01_MẸ TRONG ĐỜI TÔI

Filters
20
Items
of
7
“Chúc tụng Thiên-Chúa, Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta,… Người đã kén chọn ta trong Ngài từ trước tạo dựng vũ-trụ để ta nên thánh và tinh sạch trước nhan Người bởi lòng yêu mến…” (Ep 1.4).
Tất cả mọi đời sống đều mạnh mẽ hướng đến phát triển và nảy nở: Luật của con trẻ là phải đạt đến tuổi thành nhân.
Bí-Tích là phương-thế thần diệu để thánh hóa, song cũng là phương tiện thông thường nhờ đó Thiên Chúa đem nhân loại đến sự thánh thiện. Bí tích là nguồn suối chính của sự sống, và đã được ngôn sứ I-sa-ia báo trước: “Các người sẽ múc nước trong hoan lạc nơi nguồn suối Đấng Cứu độ” (Is 12.3): nguồn suối đó từ núi Sọ, từ thương tích của Chúa Kitô chảy ra. Mọi sự sống đều từ Máu và Nước từ Trái tim của Ngài vọt ra.
Đời sống ta có thể lớn rất nhanh nhờ lập công nghiệp. Nơi ta, ơn sủng Thiên Chúa là căn nguyên sự tăng trưởng.
Chúa Giêsu nói với phụ nữ xứ Sa-ma-ri: “Giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.” (Ga 4.23).
Cám dỗ là một việc chung cho mọi người. Đây là một luật bí mật mà không ai trong chúng ta mong thoát được. Còn phải nói chắc rằng các linh hồn được kêu gọi nên hoàn thiện, bị cám dỗ dữ dội hơn: vì được Thiên Chúa yêu hơn, họ càng chọc cơn ghen tức gay gắt hơn của kẻ thù nhân loại.
“Thiên Chúa đã kén chọn ta trong Đức Kitô, ngay từ trước tạo thiên lập địa, để ta nên thánh và vô phương trách cứ trước mặt Người. Bởi lòng yêu mến, và chiếu theo nhã ý của Thánh chỉ Người, Người đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để ngợi khen vinh quang của ân sủng Người” (Ep. 1.4-6).
back to top
Filters