2_Ki-tô Hữu và Gia đình

Filters
20
Items
of
5
Tác phẩm: Cẩm Nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô - MỤC VỤ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Thánh Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Thiên Chúa không chỉ là Một, nhưng còn là Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Thứ sáu, ngày 08 tháng một năm 2021
Có người nghĩ rằng: Theo đạo là phải từ bỏ việc cúng giỗ ông bà tổ tiên, là thái độ bất hiếu đối với cha mẹ ông bà, những người đã có công sinh thành dưỡng dục nên mình.
Thứ sáu, ngày 08 tháng một năm 2021
Thánh Kinh là bộ sách ghi Lời của Thiên Chúa nói với loài người. Khi đọc Thánh kinh, chúng ta sẽ hiểu được tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người qua Cựu ước và Tân ước .
Có người nêu thắc mắc về việc thờ ảnh tượng như sau: “Điều răn Thứ Nhất trong 10 điều răn cấm người ta tạc vẽ các ảnh tượng của Đức Chúa để thờ (x Xh 19,4-5), và Đức Chúa đã phạt thật nặng tội thờ bệ vàng của dân Do thái (x Xh 32,19-20).
back to top
Filters