mẹ là dấu chỉ niềm hy vọng vững chắc cho tất cả các con là con cái đáng thương của Mẹ, đang phải vác nặng các nỗi đau khổ ưu phiền lớn lao. Những nỗi đau khổ này giờ đây phải tăng thêm cho tất cả mọi người, và những nỗi đớn đau sẽ ngày càng lớn hơn nữa, vì các con đang trải qua thời kỳ đại khốn khó cuối cùng.

h             Ngày hôm nay các con hãy chiêm ngắm Mẹ Thiên Đàng các con  đã được mặc lấy vinh quang Thiên Đàng, nếu các con muốn băng qua ngưỡng cửa hy vọng. Từ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ gieo xuống màn sương trời Lòng Thương Xót Chúa, là một loại dầu xoa dịu đang được xức trên các vết thương lở loét rướm máu của tất cả con cái Mẹ.

i              – Mẹ là dấu chỉ niềm hy vọng vững chắc cho các con là những người tội lỗi, và các con là những người xa lạc, cho các con là những người đau ốm bệnh tật và ngã lòng, cho các con là những người bị áp bức và bách hại, cho các con là những người bị bao lực và thù hận đánh đập, cho các con là những người bị chà đạp và tàn sát trong các cuộc chiến tranh và huynh đệ tương tàn.

j              Vào lúc kết thúc cuộc đại thử thách, các con sẽ cảm thấy sự hiện diện từ mẫu của Mẹ trợ giúp các con băng qua ngưỡng cửa hy vọng, để bước vào một thời kỳ hòa bình mới, sẽ đến với Giáo Hội, với nhân loại và tất cả các con, cùng với sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế gian.

 

 

550                 Sale (Alessandria, Ý), ngày 08-09-1995

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

Ánh sáng, tình yêu và niềm dịu dàng từ mẫu

a             Ngày hôm nay các con hãy chiếm ngắm Mẹ Hài Nhi của các con. Hoan hỷ chung quanh nôi của Mẹ nằm là các Thiên Thần và các Thánh trên Thiên Đàng, các linh hồn đang được thanh tẩy trong Luyện Ngục, và Giáo Hội lữ hành trên sa mạc thế gian nay đang phải trải qua cuộc lữ hành đớn đau về Quê Trời.

b             Ngày hôm nay Mẹ muốn tất cả các con là con cái yêu dấu và con cái đã tận hiến cho Mẹ quây quần chung quanh nôi Mẹ nằm sau khi được sinh ra.

c             – Mẹ muốn đoái nhìn các con bằng cặp mắt của Mẹ, cặp mắt vừa mới mở nhìn thấy ánh sáng. Các con được kêu gọi trở thành con ngươi trong mắt Mẹ, các con được dành riêng cho việc đem ánh sáng của Mẹ đến cùng trời cuối đất. Ánh sáng mà Mẹ ban cho các con chính là ánh sáng của Chúa Giêsu Con Mẹ. Các con hãy đem đến cho khắp nơi ánh sáng của Lời Người, để đập tan bóng tối lầm lạc mịt mùng đã tràn lan khắp thế gian. Các con hãy đem ánh sáng sự sống của Người để chế ngự băng giá tội lỗi và những điều xấu xa độc ác đã làm cho tâm hồn nhiều con cái của Mẹ ra chai đá và khô khan. Các con hãy đem ánh sáng sự hiện diện của Người giữa các con, để ánh sáng của màn sương trời Lòng Thương Xót Chúa sẽ buông xuống khắp mặt đất.

d             – Mẹ muốn đoái thương các con bằng Trái Tim của Mẹ, trái tim vừa mới bắt đầu đập các nhịp đầu tiên, từ nay chỉ đập không bao giờ ngừng. Các con được kêu gọi trở thành tình yêu cao cả nhất của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ; các con đã được dành riêng để đem tình yêu của Mẹ đến khắp mọi nơi trên thế giới. Tình yêu Mẹ ban cho các con chính là tình yêu của Chúa Giêsu Con Mẹ. Các con hãy đem tấm lòng trắc ẩn thánh thiêng cháy bỏng đang đập rộn ràng của Người đến khắp nơi; bằng lửa mến, các con hãy thiêu hủy mọi nỗi khốn cùng, mọi thói kích kỷ, mọi bao lực, mọi thù hận, mọi chia rẽ, mọi tội lỗi của loài người

e             Từ ngày hôm nay, đang bắt đầu chiến thắng quyết định của Tình Yêu, vẫn còn ẩn khuất nhưng chắc chắn, vì cuộc đời này đã được ban cho Mẹ để Mẹ sẽ trở thành Mẹ của Sự Sống và tặng cho Ngôi Lời Hằng Sống của Chúa Cha bản tính nhân loại, với bản tính ấy, Người sẽ thực hiện công cuộc Cứu Chuộc để giải thoát toàn thể loài người khỏi Ma Quỷ và tội lỗi.

f              Sau đó, Người đem đến cho khắp nơi ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa của Người, vì cùng với sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, nền văn minh tình thương mới sẽ bắt đầu.

g             – Mẹ muốn chăm sóc các con bằng đôi tay của Mẹ, đôi tay có phận sự thâu góp tất cả con cái của Mẹ lại với nhau. Các con được kêu gọi nhận lấy sự chăm sóc của Mẹ; các con được chỉ định đem đến cho khắp nơi sự vỗ về dịu dàng từ mẫu của Mẹ.

h             Vì thế, Mẹ đang dẫn dắt các con bước vào ngôi nhà Thánh Tâm Cực Trọng Chúa Giêsu, để các con sẽ được sự dịu dàng thần thánh của Người biến đổi. Chớ gì tâm hồn các con được nhạy bén và mở ngỏ, khiêm nhường và hiền lành, dịu dàng và trắc ẩn.

i              Để rồi sự dịu dàng của Linh Mục các con sẽ xức lên mọi thương tích : sẽ là của ăn cho người đói, của uống cho kẻ khát, sự tha thứ cho người tội lỗi, sự giúp đỡ cho kẻ bần cùng, sức khỏe cho người bệnh, sự nâng đỡ cho người không vững, sự hướng dẫn cho người hoang mang, niềm an ủi cho người bị áp bức, sự cứu rỗi cho tất cả mọi người.

i              Chỉ như thế các con mới có thể thúc đẩy nhanh chóng cuộc vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Chỉ bao giờ các con gieo rắc ra khắp nơi ánh sáng, tình yêu và sự dịu hiền từ mẫu của Mẹ Hài Nhi các con, bấy giờ các con mới có thể trở thành khí cụ quý giá cho sự vinh thắng của Lòng Thương Xót Chúa trên thế gian.

 

 

551                         Milan (Ý), ngày 14-09-1995

Lễ Tôn Vinh Thánh Giá

Trước ngày lên đường đi khắp Ba Tây

Chúa Giêsu Chịu Nạn là Đấng Cứu Độ các con.

a             Một lần nữa, con đang ở ngày trước một chuyến đi dài ngày vất vả để tổ chức nhiều buổi Hội Nguyện cho Phong Trào của Mẹ ở 16 giáo phận khá xa xôi trong khắp đất nước Ba Tây, miền đất mà Kẻ Thù của Mẹ tận lực giăng bẫy nhưng lại được Mẹ Thiên Đàng của con yêu mến và che chở cách đặc biệt. Con hãy dâng cho Mẹ nỗi đau khổ và lời cầu nguyện của con, nỗi vất vả và công việc của con, sự nhỏ bé và nghèo nàn của con, niềm tin và sự bỏ mình con thảo của con.

b             Thời gian này con sẽ cảm thấy Thánh Giá nặng nề hơn mà Cha trên Trời đã chuẩn bị cho con, nhưng rồi con sẽ thấy một cách tuyệt vời hơn sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trong tâm hồn và trong lình hồn rất nhiều con cái Mẹ.

c             Con đang bắt đầu chuyến đi của con nhân ngày Lễ Tôn Vinh Thánh Giá Chúa.

Đây chính là Thánh Giá Chúa Giêsu, là dấu chỉ chiến thắng chắc chắn của Mẹ.

Chỉ có Chúa Giêsu Chịu Nạn là Đấng mà ngày nay các con phải rao giảng và tôn vinh ở mọi nơi trên thế giới. Chúa Giêsu Chịu Nạn là Đấng Cứu Chuộc và Cứu Độ các con.

Chúa Giêsu Chịu Nạn là Thiên Chúa của các con, bị đưa lên giá tử hình vì phần rỗi của các con.

Nhất là trong thời buổi của các con, Chúa Giêsu Chịu Nạn là điều ngu xuẩn đối với người thông thái và là tai tiếng đối với kẻ có học và kẻ kiêu ngạo, nhưng ơn cứu độ của các con chỉ có duy nhất ở nơi Người.

d             – Chúa Giêsu Chịu Nạn là ơn cứu độ cho nhân loại hiện nay, đã lạc bước lang thang xa lìa hẳn Thiên Chúa, đã xây đắp một nề văn minh không có Người và đã đưa ra đạo luật chống lại Thánh Luật Thiên Chúa. Vì thế, nhân loại đang mang nặng nhiều nỗi đau khổ vô biên và phải bước đi trong đêm tối dày đặc hận thù và chia rẽ, bạo lực và chiến tranh. Còn Chúa Giêsu lại đang hiến tế chính Người cho nhân loại được cứu rỗi.

e             Thánh Giá Chúa Kitô cần phải được trồng trong tâm hồn của nhân loại ngày nay, để nhân loại sẽ từ đó mà tìm thấy cho mình con đường hoán cải và trở về với Thiên Chúa.

f              Bấy giờ màn sương trời Lòng Thương Xót Chúa sẽ buông xuống để đổi mới sa mạc mà thế gian đang đưa mình vào. Bấy giờ khu vườn mới của toàn thể nhân loại hoàn toàn hòa giải với Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng, cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại sẽ nở hoa.

g             – Chúa Giêsu Chịu Nạn là ơn cứu độ cho Giáo Hội, là Nhiệm Thể của Người, nay đang phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc khổ nạn và hiến tế Giáo Hội. Ngay trong Giáo Hội của Người, Chúa Giêsu tái lập Hy Tế Cứu Chuộc, thông ban món quà ân nghĩa của Người và nhờ sự tha thứ Người xóa bỏ mọi tội lỗi và mọi điều xấu xa của thế gian. Ngay trong Giáo Hội phải chịu nạn của Người, Chúa Giêsu trở thành ơn cứu độ cho nhân loại trong thời buổi thanh tẩy và đại khốn khó cuối cùng hiện nay. Vì thế các con sẽ được kêu gọi chịu đựng đau khổ ngày càng hơn, các con sẽ được kêu gọi đi cùng với Chúa Giêsu lên Núi Sọ để hiến tế đời Linh Mục của các con, vì sự sống của thế gian.

h             – Chúa Giêsu Chịu Nạn là ơn cứu độ cho tất cả các con, là con cái của Mẹ, đang lâm vào biết bao hiểm họa bị hư mất. Hy Tế của Người, đang được tái lập trong mọi lúc, từ khi mặt trời bắt đầu mọc, luôn dâng lên cho Chúa Cha một sự đền tạ chính đáng, tạo ra màn sương mai ân sủng thánh thiêng của Người buông xuống khắp nơi, thông ban lửa yêu mến trong Thần Khí của Người, đổi mới tâm linh tất cả mọi người.

i              Nhất là trong thời cuối này, Chúa Giêsu Chịu Nạn đang trở thành một dấu chỉ hy vọng và chiến thắng chắc chắn. Thánh Giá sáng láng của Người sẽ trải dài trên bầu trời từ đông sang tây, biểu thị cho tất cả các con sự trở lại của Người trong vinh quang. Vì thế, ngày hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy nhìn lên Thánh Giá, nơi Chúa Giêsu đang bị đưa lên để kéo tất cả mọi người về phía Người.

j              Hỡi đứa con bé nhỏ của Mẹ ! Con đừng sợ hãi đi theo lộ trình mới này của con. Các Thiên Thần ánh sáng của trái Tim Mẹ, theo lệnh Mẹ, sẽ an bài mọi sự cho con. Về phần con, một lần nữa con hãy đi khắp nẻo đường thế gian để loan báo sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ cho tất cả mọi người.

 

 

552            Manaus (Vùng Amazone, Ba Tây), ngày 17-09-1995

Xa hơn nữa

a             Con đã thấy sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trong tâm hồn và trong đời sống con cái bé nhỏ của Mẹ trước đây chưa hề có như bây giờ. Con cái bé nhỏ của Mẹ đã tham dự hàng ngàn người trong Hội Nguyện cùng với lời cầu nguyện sốt sắng và bằng tấm lòng nhiệt thành hết sức đơn sơ thanh thoát khiến cho Trái Tim từ mẫu của Mẹ phải cảm động.

b             Con xem, từ khắp nơi trên thế giới, con cái của Mẹ đang đáp lại lời kêu gọi của Mẹ bằng tiếng thưa Vâng như thế nào. Họ là những con người bé nhỏ nhất, nghèo khổ nhất, khiêm nhường và đơn sơ. Sự đáp lại của họ làm cho Trái Tim Mẹ được ngập đầy niềm vui. Các thương tích muộn sầu của Mẹ đang khép miệng lại, và vòng gai nhọn đang biến thành vòng hoa quý giá thơm tho. Giòng nước mắt của Mẹ đang biến thành một nụ cười.

c             Ngay cả tại miền tiểu bang Amazon hết sức rộng lớn này, con đã có thể thấy sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế gian. Sự vinh thắng này hiện nay đang diễn ra ở khắp nơi, và con, là đứa con bé nhỏ của Mẹ, là khí cụ được Mẹ chọn cho nhiệm vụ lớn lao đó.

d             Vì thế, được Mẹ bồng ẵm trong tay và được Mẹ dìu dắt, con phải đi xa hơn nữa.

e             – Xa hơn nữa, liên quan đến nơi chốn, vì con phải đến cả những nơi thưa thớt và xa xôi nhất trên mặt đất, bất cứ nơi nào có trái tim con cái bé nhỏ của Mẹ đập theo nhịp yêu thương dành cho Mẹ. Và con phải thu lượm tất cả mọi nhịp đập con tim này và đặt vào khu vườn sáng láng trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

f              – Xa hơn nữa, theo không gian rộng hơn, là nơi con thấy con cái của Mẹ đang được hưởng vui mừng hạnh phúc trên Thiên Đàng, đang được thanh tẩy trong Luyện Ngục, hay đang còn phải chịu đau khổ và phấn đấu trong sa mạc khô cằn thế gian này, tất cả đều được hiệp nhất trong một đại gia đình duy nhất.

g             Con đang được kêu gọi chiêm ngưỡng cái thực tại kỳ diệu này đang làm nên, trong một mối hiệp nhất sâu xa, đại gia đình Giáo Hội được cấu thành trong Thánh Tâm của Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh và trong Trái Tim của Mẹ đã được chỉ định là người Mẹ thật và là Nữ Vương.

h             – Xa hơn nữa, theo thời gian, vì sứ mạng của con là phải hiệp nhất, trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, những hồi đau khổ với những hồi sướng vui, những hồi đại khón khó với những hồi Trời mới Đất mới, những hồi thử thách đớn đau với những hồi vinh thắng từ mẫu của Mẹ.

i              Chính vì thế, con hãy thanh thản tiếp tục con đường của con, vì được Mẹ bồng ẵm và dìu dắt, con phải đi xa hơn nữa.

j              Con đừng để ý đến tình trạng yếu đuối và nghèo khó của con, sự mỏng dòn lớn lao của con, tình trạng nhọc nhằn kiệt quệ tác động con. Đàng khác, con hãy nhìn vào niềm vui nhờ con mà Mẹ Thiên Đàng đang đem đến cho các tâm hồn, ân sủng mà nhờ con mà Mẹ đang làm ngập đầy các linh hồn, đời sống mà nhờ con Mẹ đang làm cho hưng thịnh trở lại, sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đang mỗi ngày được lớn lao hơn.

k             Con hãy yêu thương và chúc phúc cho tất cả những người con gặp gỡ trên cuộc hành trình hiện nay đang đưa con tiến xa hơn nữa, theo nơi chốn, theo không gian và theo thời gian.

 

 

553                 Rio de Janeiro (Ba Tây), ngày 29-09-1995

Lễ các Thánh Thiên Thần

Thời gian sẽ được rút ngắn

a             Chương trình của Mẹ hiện nay đang được hoàn tất ở khắp nơi. Hỡi đứa con bé nhỏ của Mẹ, con đang nhìn thấy chiến thắng của trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đang diễn ra trên thế giới như thế nào.

b             Sự thể đang xảy ra ở đây là một dấu chỉ cho các con. Hàng chục ngàn con cái của Mẹ đang đáp lại cho Mẹ bằng một niềm yêu và tấm lòng nhiệt thành hết sức lớn lao đến nỗi làm cho Trái Tim từ mẫu của Mẹ phải cảm động. Bởi Mẹ nhận được sự đáp trả của con cái nhỏ bé của Mẹ từ khắp nơi, nên Mẹ đang can thiệp để rút ngắn thời gian đại thử thách hết sức đau đớn cho các con.

c             Thời gian sẽ được rút ngắn, vì Mẹ là Đức Mẹ Thương Xót, và mỗi ngày Mẹ đều dâng lên Ngai Tòa Phép Công Thẳng của Thiên Chúa lời cầu nguyện của Mẹ hiệp nhất với lời cầu nguyện của con cái đang đáp lại cho Mẹ bằng tiếng thưa Vâng và tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

d             Mẹ kết hiệp các nỗi âu sầu của Trái Tim Mẹ với tất cả các nỗi đau khổ của những người ngay lành, đang phải kiên trì mang Thánh Giá trong thời buổi đại gian truân này.

e             Các nỗi đau khổ của người nghèo khó và người bị bóc lột, của người nhỏ bé và người bị gạt ra ngoài lề, của người tội lỗi và của người xa lạc, của người đau ốm bệnh hoạn và của người không còn hy vọng, của kẻ bị bỏ rơi và người bị áp bức đều được thâu gom vào khu vườn đau khổ từ mẫu của Mẹ và được dâng lên cho Phép Công Thẳng của Thiên Chúa như một dấu chỉ đền tạ và cầu thay nguyện giúp mãi mãi.

f              Thời gian sẽ được rút ngắn, vì Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ muốn giúp đỡ các con vác Thánh Giá, là các biến cố đớn đau mà các con đang phải trải qua, bằng sự hiện diện của Mẹ.

g             Biết bao lần Mẹ phải can thiệp để càng ngày càng làm chậm lại thời gian bắt đầu cuộc đại thử thách trong thời kỳ thanh tẩy cái nhân loại khốn khổ này nay đang bị các tà thần chiếm hữu và trị vì.

h             Thời gian sẽ được rút ngắn, vì cuộc đại giao tranh đang được tiến hành giữa Thiên Chúa và Kẻ Thù của Người đang hơn bao giờ hết ở vào tầm cỡ thần thánh và đang xảy ra bên trên các con. Trận chiến kinh hoàng này đang xảy ra giữa các Thần Thánh trên Trời và các thần Hỏa Ngục, giữa các Thiên Thần Chúa và ma quỷ, giữa quyền lực Thiên Đàng và quyền lực Hỏa Ngục.

h             Trong trận đại chiến này, Tổng Lãnh Thiên Thần Gáp-ri-en đã được trao một nhiệm vụ đặc biệt, là mặc cho các con sức mạnh của Thiên Chúa; Tổng Lãnh Thiên Thần Ra-pha-en có nhiệm vụ xức dầu chữa lành lên từng thương tích của các con; và Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en có nhiệm vụ lãnh đạo toàn thể các đạo binh Thiên Thần chiến thắng trọn vẹn các binh đoàn Hỏa Ngục.

j              Chính vì thế, Mẹ trao phó các con cho sự che chở quyền thế của các Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thiên Thần hộ thủ của các con, để các con sẽ được hướng dẫn và che chở trong trận giao tranh nay đang được tiến hành giữa Trời và Đất, giữa Thiên Đàng và Hỏa Ngục, giữa Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en và chính Lu-xi-phe là đứa chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện với trọn quyền lực của Phản Kitô.

k             Do đó, các con đang được chuẩn bị cho điều kỳ diệu cả thể sẽ xảy ra, khi cùng với sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, màn sương trời Lòng Thương Xót Chúa sẽ buông xuống thế gian.

 

 

554                     Umacu (Goias, Ba Tây), ngày 07-10-1995

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Kỳ niệm Chiến Thắng Lepanto – Thứ Bảy đầu tháng

Chiến Thắng của Mẹ

a             Mẹ là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Mẹ là Nữ Vương Chiến Thắng. Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh đã trao phó cho Mẹ phận sự chỉ huy trận chiến và đưa con cái Thiên Chúa đến chiến thắng, những người đang chiến đấu chống lại cường binh của những kẻ làm nô lệ cho Satan và các tà thần.

b             “Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và Người Nữ, giữa dòng giống ngươi và dòng giống Người Nữ; Người Nữ sẽ đạp dập đầu ngươi, và ngươi sẽ rình táp gót chân của Bà.” (St 3,15)

c             Mỗi ngày Mẹ xúc tiến cuộc chiến này và đang giành được chiến thắng.

d             – Chiến thắng của Mẹ đang diễn ra trong tâm hồn tất cả con cái của Mẹ, là những người đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và để cho Mẹ dạy dỗ và dìu dắt như con cái thơ nhi. Mẹ mở các tâm hồn này ra cho tình yêu tinh tuyền, và bằng cách đó, Mẹ có thể giành được chiến thắng đối với mọi hình thức ích kỷ, thù hận và bạo lực, và để tỏa ra khắp nơi lòng nhân hậu thơm tho ngọt ngào của Thiên Chúa.

e             – Chiến thắng của Mẹ đang giành được trong các linh hồn những người đang được Mẹ giúp sức chiến đấu chống lại và chiến thắng mọi hình thức tội lỗi. Các linh hồn con cái của Mẹ được ơn nghĩa Chúa soi sáng và có được sức sống của Thiên Chúa, đang cùng với Mẹ cất tiếng hát bài Thánh Ca Magnificat (Ngợi Khen) để chúc tụng vinh quang toàn vẹn cho Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh.

f              – Chiến thắng của Mẹ đang được hoàn tất trong Giáo Hội đang được soi sáng bằng đức tin của Mẹ, được trợ giúp bằng sự hiện diện của Mẹ và được an ủi bằng sự dịu hiền từ mẫu của Mẹ. Mẹ đang nắm tay dìu dắt Giáo Hội trong thời kỳ thanh tẩy này, tiến đến sự huy hoàng rực rỡ nhất mà Giáo Hội sẽ lại được mặc vào, biến Giáo Hội thành ánh sáng chói chang nhất cho tất cả các dân tộc trên mặt đất.

g             – Chiến thắng của Mẹ đang diễn ra mỗi ngày trên cái nhân loại khốn khổ này đang hết sức bệnh hoạn và xa lìa Thiên Chúa, đang muốn xây đắp một nền văn minh mới không có Người. Mẹ đang mở ra những con đường mới cho nhân loại trở về với Thiên Chúa, Người đang chờ đợi nhân loại với tình yêu của một Người Cha. Mẹ đang kêu gọi con cái bé nhỏ của Mẹ trở thành khí cụ cứu rỗi tất cả mọi người, và vì thế, trong thầm lặng và kín đáo, Mẹ mỗi ngày đều chuẩn bị và gieo rắc triều đại Thiên Chúa giữa các con.

h             – Chiến thắng của Mẹ sẽ diễn ra cùng với sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế gian. Bấy giờ, phép lạ Lòng Thương Xót Chúa, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, sẽ đổi mới diện mạo mặt đất và mặt đất sẽ trở thành khu vườn quý giá thơm tho, trong khu vườn ấy, Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh sẽ thỏa lòng vì được phản ánh hình ảnh của Người và nhận lại được ánh vinh quang rực rỡ nhất từ toàn thể vũ trụ tạo vật.

 

 

555               Jauru (Mato Grosso, Ba Tây), ngày 12-10-1995

Lễ Đức Mẹ Aparecida, Thánh Nữ Quan Thầy của Brazil

Mẹ được tôn vinh

a             Hỡi con bé nhỏ của Mẹ ! Một lần nữa con đến nơi đây là nơi Mẹ rất được yêu mến và tôn kính, để con tổ chức những buổi Hội Nguyện phi thường với hàng ngàn thiếu nhi và giới trẻ, thậm chí còn có những người đã đến từ những cộng đoàn xa xôi nhất. Con cũng đã chủ trì 3 ngày Hội Nguyện Linh Thao với các tín hữu là tông đồ trong Phong Trào của Mẹ ở toàn cõi Ba Tây.

b             Ngày hôm nay các con đang long trọng hân hoan cử hành ngày Lễ của Mẹ Thiên Đàng các con, là Thánh Nữ Quan Thầy của quốc gia rộng lớn này. Ở nơi đây, con cũng thấy Mẹ được tôn vinh như thế nào ở khắp nơi.

c             – Mẹ được tôn vinh bằng nhận được sự đáp lại của rất nhiều con cái Mẹ ở khắp nơi, họ là những người đã chấp nhận yêu cầu tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Hiện nay họ đang sống trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và là một dầu êm dịu xức trên mọi thương tích nỗi sầu đau lớn lao của Mẹ.

d             Con xem, họ yêu mến và tôn vinh Mẹ biết nhường nào. Họ đều là những người bé mọn nhất, nghèo nàn nhất, đơn sơ nhất, là những người mà thế gian khinh miệt không thèm biết đến.

o             Ôi ! Con hãy đem đến cho Mẹ ngày càng nhiều hơn nữa những đứa con bé nhỏ này của Mẹ, vì họ là những báu vật quý giá nhất cao trọng nhất đối với Mẹ.

f              – Mẹ được tôn vinh bằng lời cầu nguyện mãnh liệt thiết tha dâng cho Mẹ ở nơi đây trong thời buổi khô khan và đại hoang phí này. Con xem, các buổi Hội Nguyện đã tràn lan ra khắp nơi, nhất là giữa thiếu nhi, giới trẻ và trong các gia đình như thế nào.

g             Có biết bao gia đình đang được cứu khỏi chia rẽ hay đã được tái hợp sau nhiều năm chia tay, là kết quả của việc phổ biết ra thật nhiều các buổi Hội Nguyện gia đình.

h             Đây là các phương tiện mạnh thế mà Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ban cho các con để bảo vệ gia đình Công Giáo tránh khỏi các mối nguy hiểm đang đe dọa gia đình, như là sự bất trung, ly dị, ly thân, lựa chọn các biện pháp tránh thai và những vụ phá thai được các luật lệ dân sự cho phép, nhưng những vụ ấy đang kêu gào đòi phải được trả lẽ trước ánh mắt Thiên Chúa.

f              – Mẹ được tôn vinh, bởi chưng, trong khi ngày càng phổ biến khắp muôn nơi tình trạng hững hờ, xem thường, ơ thờ, lãnh đạm đối với Chúa Giêsu Con của Mẹ đang thực sự hiện diện trong Thánh Thể, thì ở nơi đây, Chúa Giêsu Thánh Thể lại nhận được một sự thành kính bất tận trong tâm tình yêu mến, thờ lạy, tạ ơn và đền tạ.

j              Chúa Giêsu Thánh Thể được long trọng trưng trên Bàn Thờ suốt trọn ngày, và con cái nhỏ bé của Mẹ sấp mình thờ lạy mến yêu trước ngai tòa mà Đấng là Lễ Vật được dâng tiến đang ngự trị, vì phần rỗi của các con.

k             Ở nơi đây, Thánh Tâm Chúa Giêsu hoan hỷ vì vui mừng, khuây khỏa, an ủi và tri ân biết bao !

f              – Mẹ được tôn vinh, bởi trong đất nước này, Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu của Mẹ đã tràn lan khắp nơi, trong khi không có nơi nào khác trên thế giới được như vậy.

m           Mẹ chúc phúc cho tất cả những đứa con này của Mẹ, những người đã đến đây, thậm chí còn có những người ở những nơi xa xôi nhất đến đây tham dự 3 ngày Hội Nguyện liên lỷ. Trong họ, Mẹ được tôn vinh !

n             Ngày hôm nay Mẹ nhắc lại cho con biết rằng đất nước Ba Tây này thuộc về Mẹ, đây là gia sản của Mẹ. Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương của Ba Tây. Mẹ muốn đem hồng ân cứu độ và bình an đến cho đất nước rộng lớn này, là nơi Mẹ rất được yêu mến, cầu khấn và tôn vinh.

o             Vì thế, điều đang xảy ra ở đây đang trở thành một dấu chỉ biểu thị cho con biết rằng : trong thầm lặng và kín đáo, mỗi ngày Mẹ đang tạo ra sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trong vinh thắng vĩ đại nhất của Lòng Thương Xót Chúa trên thế gian.

p             Chẳng bao lâu nữa đất nước này sẽ hoàn toàn được đổi mới nhờ sự can thiệp phi thường mạnh thế của Đấng mà các con cầu khấn như Nữ Vương và Đức Mẹ Thương Xót của các con.

 

 

556      PousoAlegre (Minas Cerais, Ba Tây), ngày 01-11-1995

Lễ Các Thánh

Thiên Đàng hiệp cùng Mặt Đất

a             Hỡi con bé nhỏ của Mẹ ! Con hãy tiếp tục chuyến hành trình phi thường của con và con hãy đáp lại nhiệm vụ mà Mẹ đã trao phó cho con. Con đang thấy ở khắp nơi sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ mà Mẹ đang mang đến cho các tâm hồn và các linh hồn, nay đang gia tăng mạnh mẽ.

b             – Thiên Đàng hiệp cùng mặt đất. Trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đang diễn ra mỗi ngày cho các con cuộc gặp gỡ những người anh chị em của các con đã đến đây trước các con và nay đang vui hưởng hạnh phúc đời đời của các bậc Thánh. Trong ánh sáng của Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh, Họ đang chiêm ngắm chương trình của Mẹ và thấy được sự vinh thắng toàn vẹn của Chúa Kitô, cuối cùng Người sẽ tạo thành Trời mới Đất mới, điều đó làm cho Họ được tăng thêm niềm vui.

c             – Thiên Đàng hiệp cùng mặt đất trong biết bao lời hiệp thông cầu nguyện từ hết thảy con cái của Mẹ bay lên, để Chúa Giêsu sẽ nhanh chóng trở lại trong vinh quang và toàn thể thế gian sẽ được biến đổi thành một khu vườn ân sủng thánh thiện diệu kỳ, là nơi Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh sẽ một lần nữa thỏa lòng vì được phản ánh hình ảnh của Người.

d             – Thiên Đàng hiệp cùng mặt đất khi hình thành một đạo quân duy nhất, có Mẹ là Thủ Lãnh từ Trời, để tiến hành trận đánh có phần quan trọng nhất chống lại Satan và toàn thể các lực lượng ma quỷ để giành lấy chiến thắng vĩ đại nhất của Mẹ.

e             – Thiên Đàng hiệp cùng mặt đất, đang khi các con đang trải qua thời kỳ quyết liệt của cuộc thanh tẩy và đại khốn khó. Vì thế, các Thánh trên Trời đang chiếu dãi ánh sáng vào đời sống của các con, đang đến để trợ giúp các con với sự hỗ trợ quyền thế của mình, đang che chở các con thoát khỏi các cạm bẫy quỷ quyệt của Kẻ Thù Mẹ, đang dìu dắt các con đi theo con đường thánh thiện, trong niềm bồi hồi chờ đợi có một ngày các con được kết hiệp với niềm hạnh phúc đời đời của các Thánh.

f              Chính vì thế, ngày hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy sống trong vui mừng cảm nghiệm mầu nhiệm Các Thánh Thông Công.  Có như thế, các con sẽ nhận được nghị lực và lòng can đảm vượt qua những lúc thử thách, và, từ Thiên Đàng, con đường đớn đau mà tất cả mọi người phải đi băng qua ngưỡng cửa hy vọng sáng láng, sẽ bừng sáng lên cho các con.

g             – Thiên Đàng hiệp nhất với mặt đất trong khu vườn Thiên Đàng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, vì cùng với sự vinh thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, từ trời cao sẽ buông xuống màn sương mai Lòng Thương Xót Chúa sẽ đưa toàn thể thế gian đến một đời sống mới.

 

 

557          Barretos (Thành Phố Maria, Ba Tây), ngày 15-11-1995

Hội Nguyện Linh Thao với các Giám Mục và Linh Mục

thuộc Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu toàn quốc Ba Tây

Hãy chiếu dãi ánh sáng của Mẹ

a             Nỗi âu sầu trong Trái Tim Mẹ đã được các con làm cho nguôi ngoai, và những giọt lệ của Mẹ biến thành một nụ cười khi thấy các con sum họp nơi đây trong một buổi Hội Nguyên liên lỷ và chia sẻ tình huynh đệ, với  các Giám Mục và Linh Mục đã từ khắp nơi trong đất nước Ba Tây đến đây.

b             Mẹ luôn ở cùng các con. Mẹ hiệp cùng và ban sức mạnh cho lời cầu nguyện của các con. Mẹ giúp các con cùng nhau bước đi trên con đường yêu thương lẫn nhau, cho đến khi các con nên một trong tâm hồn và trong linh hồn.

c             Mẹ giành được cho các con Ơn Chúa Thánh Thần là Đấng đang ngự xuống trên buổi Hội Nguyện của các con, như Người đã ngự xuống trong Căn Phòng Tiệc Ly ở Giê-ru-sa-lem. Chúa Thánh Thần là Đấng biến đổi các con, biến đổi tâm hồn các con và ban ơn khôn ngoan cho tâm trí các con, để các con sẽ là một ánh sáng chói chang trên đỉnh núi trong thời buổi tăm tối mịt mùng này.

d             – Các con hãy chiếu dãi ánh sáng của Mẹ trong bóng đêm thăm thẳm đã hoàn toàn phủ kín thế gian. Đây chính là bóng đêm chối bỏ Thiên Chúa; đây chính là bóng đêm các ý thức hệ giả trá, bóng đêm chủ nghĩa duy vật, bóng đêm chủ nghĩa khoái lạc và dâm ô. Các con xem, thế gian đã lại trở nên vô đạo và sống dưới ách nô lệ nặng nề biết chừng nào.

e             Trong đất nước rộng lớn của các con mà Kẻ Thù của Mẹ tận lực giăng bẫy nhưng lại được Mẹ Thiên Đàng các con hết lòng yêu mến che chở, có biết bao giáo phái đang lôi kéo rất nhiều con cái của Mẹ ra khỏi Giáo Hội chân thực, các giáo phái ấy đang ngày càng phổ biến nhiều hơn !

f              – Các con hãy chiếu dãi ánh sáng của Mẹ, bằng việc trung thành và mạnh mẽ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu. Lời Thiên Chúa của Người phải được các con công bố với cùng một sự đơn sơ và trong sáng mà Chúa Giêsu đã loan báo Tin Mừng cho các con. Một khi các con là những thừa tác viên trung thành của Tin Mừng, tức là các con gầy dựng khả năng mạnh nhất để chiến đấu chống lại sự tuyên truyền liên tục cho các giáo phái và mọi hình thức thông linh giao tiếp với thế giới kẻ chết và mê tín dị đoan.

g             – Các con hãy chiếu dãi ánh sáng của Mẹ bằng sự đoàn kết trọn vẹn của Linh Mục các con. Một vết thương sâu do bởi các Giám Mục và Linh Mục là những người không còn hiệp nhất với Đức Giáo gây ra cho Giáo Hội của Mẹ ở Ba Tây phải chịu đựng đau khổ. Họ không đoái hoài và khước từ chấp nhận Huấn Quyền của Ngài, từ đó, những điều lầm lạc được thiên hạ phổ biến, được giảng dạy thường xuyên, và con cái của Mẹ đang sa vào mối hiểm họa xa lìa đức tin chân thật.

h             Các con phải là gương sáng cho tất cả mọi người về sự hiệp nhất mạnh mẽ với Đức Giáo Hoàng. Các con hãy yêu mến Ngài, lắng nghe Ngài, giúp đỡ Ngài đang phải vác Thánh Giá nặng trĩu tiến lên Núi Sọ để hiến tế chính mình.

i              Các con hãy giúp đỡ các Giám Mục bằng lời cầu nguyện, bằng tấm lòng nhiệt thành Linh Mục của các con, và các con hãy là một sự nâng đỡ cho các Ngài trong sứ vụ khó khăn đau đớn của các Ngài. Chớ gì tâm hồn các con mở ra để trao tặng sự trợ giúp cho tất cả  những Linh Mục anh em của các con, nhất là chững người anh em đang không chịu nổi sức nặng của cuộc đại khốn khó mà các con đang sống.

j              Các con đừng phê phán một ai. Các con hãy yêu thương tất cả mọi người bằng nhịp đập của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

g             – Các con hãy chiếu dãi ánh sáng của Mẹ bằng việc phân phát ra chung quanh các con dầu xoa dịu là tấm lòng dịu diền từ mẫu của Mẹ. Các con hãy đi gặp, nhất là những người bé nhỏ, tội lỗi, xa lạc, bị hành hạ, vô số các nạn nhân của mọi sự bất công và của mọi hành động bạo lực, rồi các con hãy đưa họ vào nơi nương náu an toàn trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

l              Có như thế các con mới trở nên tông đồ của công cuộc tái truyền giáo mà Đức Giáo Hoàng của Mẹ hết sức yêu cầu các con, và các con mới trở nên khí cụ quý giá cho sự vinh thắng từ mẫu của Mẹ.

m           Bây giờ Mẹ bày tỏ cho các con lòng biết ơn của Mẹ vì đã nhận được sự đáp trả quảng đại mà các con đáp lại lời yêu cầu của Mẹ tận hiến mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và phổ biến các buổi Hội Nguyện cho các Linh Mục, thiếu nhi, giới trẻ, và nhất là trong các gia đình.

n             Mẹ đã được các con yêu mến, tìm đến trong cầu nguyện, an ủi và tôn vinh biết là bao trong những tháng ngày mà đứa con bé nhỏ này của Mẹ đã phải đi đến khắp nơi trong đất nước rộng lớn này của các con !

o             Một lần nữa, Mẹ khẳng định với các con rằng đất nước Ba Tây thuộc về Mẹ, là gia sản của Mẹ. Nhất là trong những lúc đớn đau đang chờ đợi các con, các con sẽ thấy ánh sáng của trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ vây quanh Giáo Hội của các con và quê cha đất tổ của các con, và các con sẽ cảm thấy sự hiện diện từ mẫu của Mẹ giữa các con một cách phi thường.

p             Các con hãy ra đi từ buổi Hội Nguyện này trong bình an và mừng vui. Mẹ luôn ở cùng các con. Các con hãy chiếu dãi ánh sáng của Mẹ ra khắp nơi để màn sương trời Lòng Thương Xót Chúa sẽ đến với tất cả mọi người, và các con hãy bước đi với niềm tin và hy vọng lớn lao hướng về thời mới đang rất gần.

q             Mẹ chúc phúc cho các con, cùng với những người thân yêu của các con và tất cả những người đã được trao phó cho sứ vụ Linh Mục của các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

 

 

558        Puerto de la Cruz (Tenerife, Tây Ban Nha), ngày 08-12-1995

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Chương trình của Mẹ

a             Hỡi con bé nhỏ của Mẹ ! Ngày hôm nay con đến nơi đây là quần đảo Canary để tiến hành nhiều buổi Hội Nguyện cùng với các Linh Mục và giáo dân trong Phong Trào của Mẹ, và con hớn hở vui mừng cử hành Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngay cả ở nơi đây, con đang thấy Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu phổ biến khắp nơi, và con đang thấy con cái bé nhỏ của Mẹ ở khắp tứ phương thiên hạ đang đáp lại bằng một tiếng thưa Vâng với Mẹ.

b             Hỡi con cái yêu dấu và con cái đã tận hiến cho Mẹ ! Ngày hôm nay các con hãy tin cậy và hết lòng tín thác nhìn vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

c             Mẹ đã chịu thai mà không hề vướng tội nguyên tổ, vì thế mà Mẹ đã có thể thực hiện trong cuộc đời của Mẹ một cách trọn vẹn chương trình của Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh và đáp lại phận sự mà Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh đã trao phó cho Mẹ ngay lúc Mẹ được trở thành Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể.

d             Chương trình của Mẹ là chỉ huy đạo quân con cái Thiên Chúa chiến đấu chống lại và chiến thắng các cạm bẫy của những kẻ đã tự đặt mình làm tôi tớ cho Satan và những kẻ đang tranh đấu để lan truyền triều đại sự dữ, lầm lạc, tội lỗi, hận thù và dâm ô trên thế giới.

e             Chương trình của Mẹ là dẫn đưa tất cả thụ tạo trở về với ánh huy hoàng nguyên thủy, để nhờ đó mà Cha trên Trời được hài lòng vì được phản chiếu hình ảnh của Người trong thụ tạo và nhận lại được ánh vinh quang rực rỡ nhất của Người từ nơi tất cả mọi thụ tạo.

f              Chương trình của Mẹ là dẫn đưa tất cả con cái của Mẹ đi theo con đường trọn vẹn noi gương Chúa Giêsu, để nhờ đó mà Người sẽ lại được sống trong họ và vui mừng chiêm ngưỡng hoa trái dồi dào được sản sinh ra từ ơn cứu chuộc trọng đại của Người.

g             Chương trình của Mẹ là chuẩn bị cho mọi tâm hồn và linh hồn đón nhận Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ sung mãn tuôn đổ chính Người để dẫn đưa thế gian đến ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống lần thứ hai trong lửa và trong tình yêu.

g             Chương trình của Mẹ là vạch ra cho tất cả con cái của Mẹ con đường đức tin và con đường hy vọng, con đường yêu thương và con đường trong trắng, con đường ngay lành và con đường thánh thiện. Vì thế, trong khu vườn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ đang chuẩn bị cho số sót nhỏ bé là những người ngay giữa những cơn sóng gió mãnh liệt bội giáo và lầm lạc, họ vẫn luôn trung thành với Chúa Kitô, với Tin Mừng và với Giáo Hội.

i              Và sẽ cùng với đàn chiên nhỏ bé này được canh giữ trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Thiên Đàng các con, Chúa Giêsu sẽ đem lại triều đại vinh hiển của Người vào thế gian.

 

 

559                  Dongo (Como, Ý), ngày 24-12-1995

Đêm Giáng Sinh

Tình yêu nhân hậu

a             Hỡi các con yêu dấu ! Các con hãy sống với Mẹ trong thầm lặng cầu nguyện những giờ phút tha thiết của đêm vọng này.

b             Các con hãy cùng với bạn đời cực thanh cực sạch của Mẹ là Thánh Cả Giuse và cùng với Mẹ Thiên Đàng của các con bước theo con đường trường đưa Chúng Ta từ Na-da-rét đến Bê-lem. Các con cũng hãy cảm nhận nỗi lao nhọc của cuộc hành trình, tình trạng vất vả đang ảnh hưởng đến Chúng Ta, sự quả quyết dẫn đưa Chúng Ta tiếp bước, lời cầu nguyện đồng hành với từng bước chân, khi hạnh phúc Thiên Đàng ngập đầy lòng Chúng Ta giờ đây được kết hiệp vào mối hiệp thông trọn vẹn với Thánh Tâm Chúa Cha trên Trời đang sắp sửa mở lòng ra trong món quà Con Một của Người.

c             Đoàn lữ hành ồn ào đông đúc không làm phiền Chúng Ta, sự ngã lòng cũng không chi phối được Chúng Ta trước mọi cánh cửa khép chặt đối với lời cầu xin được tá túc của Chúng Ta.

d             Cánh tay trắc ẩn của một mục đồng chỉ cho Chúng Ta đi đến một hang đá nghèo nàn đang mở ra đón nhận điều kỳ diệu uy nghi linh thánh. Con Một của Chúa Cha sắp được sinh ra trong đời sống phàm nhân. Tình Yêu Nhân Hậu sắp ngự xuống thế gian trở thành phàm nhân trong Chúa Con được Mẹ là Đức Mẹ Đồng Trinh của Người sinh ra. Sau một thời gian lâu qua nhiều thế kỷ trông đợi và khẩn khoản nguyện cầu, Đấng Cứu Độ và Cứu Chuộc của các con cuối cùng rồi cũng đến với các con.

e             Đây là Đêm Thánh.

Đây là hừng đông đang mọc lên ngày cứu độ mới của các con.

Đây là ánh sáng tỏa rạng vào bóng tối mịt mùng của toàn thể lịch sử.

f              Người bạn đời Giuse của Mẹ tìm cách làm cho cái hang đá lạnh lẽo được tươm tất hơn và bắt đầu biến đổi một cái máng cỏ nghèo nàn thành một cái nôi.

g             Mẹ chìm lắng trong lời cầu nguyện tha thiết và đi vào trạng thái xuất thần với Cha trên Trời đang vây quanh Mẹ bằng ánh sáng và tình yêu của Người, và Người làm đầy lòng Mẹ bằng phúc lành và sức sống viên mãn của Người, trong khi đó trên Thiên Đàng, với tất cả các đạo binh Thiên Thần sấp rạp mình để thờ lạy. Khi Mẹ thoát ra khỏi cơn xuất thần này, Mẹ mới thấy trong vòng tay Mẹ là Chúa Hài Nhi đã được Mẹ là Đức Mẹ Đồng Trinh của Người sinh ra.

h             Mẹ áp chặt Người vào Trái Tim Mẹ, phủ lên Người những nụ hôn dịu dàng, sưởi ấm Người bằng tình yêu từ mẫu của Mẹ, quấn bọc Người trong những tấm vải lanh sạch sẽ và đặt Người nằm vào Máng Cỏ, giờ đây đã sẵn sàng.

i              Thiên Chúa của Mẹ đang hiện diện hoàn toàn trong Chúa Con của Mẹ. Lòng thương xót của Chúa Cha đã trở nên hiển hiện trong Chúa Hài Nhi sơ sinh đang phát ra những tiếng khóc xót xa của Người.

j              Lòng Thương Xót Chúa đã ban Quả Phúc của Người cho các con : Chúng ta hãy cùng nhau sấp mình thờ lạy Đấng là Tình Yêu Nhân Hậu đã được sinh ra vì chúng ta.

k             – Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào cặp mắt của Người đang mở ra để đem đến cho thế gian ánh sáng sự thật và ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa.

l              – Chúng ta hãy cùng nhau lau sạch các giọt nước mắt của Người đang chảy xuống để đem lại cảm thông cho mọi nỗi đau khổ, để rửa sạch mọi vết nhơ tội lỗi, để làm cho mọi vết thương được lành lặn, để an ủi cho từng con người bị áp bức, để tạo nên màn sương mai đang được chờ đợi buông xuống trên cái sa mạc lạnh lẽo của thế gian.

m           – Chúng ta hãy cùng nhau siết chặt tay Người đang mở ra để đem sự vỗ về của Chúa Cha đến với những nỗi khốn cùng của nhân loại, để đem sự giúp đỡ đến cho người nghèo khổ và bé mọn, nâng đỡ cho người yếu thế, bảo đảm cho người ngã lòng, tha thứ cho người tội lỗi, sức khỏe cho người đau ốm, ơn cứu độ và cứu chuộc cho tất cả mọi người.

n             – Chúng ta hãy cùng nhau sưởi ấm đôi chân của Người sẽ đi theo các nẻo đường bấp bênh và cằn cỗi để tìm kiếm người lạc lối, để tìm lại được kẻ hư mất, để trao hy vọng cho người tuyệt vọng, để đem tự do đến người bị giam cầm và đem Tin Mừng đến cho người nghèo khổ.

o             – Chúng ta hãy cùng nhau hôn kính Thánh Tâm nhỏ bé của Người vừa mới đập nhịp yêu thương dành cho chúng ta.

Đây chính là Thánh Tâm Thiên Chúa.

Đây chính là Thánh Tâm Con Một của Chúa Cha, Đấng đã thành người phàm để đem nhân loại đã được cứu chuộc và cứu độ trở về với Thiên Chúa.

Đây chính là Thánh Tâm đang đập để đổi mới trái tim của mọi tạo vật.

Đây chính là trái tim mới của thế gian.

Đây chính là Tình Yêu Nhân Hậu từ lòng Chúa Cha để đem ơn cứu độ, cứu chuộc và bình an cho toàn thể nhân loại.

p             Các con hãy đón nhận Người với niềm yêu, niềm vui và hạnh phúc bao la. Chớ gì từ nơi trái tim các con tuôn ra bài tụng ca đời đời nhớ ơn Chúa Hài Nhi mà Mẹ ban cho các con một cách đồng trinh, Mẹ đã trở thành Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa cho tất cả mọi người trong Đêm Thánh này.

 

 

560                          Milan (Ý), ngày 31-12-1995

Đêm Giao Thừa

Dấu lạ cả thể của Lòng Thương Xót Chúa

a             Hỡi các con yêu dấu ! Các con hãy dành trọn những giây phút cuối cùng năm nay giờ đây đang sắp kết thúc để ở cùng Mẹ

b             Các con hãy xem, biết bao người đang dành những giờ phút này trong các thú tiêu khiển phung phí và đang chờ đợi năm mới trong bầu khí ngoại đạo thường là một sự vi phạm công khai Thánh Luật của Thiên Chúa !

c             Về phần các con, các con hãy dành những giờ này ở cùng Mẹ trong thầm lặng cầu nguyện, suy niệm lời Mẹ và tin cậy thật nhiều vào Cha trên Trời của các con.

d             Chính Thiên Chúa Quan Phòng đang dọn sẵn cho các con ngày mới và năm mới, từ đó đang sắp đặt nhịp nhàng trong chuỗi thời gian điều mà Chúa Cha đang sắp xếp cho lợi ích của tất cả con cái của Người. Chính Chúa Cha là Đấng đang sắp đặt cho các con thời buổi mới trong hòa bình chứ không trong xung đột, trong tha thứ chứ không trong luận phạt, để phép lạ Lòng Thương Xót Chúa của Người sẽ chiếu tỏa rạng rỡ trên thế gian.

e             Chúng ta hãy cùng nhau nhận biết trong đêm nay các dấu chỉ tình yêu nhân hậu mà Chúa Cha đang ban cho chúng ta.

f              Mẹ là dấu lạ cả thể của Lòng Thương Xót Chúa.

g             – Vì thế, Mẹ đang tỏ mình ra một cách hết sức mạnh mẽ và phi thường qua các cuộc hiện ra của Mẹ, các vô số các ảnh tượng Mẹ khóc và qua các Sứ Điệp Mẹ ban cho tâm hồn đứa con bé nhỏ này của Mẹ, là người được chính Mẹ dìu dắt đi trên khắp nẻo đường thế gian để tìm kiếm người tội lỗi, người đau ốm, người sa ngã, người lầm đường lạc lối, người tuyệt vọng, người đang đầu hàng các mối cám dỗ của tội lỗi xấu xa.

h             – Vì thế, Mẹ mời gọi tất cả mọi người hãy tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, và Mẹ đang mở rộng yêu cầu này của Mẹ cho đến các giới hạn tột cùng trên mặt đất qua Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu của Mẹ. Bằng phương thế đó, Mẹ tặng ban cho các con một chốn nương náu an toàn mà Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh đã dọn sẵn cho các con trong thời buổi đầy bão tố đại khốn khó và thử thách đớn đau này đã đến trong Giáo Hội và toàn thể nhân loại.

i              – Vì thế, Mẹ lặp lại yêu cầu cấp thiết phải trở về với Thiên Chúa, Người đang chờ đợi các con bằng tình yêu của Người Cha trên con đường hoán cải, con đường biến đổi đời sống và tâm hồn. Các con hãy lánh xa khỏi tội lỗi và sự dữ, bạo lực và thù hận, các con hãy lánh xa các giáo phái đang ngày càng gia tăng việc thờ cúng Satan và các ngẫu tượng lạc thú và tiền bạc, kiêu căng ngạo mạn, vui thú và dâm ô.

j              Các con hãy đi theo các nẻo đường mới yêu thương và nhân hậu, hiệp thông và cầu nguyện, thanh sạch và thánh thiện. Bằng cách đó, các con phải trở nên các dấu chỉ Lòng Thương Xót Chúa cho cái nhân loại đã bị những cơn giông bão đau khổ khôn tả quét sạch vào lúc tình trạng đại khốn khó ở vào mức đạt được tuyệt đỉnh.

i              – Chính vì thế mà Mẹ mỗi ngày đều kêu gọi các con hãy đi theo Mẹ. Mẹ là Mẹ của Tình Yêu Công Bằng và Niềm Hy Vọng Thánh. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình và là rạng đông loan báo thời kỳ mới đang chờ đợi các con đang đến gần hơn.

l              Các con hãy nhân rộng ra khắp nơi các buổi Hội Nguyện mà Mẹ đã yêu cầu các con. Nhất là, các con hãy phổ biến các buổi Hội Nguyện trong gia đình mà Mẹ đang đòi hỏi, như là một phương thế để cứu các gia đình Công Giáo khỏi các đại họa đang đe dọa gia đình. Mẹ là Mẹ của Sự Sống. Mẹ là Nữ Vương Gia Đình.

m           Hỡi các Linh Mục là con cái yêu dấu của Mẹ ! Các con hãy đáp lại lời yêu cầu tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, vì Mẹ là người Mẹ hiểu biết và hay thương xót của các con.

n             Phận sự của Mẹ là tẩy rửa các con khỏi mọi tì vết, an ủi các con trong mọi mỗi đau buồn, đem lại niềm tin cho các con trong nỗi thất vọng lớn lao, và đem lại niềm hy vọng mạnh mẽ cho các con trong tình trạng lẻ loi của các con. Mẹ giúp đỡ các con ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, vì Mẹ ao ước tất cả các con đều chỉ luôn thuộc về Chúa Giêsu Con của Mẹ.

o             Nhất là đối với các con, là Linh Mục con cái của Mẹ, ngày nay Mẹ là dấu lạ cả thể của Lòng Thương Xót Chúa.

p             Đang khi năm nay đang sắp kết thúc, Mẹ chúc lành cho tất cả các con, nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

back to top
Filters