5_ Những Hình Ảnh việc Hiệp Thông của Hội Dòng SSCK

Filters
20
Items
of
8
Nữ tu Maria Bùi Thị K.im C.ương, XV.S. về dự Lễ A.n T.áng Bà Nội ngày 21 / 11 / 2020
Thầy Trung và các Bạn học tiếng Quảng Đông mừng Sinh Nhật Cô Giáo Ngọc Tuyết .
Tu sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV. và Tu sĩ Phao-lô Nguyễn Mặc Châu, XV. dự Lễ Kỷ Niệm 133 Lập Dòng Scalabini, 15 Năm Dòng Hiện Diện Tại Việt Nam, mừng Tân Linh mục Giuse Trương Văn Khoa, CS
Những hình ảnh Tiệc Mừng Mãn Khoá Lớp Dự Tòng và Hôn Nhân của Giáo Xứ Chí Hòa, Khoá I năm 2020 ngày 08 tháng 12 năm 2020
Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh về Gia Lào và Nghi thức Tẩn Liệm cho Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh, XV.S.
Những Hình Ảnh Thánh Lễ An T.áng Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh 21 Tháng 03 Năm 2021
Những Hình Ảnh Phần 1: Thánh Lễ Tiễn Đưa Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh Về Nhà Cha Trên Trời
Những Hình Ảnh Phần 2: Thánh Lễ Tiễn Đưa Nữ tu Tê-rê-xa Lê Thị Trinh Về Nhà Cha Trên Trời
back to top
Filters