News Filters

TIN YÊU MẸ MARIA (TO BELIEVE LOVINGLY IN MARY) - Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

Thứ hai, ngày 12 tháng mười năm 2020

TIN YÊU MẸ MARIA

****

Mẹ ơi ! tình Mẹ thật dịu êm.

Dìu dẫn con đi trên cát mềm,

Hay trên đá sỏi chân tê buốt.

Con đi có Mẹ : mạnh mẽ thêm.

****

Đau khổ phủ vây con tứ bề,

Tình đời, tình người  : thấy chán chê !

Mẹ che chở con qua sóng gió

Qua những cơn lốc : “đời chán ghê”

****

Mẹ giữ tim con cháy lửa hồng,

Yêu Chúa yêu người vững cậy trông,

Dù cho sóng gió đời đen bạc.

Tha thứ yêu thương với tim hồng.

****

Sài gòn, 15.07.2014

  Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

BELIEVE LOVINGLY IN MARY

****

Mommy ! Mother's love is so sweet.

You lead me by the hand on soft sand,

Or on cobble-stone, I fell frostbite on feet.

Going with Mother: I am stronger.

****

Suffering encompassed me about,

Love life, human love: it is boring!

Mary protects me through the raging waves,

Through the whirlwinds: "life is boring"

****

Mom keeps my heart has always loved,

To love God and my neighbor with a hoping heart,

Even though this life is but transitory.

Forgive and love with a loved heart.

****

Saigon, 15.07.2014

   Joseph Mary Tâm Kiên, XV. 

 

back to top
Filters