TU LUYỆN XV VỀ TÔNG ĐỒ

Filters
20
Items
of
87
: “Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài mà được cứu độ” (Ga 3,17).
Những hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Mt 5,4 : Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp..
Những hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 04 tháng 09 năm 2022
Vũ trụ vật chất tự hiện hữu và hằng có: Mọi thực tại đang hiện hữu trong thiên nhiên đều là vật chất và đều do vật chất mà phát sinh. Vũ trụ vật chất ta đang sống đây đã tự hiện hữu, vẫn có từ đời đời và sẽ còn tồn tại mãi mãi, chứ không do thần thánh nào sáng tạo ra cả.
Những hình ảnh việc Bác Ái của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô ngày 18 tháng 09 năm 2022
Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 09 Tháng 01 Năm 2022
Những Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 09 Tháng 10 Năm 2022 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Ki-tô
Thánh Phê-rô dạy : “Anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. (2 Pr 3,8).
Hình ảnh Việc Bác Ái ngày 25 tháng 09 năm 2022 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 13 Tháng 02 Năm 2022
Hình ảnh Việc Bác Ái ngày 06 tháng 11 năm 2022 của Cộng Đồng Sức Sống Chúa Kitô
Thứ ba, ngày 23 tháng mười một năm 2021
Đavít Thắng Gôliát, Nhưng Không Thắng Được Mắt Mình Trước Sắc Đẹp Của Bêtsêba (2Sm 11,1-5)
Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 13 Tháng 03 Năm 2022
Hình Ảnh Tĩnh Tâm Tháng, Ngày 14 Tháng 44 Năm 2021
Thứ hai, ngày 15 tháng mười một năm 2021
Sắc Lệnh Về Hoạt Động Truyền Giáo Của Giáo Hội Có Một Lịch Sử Dài. Trong Giai Đoạn Chuẩn Bị Công Đồng Đã Có 7 Bản Thảo Liên Tiếp, Nhưng Ít Được Chấp Nhận. Vì Thế, Ủy Ban Công Đồng Đặc Trách Vấn Đề Truyền Giáo Đã Soạn Thảo Một Lược Đồ Mới Với Nội Dung Rộng Rãi Và Rõ Ràng Hơn.
Một số người nại vào khoa học để phủ nhận tôn giáo: Theo họ: “Tôn giáo bắt nguồn từ sự dốt nát của con người. Ngày xưa, vì thiếu hiểu biết, nên con người cảm thấy nhỏ bé tầm thường. Họ luôn cảm thấy sợ hãi trước những hiện tượng trong thiên nhiên như sấm chớp, bão táp, cháy rừng, động đất... và coi chúng như các thần minh quyền năng, mà muốn được yên thân, người ta phải thờ phượng, lễ bái, cúng kiến…
“Thiên Chúa là Tình Yêu : Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Ga 4,16).
Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi (Mt 5,13).
Hình ảnh Việc Bác Ái ngày 17 tháng 07 năm 2022
back to top
Filters