5_ Những Hình Ảnh việc Hiệp Thông của Hội Dòng SSCK

Filters
20
Items
of
2

Những Hình ảnh Nữ tu Maria Bùi Thị K.im C.ương, XV.S. về dự Lễ A.n T.áng Bà Nội ngày 21 / 11 / 2020

11 Tháng Mười Một 2020
Nữ tu Maria Bùi Thị K.im C.ương, XV.S. về dự Lễ A.n T.áng Bà Nội ngày 21 / 11 / 2020

Những Hình ảnh Thầy Trung và các Bạn học tiếng Quảng Đông mừng Sinh Nhật Cô Giáo Ngọc Tuyết ngày 12 /11 / 2020

12 Tháng Mười Một 2020
Thầy Trung và các Bạn học tiếng Quảng Đông mừng Sinh Nhật Cô Giáo Ngọc Tuyết .
back to top
Filters