News Filters

GẶP CHÚA 1 (SEEING THE LORD 1)_ Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

Chủ nhật, ngày 11 tháng mười năm 2020

GẶP  CHÚA  1

*****

Ngày ấy gặp Chúa: con “nhức đầu”

Thời gian tình Chúa cứ “liễm sâu”

Trong tim, trong óc, trong mạch máu

Làm con ngây ngất trong tình đầu.

*****

   Tuần  Thánh  1982

        Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

SEEING THE LORD 1

*****

That day I saw the Lord:  I "got a headache"

The times of God's love are "deeply entering"

In the heart, in the brain, in the blood vessels

Lord Jesus makes me ecstatic in my first love.

*****

Holy Week 1982

   Joseph Maria Tam Kien, XV.

back to top
Filters