News Filters

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH ỨNG SINH HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ (Vietnamese and English)

Thứ sáu, ngày 25 tháng chín năm 2020

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH

ỨNG SINH HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

I.- ĐIỀU KIỆN

1. Trình độ văn hoá và tuổi : Bạn đã học xong lớp 12 và có bằng tú tài, tuổi từ 18 tuổi đến 25 tuổi.

2. Hồ sơ khám sức khoẻ : Hồ sơ khám sức khoẻ không có các bệnh về Siêu vi B, Phổi, Tim, Bao Tử

3. Thư chấp thuận : Thư chấp thuận của Cha mẹ, hoặc  người thân nếu cha mẹ qua đời.

4. Thư giới thiệu : Thư giới thiệu của Linh mục chánh xứ, hoặc Linh mục quản nhiệm xứ.

5. Hồ sơ về Giáo Hội : Giấy chứng nhận Rửa tội và Thêm sức của bạn, và giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ của bạn.

 II.- LIÊN LẠC VỀ ƠN GỌI

Tu Sĩ Giuse Maria Trương Văn Trung, XV.

Số 171, đường Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình, TP. HCM .

Điện thoại: 028.2215.0115 và 0909.915.818 

** Email: thanhtamxv@gmail.com

Website: http://www.sucsongchuakito.net

 III.- CHÂM NGÔN CỦA HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

Chúa Ki-tô Tử Nạn và Phục Sinh là Đấng

được tìm kiếm và yêu mến trên hết mọi sự

với tất cả thần trí, linh hồn và thân xác của chúng ta.

IV.- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

    1. Thỉnh Sinh : 1 năm đến 3 năm.

    2. Nhà Tập :     15 tháng.

    3. Học Viện:   

* Giáo Sĩ : 2 năm Triết Học, và  4 năm Thần Học.

         * Tu Huynh : 3 năm Thần Học Tu Sĩ.

 

 

Tu Sĩ Giuse-Maria Trương Văn Trung, XV.

Người Sáng Lập

HỘI DÒNG SỨC SỐNG CHÚA KITÔ

 

XVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXV 

 

CONDITIONS FOR CANDIDATES OF THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST

I.- CONDITIONS

1. Education: Highschool or higher. Age: 18-25 years.

2. Medical reports on: Hepatitis B, Lungs, Heart, Stomach.

3. Letter of Approval: from parents or sponsor(s) in case that parents have gone.

4. Letter of Introduction: from pastor or parochial vicar.

5. Church papers: official certificate(s) for baptism and

               confirmation, and parents’ marriage certificate.

II.- THE PRECEPT OF THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST

        The Risen Christ was The One

Who is sought after and loved before all else

      by all of our spirit, soul, and body. 

III.- CONTACT  VOCATIONS 

Friar Joseph-Mary Trương Văn Trung, XV.

THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST

171, Chan Hung street,  ward 7, Tan Binh district, HCM city.

Tel: 090.9915.818

Email: thanhtamxv@gmail.com

Website: http://www.sucsongchuakito.net

IV.- FORMATION

1. Postulant:  1 year - 3 years.

2. Novitiate:  15 months.

3. Scholastic period:    

3.1. For priesthood: 2 years of philosophy,

                               and 4 years of theology.

3.2. For brotherhood: 3 years of Theology for Brothers.

 

Friar Joseph-Mary Truong Van Trung, XV.

The Founder of

THE CONGREGATION OF THE VITALITY OF CHRIST

 

 

back to top
Filters