News Filters

NỤ HÔN 1 (KISS 1) _ Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

Thứ hai, ngày 12 tháng mười năm 2020

 

NỤ  HÔN 1

*******

Nụ hôn Chúa làm sao con quên được

Dìu hồn con vào cảnh vực thần linh

Biến đời con kết thân tình thập giá

Và chan hoà trong ánh sáng phục sinh

*******

Gia Lào, 1981

    Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

KISS 1

*******

God’s kiss how can I forget alteration

Bring my soul into the spirit realm

Turn my life to hobnob with the cross

And mine is in harmony with the light of resurrection.

*******

Gia Lao, 1981

Joseph Maria Tam Kien, XV.

back to top
Filters