LÒNG SÙNG KÍNH XV

Filters
20
Items
of
148
SUY NIỆM SỨ ĐIỆP MỄ DU NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2022
HẠT CHÂU NGỌC (SỐ 225)
PHÓNG SỰ MỄ DU (CHILDREN OF MEDJUGORJE) BẢN TIN MỄ DU THÁNG 11-2022
CHA STEFANO CECCHIN : MỄ DU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG, MÀ LÀ MỘT NƠI ÂN SỦNG
ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT VỀ ĐỨC NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH Ở CHI-LÊ
ZVONIMIR PAVIČIĆ THAM DỰ HỘI THẢO VỀ MỄ DU TẠI KNOCK – ÁI NHĨ LAN
TRÒ CHUYỆN VỀ SỨ ĐIỆP NGÀY 25-10-2022 GIỮA CHA LIVIO VÀ THỊ NHÂN MỄ DU MARIJA
Thứ sáu, ngày 02 tháng mười hai năm 2022
“Nếu các con biết Mẹ yêu các con biết dường nào, các con sẽ khóc lên vì vui sướng ! ” (Sứ Điệp Mễ Du, 21.06.1984 )
back to top
Filters