News Filters

DÂNG MẸ (DEDICATING MARY) _ Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

12 Tháng Mười 2020

DÂNG  MẸ

*******

Đau khổ làm sao nói nên lời

Nước mắt tuôn rơi ... hồn rã rời ...

Nhìn lên Hiền Mẫu: lòng thành kính

Hiệp dâng cùng Mẹ: lòng thảnh thơi

*******

Gia Lào,  31 - 05 – 1982

    Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

DEDICATING MARY

*******

Suffering how to speak any word

Tears poured ... Soul fells exhausted

Looking sincerely up at good Mother: no word

Together consecrated with Mary: relaxed heart.

*******

Gia Lao, May 31 – 1982

   Joseph Mary Tâm Kiên, XV. 

back to top
Filters