News Filters

TRO BỤI VÀ CAO SANG (ASH AND HIGH RANK) _ Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

Thứ hai, ngày 12 tháng mười năm 2020

TRO  BỤI  VÀ  CAO SANG

****

Cứ ngỡ là mình sống tuyệt vời,

Tối tăm mới thấy hồn rã rời.

Bao nhiêu quyết tâm : đi đâu mất,

Chỉ còn cay đắng với lệ rơi.

****

Tro bụi là thân phận của con,

Hư vô là áo con vẫn choàng,

Ảo tưởng về mình : con nào biết,

Bao nhiêu mơ ước như vỡ toang.

****

Con nghèo nàn, nhưng Chúa giàu sang.

Ôi ! Đấng vì con nên nghèo khó,

Để con thực sự nên cao sang.

Tự do muôn vàn trong ánh sáng. (x. Ga 8,36)

****

Sài  gòn , 2003

    Giuse Maria Tâm Kiên, XV.

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV

 

ASH AND HIGH RANK

****

I thought I lived wonderful,

I fell the soul exhausted in dark night of soul.

How much determination: where to go,

Only bitter with tears in body and soul.

****

Ashes are my identity,

Nothingness is still my overcoat,

Delusion about myself: I know nothing,

How many dreams are broken in entirely.

****

I am poor, but God is wealthy.

Oh ! The One becomes poverty for me,

So I really should be wealthy,

The Son sets me free in His grace.  (cf. Jn 8:36)

****

Saigon, 2003

   Joseph Mary Tâm Kiên, XV. 

 

 

back to top
Filters