News Filters

“MẸ MỜI GỌI CÁC CON NGHIÊM TÚC TIẾP NHẬN CÁC SỨ ĐIỆP”

Thứ bảy, ngày 02 tháng mười năm 2021

“MẸ MỜI GỌI CÁC CON NGHIÊM TÚC TIẾP NHẬN CÁC SỨ ĐIỆP”

Ngày 11-09-2021

“Quý bằng hữu trong Chúa Kitô thân mến ! Một lần nữa tôi muốn chào mừng các bạn tận đáy lòng mình trong buổi hiệp thông cầu nguyện hôm nay.

Hôm nay, như mọi ngày khác, sau khi gặp gỡ Đức Mẹ, tôi muốn chia sẻ với các bạn điều quan trọng nhất của buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Đức Mẹ rất hạnh phúc và tràn đầy niềm vui đến giữa chúng ta và chào chúng ta với lời chào từ mẫu : “Ngợi khen Chúa Giêsu, các con yêu dấu của Mẹ.”

Sau đó, Đức Mẹ giang tay ra cho tất cả các bạn và Mẹ cầu nguyện cho tất cả các bạn. Đức Mẹ đặc biệt cầu nguyện trên tất cả các bạn đang hiện diện tại nơi đây đang lâm bệnh và trên tất cả các vị Linh Mục. Sau đó, Mẹ gửi đến chúng ta những lời như sau :

Các con thân yêu ! Hôm nay, Mẹ mời gọi các con nghiêm túc tiếp nhận các Sứ Điệp mà Mẹ đang ban cho các con. Mẹ ở bên các con, và hỡi các con thân yêu, Mẹ mong muốn mỗi người các con còn được gần gũi với trái tim Mẹ hơn nữa.

Vì thế, hỡi các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện và tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa trong đời sống của các con.

Mẹ mong muốn mỗi người các con tìm thấy được con đường thánh thiện và tấn tới trên con đường này.

Các con thân yêu, Mẹ cảm ơn các con vì hôm nay nữa đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”

Sau đó, Đức Mẹ ban cho chúng ta chúc lành từ mẫu của Mẹ và làm phép tất cả các vật đạo mà các bạn đem đến để xin làm phép. Tiếp theo, tôi tiến cử tất cả các bạn, các ý chỉ, các điều cần thiết, tất cả các lời cầu nguyện của các bạn và tất cả các điều đã gửi đến cho tôi theo bất kỳ hình thức nào, qua điện thư hoặc qua hình thức khác, tôi đã dâng mọi thứ cho Đức Mẹ để Mẹ cầu thay nguyện giúp cho tất cả chúng ta trước Con của Mẹ.

Sau đó Đức Mẹ tiếp tục cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình trên thế giới, và trong khi cầu nguyện, Đức Mẹ về Trời với lời chào : “Hãy đi trong bình an, hỡi các con yêu dấu của Mẹ.” Mẹ về Trời trong dấu Thánh Giá sáng láng.

Thưa các bạn thân mến ! Đó là điều quan trọng của buổi gặp gỡ Đức Mẹ tối hôm nay. Sau đó chúng ta hãy đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ, và chúng ta hãy trở thành người đồng kiến tạo một thế giới tốt lành hơng và tươi đẹp hơn.

Nguồn : RADIO MARIA

(Jn.PVB.TTrg biên dịch theo Mysticpost.com)

 

 

back to top
Filters