News Filters

5 TỘI BÁNG BỔ TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ MARIA

Thứ bảy, ngày 02 tháng mười năm 2021

5 TỘI BÁNG BỔ TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ MARIA

Ngày 26-05-2021

5 Tội xúc phạm là :

Những lời phỉ báng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Những lời phỉ báng sự Trọn Đời Đồng Trinh của Đức Mẹ.

Những lời phỉ báng Thiên Chức Làm Mẹ của Đức Mẹ và từ chối công nhận Đức Mẹ là Mẹ của Nhân Loại.

Những lời phỉ báng của những người tìm cách làm cho con cái của Đức Mẹ xa lánh Mẹ.

Tội lỗi của những người xúc phạm Đức Mẹ khi xúc phạm đến các ảnh tượng linh thánh của Mẹ.

Thông Điệp Fatima và sự Đền Tạ trong 5 ngày Thứ Bảy đầu tháng

Sốt sắng lần hạt Mân Côi mỗi ngày.

Đọc kinh cầu nguyện và làm các việc hy sinh cho các tội nhân được ơn hoán cải.

Phạm tội, phạm thánh và oán hận Thiên Chúa là những điều xúc phạm đến Người rất nhiều.

Các trẻ Mục Đồng được ban cho Thị kiến về Hỏa Ngục

Thiên Chúa muốn truyền bá lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria.

Chén Thánh và Mình Thánh Chúa bay lơ lửng giữa không trung, với máu rơi từ Mình Thánh vào Chén Thánh.

Đức Mẹ cầm Áo Đức Bà Nâu trong tay.

Dâng hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria.

Lời kêu gọi Rước Lễ Đền Tạ trong 5 ngày Thứ Bảy đầu tháng vì những tội báng bổ Đức Trinh Nữ Maria.

Sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, luôn là phần thiết yếu của Đức Tin Công Giáo. Đó là nỗ lực chưa từng có trên Thiên Đàng trong thời buổi hiện tại nhằm hướng thế giới đến với Bí Tích Thánh Thể, Kinh Mân Côi và đền tội cho các tội nhân. Đó là một hành động cao trọng của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để cho chúng ta thấy con đường hòa bình của thế giới và ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria đã được hứa như là một biện pháp để cứu các tội nhân khỏi lửa Hỏa Ngục. Mặt khác, việc Tôn Sùng này sẽ che chở cho đàn con cái của Đức Mẹ Maria, dạy bảo và làm cho con cái của Đức Mẹ bén rễ sâu vào Đức Tin Công Giáo, đạo đức và thánh thiện, và gìn giữ chúng khỏi mọi hình thức tấn công của ma quỷ bao gồm ảo tưởng, mất đức tin, bội giáo, theo đuổi các dấu lạ giả trá… Đức Maria là một người Mẹ, và là Đức Nữ Trung Gian mọi ân sủng, chia sẻ công cuộc cứu chuộc chúng ta của Con Mẹ, luôn tìm kiếm các lợi ích tốt nhất cho đàn con cái của Mẹ.

Trong những lần hiện ra sau này với Chị Lucia vào năm 1925, Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã ban cho Nữ Tu Lucia những chi tiết bao gồm việc sùng kính trong 5 ngày Chúa Nhật đầu tháng. Những điều này là để đền tạ cho 5 loại tội lỗi xúc phạm và báng bổ Đức Mẹ cần phải đền tạ như đã được tiết lộ cho Chị Lucia.

5 Điều xúc phạm là :

Những lời phỉ báng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Những lời phỉ báng sự Trọn Đời Đồng Trinh của Đức Mẹ.

Những lời phỉ báng Thiên Chức Làm Mẹ của Đức Mẹ và từ chối công nhận Đức Mẹ là Mẹ của Nhân Loại.

Những lời phỉ báng của những người tìm cách làm cho con cái của Đức Mẹ xa lánh Mẹ.

Tội lỗi của những người xúc phạm Đức Mẹ khi xúc phạm đến các ảnh tượng linh thánh của Mẹ.

Đức Trinh Nữ đã hiện ra với Sơ Lucia, được một đám mây sáng láng nâng Mẹ, bên cạnh Đức Mẹ là Chúa Giêsu Hài Đồng. Đức Trinh Nữ đặt tay lên vai Sơ Lucia, lúc đó, Đức Mẹ đã cho Sơ Lucia thấy ở phía tay kia của Đức Mẹ cầm một Trái Tim có gai nhọn vây quanh.

Đồng thời, Chúa Giêsu phán :

“Con hãy xót thương Trái Tim của Mẹ Chí Thánh của con, bị gai nhọn quấn chung quanh, do con người vô ơn đâm vào trong mọi lúc, và chẳng có ai gỡ ra bằng việc làm đền tạ.”

Sau đó, Đức Trinh Nữ nói :

“Này con gái của Mẹ, hãy coi đây Trái Tim Mẹ bị gai nhọn quấn quanh mà loài người tệ bạc đâm thủng trong mọi lúc bằng những tội phỉ báng và vô ơn. Ít nhất con hãy cố gắng an ủi Mẹ và nhân danh Mẹ mà công bố rằng Mẹ hứa trợ giúp trong giờ lâm tử bằng những ơn thánh cần thiết để được cứu rỗi cho tất cả những ai liên tục trong 5 ngày Thứ Bảy đầu tháng đi Xưng Tội và Rước Lễ, lần hạt Mân Côi và cùng với Mẹ suy niệm các Mầu Nhiệm Mân Côi trong 15 phút với ý chỉ đền tạ.” (Việc xưng tội có thể làm sớm hơn nếu không thể làm vào ngày Thứ Bảy.)

Stephen Ryan

(Jn. M. Vũ Sơn Bảo dịch theo Myesticpost.com)

 

back to top
Filters