02_MẠC KHẢI VỀ THÁNH THỂ

Filters
20
Items
of
7
“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không tỳ ố và không tàn lụi.
Thánh Phaolô đã lên thật, đã thấy thật, song không kể lại được, không biết lấy ngôn ngữ nào mà tả lại những gì ông đã được thấy trên đó, vì loài người chúng ta chỉ có thể mô tả lại một việc gì hay một điều nào là nhờ những gì mình đã kinh nghiệm rồi, mắt đã thấy tai đã nghe rồi, thế mà đây lại là những : “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới” (1 Cr 2.9), thì làm gì có ngôn ngữ mà tả được !
Ai lãnh nhận Bánh Giêsu và Lời Người thì không phải đói khát, thiếu thốn nhưng được no thỏa, được có ngay hiện thời trên trần gian sự sống của chính Thiên Chúa nơi mình, và ngày sau sẽ được sống lại toàn vẹn xác hồn trong Cõi Trời mới Đất mới, là Thiên Đàng hạnh phúc bất diệt.
Giáo Phụ Théodorê Môpxuê : “Chúa Kitô, bởi phục sinh và lên trời đã thi hành thánh vụ tư tế trên cung thánh thiên giới” (Homél. Cat. 12.3 – In Heb. 7.3), đó là “một hiến tế trong nơi trường sinh” (16.15.15), Người là thừa tác viên, là Thượng tế thiên giới “đang cử hành phụng tự ở đó để kéo chúng ta đến cùng Thiên Chúa như đã hứa” (15.16 – xem In Joan.2. 79 – xem Hom. Cat. XII.4 – In Heb. 6.20 – 7.3).
Chúng ta thường quen miệng nói: “Chúa lập phép Thánh Thể để ta được chịu Mình Máu Thánh Chúa làm của nuôi linh hồn !” Qua câu nói đó, chúng ta nghĩ đó là Chúa làm một phép lạ cho bánh rượu hóa thành Mình Máu Chúa: Mà làm phép lạ là một chuyện quá dễ đối với Chúa là Đấng quyền phép vô biên !
• Thắc mắc : Làm sao Chúa hiện diện được trong tấm bánh nhỏ ? Chúa cao cả, vĩ đại như thế làm sao có thể hiện diện ở trong một miếng bánh nhỏ, trong một ly rượu bé được ?
“Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi (chịu chết) thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ (= Thần Khí) sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16.7)
back to top
Filters