News Filters

NỤ HÔN 2 (KISS 2) _ Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

12 Tháng Mười 2020

 

NỤ  HÔN 2

***

Bình an hôn xuống hồn ngọt ngào

“Tình Yêu” như đẩy hồn lên cao

Hồn con nhẹ gót vào Tim Chúa

Tựa hồn vào Chúa vui xiết bao !

***

Tĩnh  tâm, 1998

     Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

KISS 2

***

Peacefully kiss down, my soul fell sweet in heart

"Love" is like pushing the soul up high

My soul lightly heeled on God’s Heart

How happy mine is to lean on God!

***

Retreat, 1998

    Joseph Maria Tam Kien, XV.

back to top
Filters