MỤC ĐÍCH (Purpose) CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

25 Tháng Chín 2020

MỤC ĐÍCH (Purpose)

CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KI-TÔ

       Mục đích của Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô là tôn vinh Thiên Chúa Cha và phục vụ Nước Thiên Chúa (x. Giáo Luật  573 § 1).

I.- TÔN VINH THIÊN CHÚA CHA (x. Mt 6,9)

     Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha khi Anh Em hằng làm những điều đẹp ý Người (x. Ga 17,4 ; 8,29).

1.- Toàn hiến cho Chúa Cha: Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha qua việc Anh Em sống mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Ki-tô và cùng Mẹ Maria trong Thần Khí noi gương Đức Ki-tô toàn hiến cho Chúa Cha. Anh Em hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa (x. Rm 12, 1).

2.- Sống triệt để Thánh Ý Chúa: Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô tôn vinh Chúa Cha khi Anh Em hằng làm những điều đẹp ý Người (x. Ga 17,4 ; 8,29) qua việc đóng đinh tính xác thịt của Anh Em vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê (x. Gl 5,24); Anh Em ở lại trong Chúa Ki-tô và Chúa Ki-tô ở lại trong Anh Em (x. Ga 15,5) để Anh Em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Đức Ki-tô để Chúa Cha được tôn vinh (x. Ga 15,8 ). Anh Em xin Chúa thực hiện nơi Anh Em điều đẹp lòng Người nhờ Đức Giê-su Ki-tô, và ban cho Anh Em có sức thi hành Thánh Ý Chúa (x. Dt 13,21).

II.- PHỤC VỤ NƯỚC THIÊN CHÚA (x. Mt 6,10)

       Tu sĩ Sức Sống Chúa Ki-tô trong quyền lực Chúa Thánh Thần tiếp tục sứ vụ tình yêu và phục vụ của Chúa Giê-su tại Á Châu (x. Giáo Hội tại Á Châu số 17) qua việc Phúc Âm hoá và thăng tiến con người.

1.- Phúc Âm Hoá

1.1.- Giảng dạy về cầu nguyện và chiêm niệm: tất cả các Ki-tô hữu cần một tu đức truyền giáo thực sự gồm có cầu nguyện và chiêm niệm. Việc công bình, bác ái và thương xót phải gắn bó với đời sống cầu nguyện và chiêm niệm đích thực, và thật vậy, chính cũng một tu đức này là nguồn suối của mọi công trình rao giảng Tin Mừng của chúng ta (x. Giáo Hội tại Á Châu số 23).

1.2.- Giảng cho anh chị em giáo dân: Anh Em giảng cho giáo dân qua việc giúp tĩnh tâm (giúp linh thao) dành cho anh chị em giáo dân, và thành lập các cộng đoàn cầu nguyện. Anh Em luôn ý thức rằng chỉ khi anh chị em giáo dân được giúp đỡ thực sự gặp gỡ Chúa, họ sẽ dấn thân quyết liệt hơn giữa trần thế và từ trong trần thế để làm cho sức mạnh của Phúc Âm thấm nhập vào thế giới (x. Giáo Luật  713 § 2).

1.3.- Giảng cho dân ngoại (truyền giáo): Anh Em giảng cho dân ngoại qua việc lãnh nhận công cuộc truyền giáo, rao giảng Phúc Âm và thiết lập Giáo Hội nơi các dân tộc hay những nhóm người mà Giáo Hội còn chưa bén rễ, để những người chưa tin Chúa Ki-tô được tái sinh do lời Thiên Chúa nhờ phép rửa mà gia nhập Giáo Hội (x. Sắc lệnh về Truyền giáo số 6).  Việc truyền giáo là hành động chiêm niệm và là sự chiêm niệm hoạt động (x. Giáo Hội tại Á Châu số 23).

2.- Thăng tiến con người

2.1.- Những việc từ thiện tinh thần và thể xác: Anh Em tham gia nhiệm vụ mục vụ của Giáo Hội bằng những việc từ thiện tinh thần và thể xác, và phục vụ loài người bằng rất nhiều cách (x. GL 676).

2.2.- Những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển các dân tộc: Anh Em theo đuổi đức ái hoàn hảo trong việc phục vụ nước Thiên Chúa bằng những công cuộc nhằm phục vụ người nghèo, phát triển văn hoá và tinh thần của các dân tộc  không những còn hợp thời, mà nếu được cập nhật hoá cách thoả đáng, lại thường tỏ ra là những nơi ưu việt để Phúc Âm hoá, để làm chứng và để thăng tiến con người cách đích thực (x. Tu sĩ và việc thăng tiến con người số 6).

Tu viện Philip Phan Văn Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

Hội Dòng Sức Sống Chúa Kitô

 

 

back to top
Filters